| Archiefbeeld

Brussels Parlement pleit voor 'prikkelarm uur' in grootwarenhuizen

© Belga - BRUZZ
04/05/2024

Het Brussels Parlement heeft vrijdag een resolutie aangenomen met aanbevelingen om de toegankelijkheid voor personen met een autismespectrumstoornis te verbeteren. Zo pleit het parlement voor de invoering van een 'prikkelarm uur' in grootwarenhuizen in Brussel.

Zo'n 'prikkelarm moment' werd eerder al ingevoerd door ketens zoals Carrefour, Decathlon en Jumbo. Warenhuizen dimmen dan bijvoorbeeld de lichten en zetten de muziek uit om klanten die gevoelig zijn voor zulke prikkels tegemoet te komen.

Gewestelijke prioriteit

De parlementsleden vragen de regering zich in te zetten om van het gehandicaptenbeleid en meer bepaald het beleid op het vlak van autisme een gewestelijke prioriteit te maken. Ze vragen ook om te onderzoeken hoe de toegankelijkheid van mensen met een autismespectrumstoornis tot Brusselse handelszaken van meer dan 1.000 m² kan worden verbeterd.

De regering moet van het Brussels Parlement ook alle maatregelen nemen die, in overleg met de specifieke sectoren van de groothandel, de verenigingssector en de andere deelstaten, de toegang tot Brusselse handelszaken op bepaalde tijdstippen vergemakkelijken voor personen met een ASS of neurologische ontwikkelingsstoornissen. Naar schatting leven in België 80.000 tot 100.000 mensen met een autismespectrumstoornis.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni