Stembureau 26 in Brussel-Stad

| Stembureau 26 in Brussel-Stad (archiefbeeld).

Nieuwe resolutie moet deelname van niet-Belgen aan verkiezingen verbeteren

JP
© BRUZZ
16/04/2024

De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement heeft een resolutie goedgekeurd om de participatie van niet-Belgen aan de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen. Hoewel niet-Belgen een aanzienlijk deel van de potentiële kiezers vormen, vinden ze niet altijd de weg naar de stembus.

In het Brussels Gewest kunnen zowel Europeanen als niet-Europeanen die minstens vijf jaar in België wonen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, als ze zijn ingeschreven op de kiezerslijst. Anders dan Belgische kiezers hebben niet-Belgische stemmers geen stemplicht en worden ze niet altijd geïnformeerd door hun gemeente.

"Momenteel verschilt het beleid van gemeente tot gemeente," zegt Brussels parlementslid Els Rochette (Vooruit.brussels) aan BRUZZ. Terwijl sommige gemeentes, zoals Sint-Gillis, hun inwoners aanmoedigen om zich als kiezer te registreren door brieven in verschillende talen te sturen, doen andere gemeenten bijna niets om hun niet-Belgische inwoners op de hoogte te brengen. Ook het registratieproces is niet altijd even eenvoudig, wat de opkomst van niet-Belgen mogelijk belemmert.

Ongeveer één op drie Brusselaars heeft een niet-Belgische nationaliteit, waarbij potentiële kiezers ongeveer 28 procent van het totale aantal kiezers in het Brussels Gewest uitmaken. Een deel van hen vindt de weg naar de stembus niet. De initiatiefnemers van de resolutie, waaronder Els Rochette en Marc-Jean Ghyssels (PS), willen een gelijkwaardige aanpak tussen alle gemeenten om zo de "democratische kloof" te dichten.

De resolutie komt van de meerderheid en werd goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken met één tegenstem van N-VA en een onthouding van MR. Als de resolutie ook wordt goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement, zullen lokale besturen voortaan worden aangemoedigd om iedereen in het bevolkingsregister die nog niet geregistreerd staat op de kiezerslijst, aan te schrijven en te informeren over hun stemrecht.

‘Overweeg uitbreiding stemrecht naar Gewest’

Opvallend: naast de vraag om meer en beter te communiceren rond de gemeenteraadsverkiezingen, vragen de initiatiefnemers van de resolutie ook om de federale regering aan te sporen het stemrecht uit te breiden naar het Brusselse Gewest.

Een voorstel dat niet door alle partijen met even groot enthousiasme werd ontvangen. Voor N-VA is stemmen "onvoorwaardelijk verbonden aan burgerschapsrechten," die verkregen worden na "een geslaagde inburgering."

Om deze uitbreiding van het stemrecht mogelijk te maken, is een herziening nodig van artikel 8 van de Grondwet. Ook van dat idee is Brussels parlementslid voor N-VA Mathias Vanden Borre niet overtuigd. "Laten we anders consequent zijn en de volledige Grondwet tot herziening vatbaar verklaren," zegt Vanden Borre. N-VA was de enige partij in de commissie die tegen de resolutie stemde.

De precieze datum voor de stemming in de plenaire vergadering is nog niet vastgelegd. De stemming zal mogelijk aanstaande vrijdag plaatsvinden en anders tijdens de laatste plenaire vergadering voor de verkiezingen in mei.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni