Brussel kiest: het belang van Nederlands in de hoofdstad

© BRUZZ
24/04/2024

Voor heel wat Nederlandstalige Brusselaars blijkt geholpen te worden in de moedertaal niet evident. Volgens vice-gouverneur Jozef Ostyn is er tegenwoordig zelfs een achteruitgang qua tweetaligheid onder de Franstaligen. Toch zijn er ook nog anderstaligen die het Nederlands wel willen aanleren. “Om werk te zoeken is het belangrijk om tweetalig te zijn.”

Wordt het Nederlands verdrukt in de hoofdstad? Een rondvraag onder de Brusselaars wijst alvast in die richting. “Bij openbare diensten, de post bijvoorbeeld, hoor je amper Nederlands. De bedienden kijken je aan alsof je van een andere planeet bent”, klinkt het bij een van hen.

Achteruitgang

Dat beaamt vice-gouverneur Jozef Ostyn. “Er is een achteruitgang van het aantal Franstaligen dat Nederlands kan spreken. Merkwaardig genoeg is er nu meer eentaligheid dan vroeger”, stelt hij, doelend op de anti-Vlaamse sentimenten die de hoofdstad kende in de jaren ‘70 en ‘80.

En dat heeft een impact volgens Ostyn. “Een niet-tweetalige stad, in de omgeving en de rol waarin Brussel functioneert, is per definitie een inefficiënte stad die haar volle potentieel niet haalt.”

Het beleid draagt daar een verantwoordelijkheid in. Zo blijft Ostyn doorgaan met het schorsen van ambtenaren die niet over de vereiste taaldiploma’s beschikken. Maar de Brusselse regering blijft ze benoemen.

Vertaalapp

Het gevolg kon BRUZZ met een verborgen camera vaststellen bij Actiris. Een afspraak verliep in het Nederlands, weliswaar met behulp van een vertaalapp. De loketbediende was de taal onvoldoende machtig.

Langs de andere kant tonen sommige anderstaligen zich wel bereid om het Nederlands aan te leren. Dat kan bijvoorbeeld bij het Huis van het Nederlands. “Sinds vorig jaar volgen een honderdtal Brusselse ambtenaren bij ons cursussen Nederlands”, zegt algemeen directeur Patrick Manghelinckx. “Al kwamen ze hier vooral terecht via HR, niet via de politiek.”

Andere cursisten kunnen maar moeilijk begrijpen waarom Franstaligen geen Nederlands spreken. “Als het land twee officiële talen heeft, moet je beide beheersen”, vindt Georgi. Kamilia wijst dan weer op de voordelen. “Werkgevers zijn steeds op zoek naar iemand die de taal goed kent”, zegt ze. “Daarom is het belangrijk om tweetalig te zijn.”

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni