— Brussel kiest in jouw gemeente

Brussel-Stad
analyse

Nederlandstalig beleid: Brussel-Stad slaat mal figuur

© BRUZZ
| Een taalblunder van de stad Brussel bij de inhuldiging van het kerkhof van Laken.

Bevoegde schepenen die het Nederlands niet machtig zijn en de vele taalblunders in de communicatie: het Nederlandstalig beleid leek niet meteen de prioriteit van deze meerderheid te zijn. Al bewoog er wel wat op het vlak van cultuur en zit er schot in de zaak rond de nieuwe basisschool aan de Zennestraat.

logo Brussel Kiest 2018

Van ex-burgemeester Yvan Mayeur kan je veel zeggen, maar niet dat hij geen Nederlands sprak. En dat gaat al zeker niet op voor de polyglot die zijn voorganger Thielemans was. En toch zorgde niemand ervoor dat bij de verdeling van de bevoegdheden in 2012 rekening werd gehouden met de talenknobbels van de schepenen. Ans Persoons (SP.A) kreeg als Vlaamse schepen dan wel Nederlandstalige Aangelegenheden onder zich, maar het waren wel de zuiver Franstalige PS-schepenen Hariche en Lalieux die respectievelijk bevoegd werden voor Nederlandstalig onderwijs en cultuur.

Johan Van den Driessche (N-VA), Faouzia Hariche (PS) en Karine Lalieux (PS)

Dat kan niet anders dan een doorn in het oog zijn van de enige Vlaams-nationalist van de gemeenteraad, Johan Van den Driessche (N-VA). “Neo-kolonialisten”, noemt hij Hariche en Lalieux. “Dit kan gewoon niet. De schepen van het gemeentelijk onderwijs kan zelfs niet in dialoog treden met de leerkrachten waarover ze bevoegd is.” En dan zijn er nog de hardnekkige taalblunders in de communicatie die het imago van de Stad bij Nederlandstaligen niet meteen vooruit helpen.

Maar de malaise gaat dieper dan enkele spelfouten, vindt Van den Driessche. “De houding van dit stadsbestuur zit compleet fout. Een goede tweetaligheid is essentieel, maar dat is nergens terug te vinden in de diensten. Van de 150 stadswachten is amper 2 procent het Nederlands machtig. En dan hebben we het nog niet over de politiediensten, waar Nederlandstaligen tijdens de daluren en ’s nachts vaak uren moeten wachten tot er iemand is die hun verklaring kan opnemen in hun eigen taal.”

Ans Persoons, die het grootste deel van de legislatuur verantwoordelijk was voor Nederlandstalige aangelegenheden in Brussel-Stad
© PhotoNews
| Ans Persoons, die het grootste deel van de legislatuur verantwoordelijk was voor Nederlandstalige aangelegenheden in Brussel-Stad

Ans Persoons, die het grootste deel van de legislatuur verantwoordelijk was voor Nederlandstalige aangelegenheden, pareert. “Er is voor het eerst een Nederlandstalig beleidsplan gekomen, waar alle gemeenschapscentra en de cultuurraad aan hebben meegeschreven. Er werd ook veel ingezet op cultuurparticipatie, en dat is ook nodig. In Brussel gebeurt er zo veel, dus je moet als stad vooral een facilitator zijn en de grote projecten kunnen verzoenen met het kleine verenigingsleven.”

Els Ampe Open-VLD schepen mobiliteit
© PhotoNews
| Ook Els Ampe (Open VLD), die na de exit van Persoons Nederlandstalige Aangelegenheden erfde, is zich bewust van de vaak gebrekkige communicatie.

Maar op het vlak van de dienstverlening zijn er nog grote stappen te zetten, erkent ook Persoons. “Op dat vlak moet het veel beter. Instaan voor correcte tweetaligheid is de verantwoordelijkheid van alle schepenen”, klinkt het. Ook Els Ampe (Open VLD), die na de exit van Persoons als enige Vlaamse schepen overbleef en dus Nederlandstalige Aangelegenheden erfde, is zich bewust van de vaak gebrekkige communicatie. “Laat ons eerlijk zijn: in een volgende meerderheid zou ik er ook voor pleiten dat Nederlandstalig onderwijs en cultuur bij een tweetalige schepen terechtkomt”, zegt Ampe. Volgens haar is er nu ook een taaladviseur aangeworven die moet toezien op het correct gebruik van het Nederlands in alle communicatie en een overkoepelende beleidscoördinator, die over de bevoegdheden heen moet werken.

RONDE taalfout stad brussel BRUZZ ACTUA 1618
© BRUZZ
| Een taalblunder van de stad Brussel bij de inhuldiging van het kerkhof van Laken.

Op het vlak van onderwijs is wel vooruitgang geboekt. Persoons zocht en vond in de Zennestraat de geschikte locatie voor een nieuwe Nederlandstalige basisschool. Dankzij subsidies van het Gewest lijkt het licht nu echt op groen te staan. “We boeken vooruitgang, het dossier is bijna afgerond”, bevestigt Ampe. Wanneer de school er moet kunnen openen, is nog niet duidelijk.

Lees ook het hoofdartikel "Alle ogen gericht op Brussel-Stad"

De Ronde: Brussel

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober slaat BRUZZ zijn tenten op in de negentien gemeenten. Dit is de gemeente BRUSSEL.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?