20240328 Regeringsrapport Alain Maron (Ecolo) 2

| Alain Maron (Ecolo).

Brusselse regering keurt in eerste lezing hervorming van EPB-certificaat goed

© Belga
26/04/2024

De Brusselse regering heeft donderdag in eerste lezing de hervorming van het EPB-certificaat (energieprestatie van gebouwen) goedgekeurd, de hoeksteen van de Renolution-strategie. De hervorming moet de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de afgegeven EPB-certificaten voor Brusselse gebouwen aanzienlijk verbeteren, stelt minister van Klimaattransitie en Energie Alain Maron (Ecolo) goed. De definitieve goedkeuring zal voor de volgende regering zijn.

"We vernieuwen de EPB-methode, die het mogelijk maakt om de energieprestatie van woningen te beoordelen en zo de energiezeven te identificeren die prioritair gerenoveerd moeten worden. Door de kwaliteit en de coherentie van de EPB-certificaten te verbeteren, vormt deze hervorming de hoeksteen van alle hervormingen die tijdens deze legislatuur werden doorgevoerd" stelt Maron.

De EPB-hervorming is ontwikkeld in overleg met de belangrijkste actoren uit de sector en is gebaseerd op de aanbevelingen van de Renolution-alliantie. Ze moet ervoor zorgen dat de certificaten dichter bij het werkelijke verbruik liggen. Er komt een duidelijker model van het EPB-certificaat om de beslissing om te renoveren te vergemakkelijken: door volledigere informatie op te nemen over de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.

De beroepen van EPB-adviseur en EPB-certificeerder worden samengevoegd tot één beroep van EPB-deskundige. De hervorming van de sector gaat gepaard met een herziene en versterkte basisopleiding en een verplichte permanente vorming.

De EPB-deskundige zal met name verantwoordelijk zijn voor het certificeren van mede-eigendommen, zodat de EPB-certificaten voor appartementen in hetzelfde gebouw coherent zijn. Er komt één berekeningsmethode door de afzonderlijke regelgevingen voor de certificering van bestaande gebouwen (voor verkoop, verhuur, enz.) en de EPB-certificering van nieuwe gebouwen samen te voegen.

Door bij de berekening van de EPB-score meer gewicht te geven aan de aansluiting op een verwarmingsnetwerk, de elektrificatie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals geothermie, aquathermie en aerothermie, effent de hervorming volgens de minister het pad om onze verwarmings- en koelsystemen sneller koolstofvrij te maken.

Tenslotte wordt de integratie van fotovoltaïsche energie verplicht.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni