— Brussel kiest in jouw gemeente

Koekelberg
analyse

Koekelberg: Pivin houdt de touwtjes in handen

© Jurgen Walschot

Het moet raar lopen wil Philippe Pivin (MR) in oktober niet voor de vierde keer op rij burgemeester worden van Koekelberg. Zijn positie lijkt voorlopig onaantastbaar.

RONDE ZEBRA BRUZZ ACTUA 1602
© Ivan Put
| Koekelberg mét basiliek.

De Pivin-dynastie regeert al sinds 1980 over het piepkleine Koekelberg. Eerst vader Jacques Pivin, die in 2001 opgevolgd werd door zoon Philippe. Al bijna veertig jaar dus, en nog zijn de Koekelbergenaren hen niet beu. Toen het personeel onlangs een nieuwe naam mocht bedenken voor home Jourdan, het OCMW-rusthuis dat compleet vernieuwd wordt, kozen de medewerkers voor ‘residentie Jacques Pivin’.

Ook zoon Philippe Pivin is geliefd, zowel in de eigen deftige Franstalige liberale kringen als in de volkscafés. “Onze burgemeester is ne goeie,” klinkt het daar.

Koekelberg: Ronde van Brussel
© BRUZZ

Het moet gezegd. De gemeente wordt goed gerund. De administratie draait naar behoren en de straten liggen er doorgaans proper bij. Pivin wist twee achtereenvolgende wijkcontracten te versieren waarmee onder meer het sportcentrum werd gerenoveerd, buurtjes werden opgeknapt en crèches gebouwd. Ook is de renovatie van het rusthuis eindelijk begonnen. Van het gewest kreeg de gemeente bovendien een vernieuwd Simonisplein cadeau, met als kers op de taart de opvallende fontein ‘De Boon’.

Voorts werd de knoop doorgehakt over de KUB-site. Acht jaar geleden zette de burgemeester zich nog schrap tegen het plan van een Vlaamse promotor om het vroegere universiteitsterrein om te vormen tot zorgdorp voor ouderen, een ‘bejaardengetto’ in de ogen van de burgemeester. Het huidige project – een scholencampus in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – vindt hij een veel betere oplossing. “Het zal ook goed zijn voor de winkels op het Simonisplein,” oordeelt Pivin.

Veiligheid

De handel blijft een zorgenkind voor het gemeentebestuur. Koekelberg telt steeds minder bedrijven en nog amper kwaliteitswinkels of -restaurants. Pivin is dan ook tevreden dat er sinds kort eindelijk een florerend marktje is, donderdagavond op het Bastenakenplein.

Waar hij nog trotser op is, is zijn veiligheidsbeleid. Koekelberg, dat grenst aan het woelige Molenbeek, was destijds de eerste Brusselse gemeente die camera’s plaatste. Inmiddels hangen er 52. En er lopen 42 stadswachten rond. Die aanpak loont volgens de burgemeester: “Het is rustig in de gemeente, wij hebben weinig problemen van samenleven. Sociale cohesie is altijd mijn grote prioriteit geweest. We doen volop aan preventie, we laten niemand afglijden. En als het moet, zijn we streng.” Zo gold er na een reeks overvalletjes de hele zomer van 2016 een samenscholingsverbod op het Vanhuffelplein. “Ik zou het opnieuw doen indien nodig. Het heeft gewerkt.”

RONDE TINNE VAN DER STRAATEN BRUZZ ACTUA 1602

In de ogen van de burgemeester was er de afgelopen bestuursperiode maar één mislukking: het afketsen van de onderhandelingen over een vestiging van Actiris in het vroegere postkantoor achter het Simonis-metrostation. Koekelberg, een gemeente die verjongt, verkleurt en verarmt, telt een flink aantal werklozen en zou zo’n antenne goed kunnen gebruiken.

Maar uiteindelijk lag de MIVB dwars, zegt Pivin. “De vervoersmaatschappij wil het gebouw zelf in gebruik nemen. Heel jammer.”

Koekelberg: median inkomen en gemiddelde woningprijs
© BRUZZ

Oppositiepartijen PS en Ecolo-Groen, die globaal genomen redelijk positief zijn over het beleid van de burgemeester, zien toch nog andere tekortkomingen. “De dingen die hij belangrijk vindt, doet hij goed. Veiligheid, openbare werken, wijkcontracten,” zegt Tinne Van der Straeten van Groen. “Maar op andere zaken, zoals participatie, de inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit en fietsinfrastructuur, heeft hij geen structurele visie. Dat zijn voor hem foliekes in de marge.”

Ahmed Laaouej, fractievoorzitter van de PS in de kamer en straks opnieuw lijsttrekker in Koekelberg, mist een echt jongeren- en onderwijsbeleid. “Er is nood aan een extra Franstalige gemeenteschool. Die was ook beloofd. Ook zou er dringend een jeugdhuis moeten komen, waar jongeren terechtkunnen voor opleiding en vrijetijdsbesteding.”

Koekelberg: jongeren/werkloosheid
© BRUZZ

Prestigeprojecten

En dan is er Belgian Chocolate Village, het chocolademuseum dat in de herfst van 2014 openging in de voormalige chocolade- en koekjesfabriek Victoria in de De Neckstraat, na een dure en lang aanslepende verbouwing.

Vandaag de dag is het museum nog altijd controversieel. Veel Koekelbergenaren blijven het een enigszins misplaatst prestigeproject vinden en twijfelen eraan of de burgemeester hiermee zijn gemeente op de kaart zal zetten.

Want dat is precies wat Pivin wil, zichtbaarheid geven aan Koekelberg. Het mag niet langer een gemeente zijn waar mensen doorheen rijden op weg naar Brussel-Stad, er moet iets te ontdekken vallen zodat ze halt houden. Daarom is er ook een tweede grote klepper in de maak, CirK. De gemeente wil aan de Neepstraat een nieuwbouw neerzetten voor Espace Catastrophe, het internationaal centrum voor circuskunsten, dat nu te klein behuisd is in Sint-Gillis. Het project liep enige tijd geleden vast wegens te duur, maar staat nu weer op de rails. “In een wat bescheidenere vorm,” verduidelijkt Pivin.

Koekelberg: weetjes
© BRUZZ

De oppositie vindt deze prestigeprojecten allemaal goed en wel, maar stelt vast dat het chocolademuseum weinig oplevert voor de buurt en vreest ook de gevolgen voor de gemeentefinanciën. Chocolate Village is immers verre van rendabel. Vorig jaar stak de gemeente nog 375.000 euro toe. Van der Straeten, die mee in de raad van bestuur zit van de regie die het museum beheert, denkt dat het vooral schort aan een goede bestuursmentaliteit. “Ik krijg als bestuurslid amper inzicht in de financiële cijfers. Er is ook te weinig toewijding.”

Laaouej is bang dat het ten koste zal gaan van de financiële gezondheid van de gemeente. “Nu is de begroting nog in evenwicht, maar de gemeente heeft ondertussen wel de onroerende voorheffing flink verhoogd. Dat doet pijn. Straks vlucht de middenklasse, die de meerderheid juist wil aantrekken, weg.”

De burgemeester geeft toe dat hij niet weet of het museum ooit rendabel zal zijn. “Maar wij zijn een overheid en ik zag het als mijn taak om het erfgoed van Koekelberg – de koekjes- en chocoladetraditie – te beschermen. Bovendien, buiten de basiliek hadden we hier niets, geen museum, geen zwembad.”

Pivin is van plan om in oktober opnieuw naar de kiezer te trekken met een verzamellijst (LB) waarop, naast de MR, ook CDH en Défi en de Vlaamse partijen SP.A, Open VLD en CD&V een plaats krijgen. De drie vorige keren behaalde hij op die manier telkens een absolute meerderheid. “Waarom een goed werkend team veranderen?”

Zelf heeft hij er nog veel zin in, een vierde keer, maar hij is ondertussen 63 en denkt stilaan aan zijn opvolging. Die ziet hij in Lucas Ducarme, die al veertien jaar aan zijn zijde werkt en momenteel ook Chocolate Village leidt. Ducarme, zoon van de vroegere minister-president Daniël, en broer van federaal minister Denis, komt voor het eerst op in de gemeente.

Voor de volgende bestuursperiode maakt de burgemeester zich vooral zorgen over de impact op zijn gemeente van de renovatie van de Leopold II-tunnel, die over drie maanden al begint. "En die veel langer zal duren dan de door Pascal Smet aangekondigde drie jaar," voorspelt Pivin.

Waar hij zich dan weer totaal geen zorgen over maakt, is dat zijn gemeente bij de slechtste eindigde in het onderzoek van de website Transparencia, BRUZZ en enkele andere media naar de openheid over de nevenmandaten en vergoedingen van mandatarissen. “Ik heb die informatie inderdaad niet gegeven en ben ook niet van plan om dat te doen. Zolang de wet me er niet toe verplicht, geef ik geen rekenschap aan een bovenmatig nieuwsgierige privéorganisatie.”

Koekelberg: plus- en minpunten
© BRUZZ

Vlaamse projecten springen in het oog

Het zijn tegenwoordig enkele sterke Vlaamse initiatieven die de aandacht trekken in Koekelberg: de nieuwe campus Koekelberg en ook Bar Eliza.

Twee jaar geleden mocht Dirk Lagast (SP.A) Robert Delathouwer opvolgen als Vlaamse schepen. Begin jaren 2000 was hij ook een tijd schepen en hij ziet een verschil: burgemeester Philippe Pivin (LB/MR) begint te beseffen dat hij ook rekening moet houden met de Nederlandstaligen.

De Vlamingen laten zich tegenwoordig dan ook opmerken in de gemeente. Zo ging in de zomer van 2016 in het Elizabethpark Bar Eliza open, een initiatief van gemeenschapscentrum De Platoo.

De zomerbar werd in een mum van tijd een geliefde ontmoetingsplek, met name voor Nederlandstaligen uit Koekelberg en omstreken. Die gaan namelijk doorgaans niet naar Koek’s Apéro, de door de gemeente georganiseerde zomerse vrijdagavondborrel op het Simonisplein. “Het zijn twee gescheiden werelden,” erkent Lagast. “Je gaat naar het ene of naar het andere. Koek’s Apéro is anders van sfeer, concept en muziek. Het is volkser en de hoofdtaal is Frans.”

RONDE DIRK LAGASTE BRUZZ ACTUA 1602

Ook in het oog springend is de campus Koekelberg, die in een razend tempo verrijst op de plek waar tot voor kort het bekende HUB-gebouw stond. De Vlaamse Gemeenschapscommissie bouwt hier een lagere en secundaire school en een crèche, voor alles tezamen meer dan duizend Nederlandstalige kinderen.

In de nieuwbouw krijgt ook de bibliotheek Boekelberg, die onlangs nog genomineerd was voor de Beste Bibliotheek van Brussel en Vlaanderen, een definitief onderkomen van driehonderd vierkante meter. Voorts zal De Platoo er kunnen beschikken over een extra zaal. “Het geheel zal de Nederlandstalige aanwezigheid in de gemeente zeker versterken,” zegt Lagast.

In de gemeenteraad raakten de Nederlandstaligen de afgelopen bestuursperiode twee zetels kwijt, door het vertrek naar Molenbeek van Khadija Zamouri (Open VLD) en het tragische overlijden van Bram Moerman (Groen). Beiden werden vervangen door een Franstalige. “Jammer,” zegt Lagast. “Gelukkig stellen Tinne Van der Straeten (Groen, red.) en Robert Delathouwer af en toe nog een vraag, zodat ik de Nederlandstalige gemeentelijke projecten kan toelichten.”

Ronde Koekelberg: bevolkingsdichtheid en buitenlanders
© BRUZZ

Het dossier van de De Kadeekes bijvoorbeeld, de gemeentelijke Nederlandstalige basisschool, die uit haar voegen barst. “Er is nu eindelijk beslist dat de kleuters verhuizen naar een gebouw wat verderop in de straat.”

Net zoals de vorige drie keer hangen SP.A, CD&V en Open VLD bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hun karretje aan de lijst van MR-burgemeester Pivin (LB), waar ook Défi en CDH op staan. De lijst behaalde telkens een absolute meerderheid. “Ik ga geen kamikaze plegen door nu plots op een andere lijst te gaan staan, de PS bijvoorbeeld,” zegt Lagast. “Daar is ook geen reden toe. We werken goed samen binnen de LB, een woord is een woord.”

N-VA wil opkomen met een eigen lijst. Groen en Ecolo trekken opnieuw samen naar de verkiezingen, met Wouter Hessels en Tinne Van der Straeten op plaatsen twee en drie.

“In tegenstelling tot de LB zijn wij een echt tweetalig project,” zegt Van der Straeten, die moeite heeft met de verkokering van de Franstalige en Nederlandstalige cultuur in haar gemeente. Over de huidige Vlaamse schepen is ze vol lof. “Dirk luistert, ook naar de oppositie, en hij doet tenminste een poging om die verkokering te doorbreken.”

Bekijk de video-animatie van BRUZZ tv over Koekelberg hierboven.

De Ronde: Koekelberg

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, slaat BRUZZ zijn tenten op in de negentien gemeenten. Dit is de gemeente KOEKELBERG.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel
Vooraan op BRUZZ

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?