— Brussel kiest in jouw gemeente

Brussel Kiest 2018

Bianca Debaets: 'Kleine criminaliteit bestaat niet'

© Photonews
| Bianca Debaets (CD&V.)

CD&V rijdt zich warm voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze week stelt ze haar veiligheidsplan voor. "De criminaliteit daalt, toch voelen mensen zich onveiliger dan vroeger. Daar moeten we wat aan doen."

"Het onveiligheidsgevoel serieus nemen, is een eerste stap. Zo zeg ik: kleine criminaliteit bestaat niet. Ook een handtassendiefstal kan traumatiserend zijn,” zegt staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V).

Wie in het veiligheidsplan van de Brusselse CD&V op zoek gaat naar law and order doet vergeefse moeite. Veiligheid is een noodzakelijke basisvoorwaarde voor een hechte samenleving. Bij CD&V gaat veel aandacht naar preventie. Daar is veel marge tot vooruitgang. Uit rapporten van Comité P blijkt dat de Brusselse politie goed is in het reactieve luik, maar dat er meer proactief kan worden opgetreden.

Voor Debaets zijn stadsmariniers naar Rotterdams voorbeeld een uitstekend instrument om proactief te werken. Dat zijn een soort van buurtregisseurs die in moeilijke wijken actief zijn, aanzien hebben en met oplossingen kunnen komen.

“Neem nu hangjongeren. In Rotterdam kwamen ze samen met de stadsmarinier tot de conclusie dat ze een bokslokaal wilden. De stadsmarinier kaartte dat aan bij het stadsbestuur, en zo verdwenen de spanningen in de wijk.”

Debaets stelt vast dat de kloof tussen politie en bevolking in Brussel groot is. Dat is niet bevorderlijk voor het veiligheidsbeleid. De buurt, de politie en de jongeren dichter bij elkaar brengen, kan soelaas bieden.

Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat de politie meer rekruteert in de eigen wijk. “Slechts tien procent van het korps van de politiezone Brussel-Elsene woont er ook effectief. Dat kan beter.” De nieuw opgerichte Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen kan hierin een belangrijke taak krijgen.

Verder moet Brussel niet vies zijn van Buurtinformatienetwerken – er zijn er maar acht in het hele gewest. “Dat zijn geen kliklijnen van ongeruste senioren,” stelt Debaets.

“Ze kunnen de politie écht helpen om de sociale controle te versterken.” Ook zouden politieagenten meer op scholen moeten worden uitgenodigd. Niet alleen om over verkeersveiligheid te praten, maar ook over vandalisme of jeugdwelzijn. “Zo wordt de agent niet langer de boeman.”

Tot slot heeft Debaets ook binnen haar eigen gewestbevoegdheden een instrument om de veiligheid in Brussel te verhogen. Het gewest bundelt de twee- tot drieduizend camera’s van MIVB, haven, brandweer, politie en het wegennet in één dispatchingcentrum.

Door de beelden te delen over de politiezones heen, ontstaat er als het ware een “eengemaakte politiezone, maar dan op digitaal vlak”. Het is een begin.

Lees ook het aanverwante interview met Benjamin Dalle.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?