Analyse

Zo willen de verschillende partijen Brussel netter maken

KVDP
© BRUZZ
06/05/2019

Een Twitterprofiel voor Net Brussel, sociale verenigingen aansporen om zwerfvuil op te halen, of undercover ambtenaren om sluikstorters actief op te sporen. Het zijn maar enkele speerpunten van de politiek om Brussel netter te maken. BRUZZ dook in de verkiezingsprogramma's van de grootste partijen in Brussel: bij wie is het opruimen van de stad een prioriteit?

CDH: 'Btw op herstellingen naar zes procent'

De Brusselse humanisten hebben een stevig verkiezingsprogramma dat maar liefst 346 pagina's telt. Voorstellen rond netheid vinden we terug vanaf bladzijde 210. Zero waste is ook hier de boodschap. In de strijd tegen sluikstorten moeten preventie en repressie samengaan.

Repaircafés zijn initiatieven die de partij wil aanmoedigen en de btw op herstellingsdiensten moet verlaagd worden naar zes procent.

CD&V: 'Undercover ambtenaren tegen sluikstorters'

Over ‘straten zonder zwerfvuil’ lezen we meer op bladzijde 33 (van de 96 bladzijden) van het Brusselse CD&V-programma. Zulke straten willen de christendemocraten bereiken door hogere GAS-boetes. De pakkans moet hoger door een uitgebreid cameranetwerk en undercover ambtenaren die vervuilers actief opsporen. CD&V wil statiegeld op blikjes en plastic flessen en er moeten pop-upcontainerparken komen.

De afvalophaling wil CD&V ’s avonds en ’s nachts laten gebeuren. Wie gaat wandelen met de hond en tijdens de wandeling geen poepzakje bij heeft, mag een minimale boete van 50 euro verwachten. Opvallend is dat de Brusselse CD&V sociale verenigingen wil inschakelen voor het ophalen van zwerfvuil. Zij zouden betaald worden per kilo opgehaald zwerfvuil.

Défi: 'Intelligente containers met zonnepanelen'

De visie op het afvalbeleid van Défi vinden we op bladzijde 37 van een programma dat 140 pagina's telt. De afvalberg moet kleiner door minder verpakkingen. Daarnaast pleit de partij - net als One.brussels - voor de afschaffing van het huidige systeem van afvalophaling.

De klassieke vuilniszak moet vervangen worden door 'intelligente containers', waar mogelijk ondergronds. Die containers wil Défi uitrusten met zonnepanelen en ze zullen automatisch moeten aangeven wanneer ze vollopen. Ook de glasbollen moeten ondergronds. Om sluikstorten verder aan te pakken, wil de partij camera's op problematische punten.

Groen (en Ecolo): 'Afvalvrije stad'

Alhoewel de partijen met eentalige lijsten richting Brussels Parlement moeten trekken, schuiven de Nederlandstalige en Franstalige groenen een gemeenschappelijke visie naar voren in zeven thema’s. Afval en netheid komen aan bod in het tweede thema, de ‘groene stad’. “We willen naar een afvalvrije stad. Sluikstorten wordt streng aangepakt”, luidt de beknopte visie.

Voor meer uitleg worden we doorverwezen naar het nationale programma van de partij. Daarin pleit de partij voor een meer duurzame economie – denk aan repaircafés en kringwinkels – met statiegeldsystemen. Ook One.Brussels en CD&V zijn voorstanders van statiegeld. ‘Sluikstorten’ wordt geen enkele keer vermeld in het nationale partijprogramma van Groen.

MR: 'Economisch potentieel in circulaire economie'

In het negende hoofdstuk van hun algemeen verkiezingsprogramma zien de Franstalige liberalen heel wat economische mogelijkheden in de recyclage- en herstellingssector. "Tegen 2030 kunnen er in de circulaire economie 3.692 tot 11.634 jobs bijkomen", klinkt het.

Daarnaast moeten sluikstorten en graffiti - na een periode van sensibilisering - streng aangepakt worden.

20190322_Nieuwe_aanpak_in_de_strijd_tegen_zwerfvuil_van_Colruyt_Group_PMD_afval_sorteren_recyclage_vuilnis_restafval_3_(c)_PhotoNews.jpg

N-VA: 'Zwerfafval is ieders verantwoordelijkheid'

Het Brusselse N-VA-programma is grotendeels een kopie van het nationale partijprogramma, al komen de voorstellen rond afval- en netheidsbeheer al voor vanaf bladzijde 23 – het programma telt 103 bladzijden – waar we in het nationale programma moeten doorbladeren tot de 54ste bladzijde. Openbare Netheid moet een integrale bevoegdheid van het Gewest worden en er moeten meer gewestelijke containerparken komen.

De circulaire economie is ook in het N-VA-programma een trefwoord en net als Open VLD willen de Vlaams-nationalisten het afvalophalingssysteem herbekijken. N-VA sluit sorteerstraten ter vervanging van de klassieke ophaling niet uit. “Zwerfafval aanpakken is ieders verantwoordelijkheid”, klinkt het nog, zonder hogere boetes of strengere straffen te vermelden.

One.brussels: 'Ondergrondse containers, geen vuilniszakken'

Voor de Brusselse SP.A-lijst One.brussels is het afvalbeleid een van de elf (gewestelijke) ‘werken.’ De partij heeft een ambitieus plan om de netheid van de stad te verbeteren. Het ophaalsysteem met zakken wil One.brussels vervangen door ondergrondse afvalcontainers. Per straat of om de honderd meter moet er een afvalpunt zijn. “Waar nodig schrappen we parkeerplaatsen om plaats te maken”, klinkt het.

In de openbare ruimte moet er om de 250 meter een openbare vuilnisbak staan. Ongebruikte percelen en industriepanden moeten plaats bieden aan tijdelijke containerparken en kringloopcentra. Via scholen en wijkcomités zet de partij in op sensibilisering, maar vooral de handhaving moet strenger. Een interventieteam moet de pakkans voor sluikstorters verhogen en de boetes moeten hoger. One.brussels wil daarbij het parket en de politie betrekken.

Open VLD: 'Wie zwerfafval opruimt belonen'

In het Brusselse verkiezingsprogramma van de Nederlandstalige liberalen krijgt ‘Brussel proper op z’n eigen’ aandacht in het zesde thema (van de zeven thema’s). Voor Open VLD is afvalpreventie belangrijk en kan de circulaire economie daarin een rol spelen. De liberalen pleiten voor een gewestelijk afvalbeleid.

Gemeenschapswachten moeten sluikstorten systematisch signaleren en de GAS-boetes moeten veel hoger. Waar sluikstorten een terugkerend probleem is, wil Open VLD camera’s met nummerplaatherkenning installeren. Wie zwerfafval verzamelt en naar het containerpark brengt, mag dan weer beloond worden. Tenslotte wil de partij straat per straat nagaan wat de beste manier is om afval op te halen: aparte – mogelijk ondergrondse – containers of deur-aan-deurophaling.

PS: 'Afvalophaling moderniseren'

Zes bladzijden wijdt de Brusselse PS aan haar beleid rond afval en netheid, vanaf pagina 114. De Franstalige socialisten beloven vijftien containerparken. De PS wil daarnaast meer middelen geven aan gemeenten voor het straffen van sluikstorten. Daarnaast moeten er meer vuilnisbakken in het straatbeeld te zien zijn.

Ondergrondse afvalcontainers en glasbollen wil de PS ook, maar het afvalophaalsysteem moet geen drastische veranderingen ondergaan, al is er wel nog ruimte voor modernisering. Dat geldt ook voor Net Brussel, dat volgens het PS-programma een Twitterprofiel moet krijgen.

PVDA: 'Herstellende sancties voor sluikstorters'

In het stadsprogramma van de PVDA is ‘een propere en aangename stad, zonder afval’ het zevende punt (van de 24 thema’s). Ook de PVDA pleit voor ondergrondse afvalcontainers “in elke wijk”, al lijkt dit de ophaling met afvalzakken niet te vervangen. “Op die manier kunnen inwoners buiten de ophaaldagen hun afval kwijt wanneer ze willen”, klinkt het. Het groot huishoudelijk afval moet maandelijks worden opgehaald door mobiele ophaaldiensten van de gemeente.

De PVDA wil vooral de afvalproductie verminderen door in te zetten op de circulaire economie. Sensibilisering en preventie zijn belangrijker dan repressie. “In plaats van boetes willen wij herstellende sancties die opvoeden en rechtstreeks ten goede komen aan de leefomgeving.” De partij pleit niet voor hogere boetes tegen sluikstorten. Tenslotte is netheid vooral een sociale zaak waarin werkgelegenheid een grote rol speelt. Zo wil de partij meer vaste contracten in de openbare netheidssector. “Vechten voor het milieu houdt ook in vechten tegen de werkloosheid.”

Vlaams Belang: 'Afvalpreventie en repressie'

Na veiligheid is een ‘proper Brussel’ het tweede programmapunt (van de negentien punten). Afvalpreventie en een kordaat en repressief beleid tegen sluikstorters vatten de visie van Vlaams Belang op netheid samen. De partij pleit voor cameratoezicht en de actieve opsporing van sluikstorters. Daarnaast moeten er meer containerparken komen. Wie minder afval produceert, moet beloond worden.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel Kiest 2019: Brussels parlement , Sluikstort , sluikstorten , Netheid , afval , afvalophaling

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni