CD&V stelt plan voor om onveiligheid in Brussel aan te pakken

© BRUZZ
06/05/2024
Updated: 06/05/2024 16.06u

Tijdens een flyeractie aan het IJzerplein heeft CD&V veertien maatregelen voorgesteld om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Een eengemaakte politiezone, meer wijkagenten en een meer multidisciplinaire aanpak van verslavingsproblematieken, behoren tot de voorstellen.

“De Brusselse regering heeft te weinig haar bevoegdheid opgenomen op vlak van veiligheid”, stak partijvoorzitter Sammy Mahdi van wal. Zo verwees hij naar de situatie in de Peterboswijk en de verslavingsproblematiek in de Brusselse metro en treinstations. Daarom stelde CD&V veertien maatregelen voor die de veiligheid in het Brussels gewest moeten verhogen.

Eengemaakte politiezone

In eerste instantie pleit de partij voor meer blauw op straat. “We willen het aantal wijkagenten in de hoofdstad verdubbeld zien”, zegt Brussels parlementslid Bianca Debaets. “Dat kan bijvoorbeeld door meer in te zetten op lokale rekrutering, van mensen die weten wat er leeft in bepaalde buurten en van diverse achtergronden. Dat kan de afstand tussen bepaalde wijken en de politie verkleinen.”

Daarvoor zou ook het budget dat de gemeenten investeren in de lokale politie naar omhoog moeten. “In Antwerpen gaat dat jaarlijks om 500 euro per inwoner. Terwijl heel wat Brusselse gemeenten niet eens aan 300 euro per jaar geraken.” Ook meer fietsbrigades, lokale wijkantennes en een meertalige toeristenpolitie, volgen in het rijtje.

CD&V toont zich daarnaast voorstander van een eengemaakte politiezone, gecoördineerd door de minister-president. “Nu moet de politie een aanvraag indienen als ze beelden van een andere zone willen raadplegen. Dat moet efficiënter.”

Lange termijn

Wat betreft de verslavingsproblematiek, willen de Christendemocraten een meer multidisciplinaire aanpak zien. Er zijn wel al initiatieven op Brussels grondgebied, zoals het Sublink-project en gebruikersruimtes. Maar die zouden volgens de partij momenteel niet toereikend zijn.

“Er moet meer ingezet worden op samenwerking tussen veiligheidsdiensten en actoren in de sociale-en gezondheidssector, met meer begeleiding op lange termijn”, zegt Debaets. “Bezoekers in de gebruikersruimtes komen vandaag na hun consumptie opnieuw op straat terecht”, stelt het parlementslid. “Er is nood aan oplossingen van langere duur, via gedwongen opnames bijvoorbeeld.”

Dat vind ook Eric Vandezande van burgercollectief '40 comités'. "Projecten zoals Sublink en de gebruikersruimtes zijn een stap in de goede richting. Ze hebben al positieve resultaten opgeleverd. Maar er is inderdaad meer nodig om de verslavingsproblematiek aan te pakken. Een nauwere samenwerking tussen veiligheidsdiensten en sociale- en gezondheidsactoren zou alvast kunnen helpen."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni