1855 Justitiepaleis 9

| Het Justitiepaleis.

N-VA en Vlaams Belang verzetten zich 'verfransing Brusselse justitie'

© Belga
24/04/2024

De N-VA en Vlaams Belang nemen stappen tegen het wetsontwerp over de taalrol van de Brusselse procureur des konings. Ze hebben het over anti-Vlaamse wetgeving die de verfransing van het Brussels gerecht nog vergroot. Vlaams Belang probeert woensdagnamiddag in het Vlaams Parlement een belangenconflict gestemd te krijgen, terwijl N-VA naar het Grondwettelijk Hof stapt.

Het wetsontwerp werd in tweede lezing goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie, maar zal wellicht pas tijdens de laatste week van de werkzaamheden op de agenda van de plenaire Kamer staan. Het akkoord dat de federale regering bereikte, moest een einde maken aan de situatie waarin Brussel al ruim negen jaar zonder procureur des konings zat.

De taalrol van de Brusselse procureur maakte deel uit van het politieke akkoord over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Sindsdien hebben de Brusselse procureur des Konings en de arbeidsauditeur een Franstalig diploma, al moeten ze wel een grondige kennis van het Nederlands kunnen aantonen. Voor hun adjuncten geldt het omgekeerde.

In 2014 vernietigde het Grondwettelijk Hof die regeling. Dat de Brusselse procureur verplicht Franstalig is, was niet voldoende gemotiveerd. Volgens de nieuwe wet zullen zowel Nederlandstaligen als Franstaligen in aanmerking kunnen komen voor de job van procureur des Konings of arbeidsauditeur in Brussel. Een "functionele kennis" van de andere taal volstaat.

Er komt wel een taalalternatie voor beide rollen: na een Franstalige moet er een Nederlandstalige komen, en vice versa. Van de twee adjuncten van de procureur des Konings en die van de arbeidsauditeur moet er telkens één Franstalig zijn en de andere behoren tot de andere taalrol dan de procureur of de arbeidsauditeur. Ook zij moeten de andere taal functioneel beheersen.

'Onaanvaardbaar'

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang verzetten zich al langer tegen het akkoord. "Men katapulteert ons hiermee terug naar het begin van de Vlaamse taalstrijd", zegt Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA). "Dit is voor mijn partij onaanvaardbaar en dus stappen we naar het Grondwettelijk Hof. Justitie moet ten dienste staan van zowel Vlamingen als Franstaligen. De carrière van een ééntalige topmagistraat is daar ondergeschikt aan."

Voor N-VA kan het niet dat een functionele kennis van de andere landstaal voor een korpschef volstaat om op adequate wijze een korps met leden van beide taalgroepen te leiden. Er dienen immers onder meer met alle leden van het korps evaluatie- en/of functioneringsgesprekken gevoerd te kunnen worden. Dat is onmogelijk bij slechts functionele kennis van de andere landstaal, luidt het.

Vlaams Belang gooit het over een andere boeg. De extreem-rechtse partij probeert in het Vlaams Parlement een belangenconflict in het leven te roepen, om zo de verdere behandeling van de wettekst in de Kamer tegen te houden. Daarbij kijkt de partij ook naar de houding van N-VA, die Vlaams in de meerderheid zit, maar federaal in de oppositie. "Dit wetsontwerp ondermijnt verder de positie van het Nederlands in de hoofdstad van Vlaanderen", klaagt Klaas Slootmans aan. "Dit is een zoveelste slag in het gezicht van de Vlaamse Brusselaars die met deze hervorming eens te meer tot tweederangsburgers worden gedegradeerd."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni