Bite Back

Ruim 200 mensen betogen in Brussel tegen dierenindustrie

16/06/2024

Zowat 240 mensen hebben volgens de Brusselse politie zondag in de hoofdstad betoogd tegen de dierenindustrie. Dierenwelzijnsorganisatie Bite Back had tot de manifestatie opgeroepen, om systemische misstanden in de sector aan de kaak te stellen, met name bij intensieve dierenteelt.


"Stop de nachtmerrie, laat ons de slachthuizen sluiten", was op spandoeken te lezen. De betogers waren zondag omstreeks 13 uur vertrokken aan het Brusselse Centraal Station en trokken via het Muntplein naar het Europakruispunt.

"Elke dag worden bijna een miljoen dieren gedood in de industriële dierenhouderij in België", aldus Bite Back. De organisatie stelt dat er in Vlaanderen dit jaar vooruitgang geboekt werd met de invoering van een Vlaamse dierenwelzijnscode, maar vreest dat "in de praktijk er voor de dieren niet veel verschil zal zijn". Bite Back betreurt dat er in Brussel, "waar het politieke steekspel de overhand heeft gekregen over de urgentie om een einde te maken aan dierenleed", geen dergelijke code aangenomen werd.

Disfunctie

De dieren in intensieve teelt lijden volgens de organisatie het meest. 'Zo wordt vandaag bij nagenoeg alle varkens nog hun staart gecoupeerd, hoewel dit door Europese regelgeving verboden werd', klinkt het. Nog volgens Bite Back "haalt 15 procent van de levend geboren biggen de speenleeftijd niet, vertoont bijna een derde van het melkvee matige of ernstige kreupelheid en heeft 82 procent van de leghennen tijdens hun korte leven last van een breuk van het borstbeen". "Het is dus geen kwestie van een paar rotte appels, maar van een disfunctie van het hele systeem."

De organisatie roept de overheden op om een einde te maken aan subsidies en om plantaardige alternatieven te promoten. "Deze producten zijn niet enkel beter voor het dierenwelzijn, ze zijn ook minder schadelijk voor mens en milieu", aldus Bite Back.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni