Dominique Dufourny Caroline Desir BRUZZ ACTUA 1573

| Dominique Dufourny Caroline Desir

Het Brussels Parlement keurde vrijdag een ordonnantie goed, waardoor de schepencolleges vanaf volgend jaar uit evenveel mannen als vrouwen bestaan. Omdat de verkiezingsuitslag dit onmogelijk kan maken, neemt het parlement vrede met minstens één derde van het andere geslacht. Open VLD onthield zich bij de stemming.

De tekst bepaalt dat de kandidatenlijst voor het schepencollege in principe evenveel mannen als vrouwen moet bevatten. Van die regel kan worden afgeweken als de lijsten van de coalitiepartners onvoldoende vrouwelijke of mannelijke verkozenen bevatten. Eén derde van de schepenen moeten alvast van het andere geslacht zijn.

Bij de vervanging van een schepen dient gekozen te worden voor een gemeenteraadslid van hetzelfde geslacht, behalve als één van de geslachten reeds in ondertal is. Ook daar geldt de uitzondering dat deze regel niet geldt als er geen verkozenen van dat geslacht voorhanden zijn. De ordonnantie werd aangenomen met 66 stemmen tegen 1 (Vlaams Belang) bij 12 onthoudingen van Open Vld en een deel van MR en N-VA.

Voor mede-initiatiefnemer van het voorstel Bruno De Lille (Groen) is dit "een belangrijke stap in de strijd voor meer gendergelijkheid in de politiek. Een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de Brusselse schepencolleges is de beste garantie op een meer vrouwvriendelijk lokaal beleid. Een beleid dat rekening houdt met mannen en vrouwen is een beleid dat goed is voor alle Brusselaars".

René Coppens wees erop dat Open Vld geen voorstander is van quota. Hij vond de uitgewerkte regeling ook "geen schoolvoorbeeld van duidelijke, heldere en eenvoudige regelgeving. De intentie van het voorstel is wel degelijk verantwoord, maar de uitwerking ervan schiet haar doel schromelijk voorbij. We zijn er in dit geval niet van overtuigd dat het doel de middelen heiligt", verantwoordde hij de onthouding van zijn fractie.

Ook Brigitte Grouwels (Cd&V) erkende dat de tekst bijzonder complex in elkaar zit en drong daarom aan op een evaluatie tijdens de volgende regeerperiode. Ze waarschuwde er ook voor dat de kleinere fracties niet het slachtoffer van de regel moeten worden. Maar CD&V steunt het voorstel wel omdat het verleden heeft aangetoond dat "quota een zeer efficiënt middel blijken om de participatie van vrouwen in politieke beslissingsorganen te vergroten".

MR stemde verdeeld, onder meer omdat de ordonnantie te snel gaat. De Franstalige liberalen hadden liever een geleidelijkere overgang gehad.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Brussel Kiest 2018 , Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni