Eén van de uitdagingen voor de komende legislatuur blijft de Brusselse werkloosheid. Het gewest telt momenteel 94.000 werklozen, waaronder een piekaantal jongeren. Vanuit verschillende hoeken weerklinkt de vraag om meer in te zetten op werk. “Het is de weg uit de armoede, en zorgt voor betere Brusselse financiën.”

Brussel Kiest: de grootste uitdagingen in zes afleveringen (1)

Naar aanleiding van de verkiezingen van 9 juni 2024 focust BRUZZ de komende weken in zes afleveringen op de grootste uitdagingen van Brussel. Te beginnen met: de centen. Check de debatten met politici en experts over de thema’s online, op televisie en op radio.

Van “naar de winkel gaan wordt steeds duurder, de huurprijzen ook, ik weet niet of we dat zullen volhouden”, tot “ik moet bijklussen om rond te komen” en “alle prijzen stijgen behalve de lonen”: onder de Brusselaars die BRUZZ kon spreken blijkt quasi unaniem een bezorgdheid om geld.

Wie genoeg in het laatje wil om comfortabel te leven, moet dus over een degelijke job beschikken. Alleen blijkt de zoektocht naar werk niet evident in de hoofdstad. De Brusselse werkloosheidscijfers zijn opnieuw licht gestegen, en klokken af op 94.000 werklozen. Ook onder jongeren is dat het geval. Waar een viertal jaar geleden de jeugdwerkloosheid 21 procent bedroeg, is dat nu 28 procent.

Mismatch

Daar zijn meerdere oorzaken voor. Sectoren als de horeca doen het slecht op dit moment, daar moet de volgende regering zich zeker over moet buigen. "Een goeddraaiende economie levert centen op," zegt politiek analist Steven Van Garsse.

Een beperkte talenkennis is een andere reden. “Als je niet een beetje Nederlands kent, wordt het moeilijk.” Aan het woord is Mamadou Bah, die een werktraject volgt bij Groot Eiland. Daar kunnen nieuwkomers, langdurig werklozen en andere mensen in precaire situaties terecht om werkervaring op te doen voor de reguliere arbeidsmarkt.

Een mismatch tussen de werklozen en de arbeidsmarkt zorgt ook voor moeilijkheden. “Ongeveer 60 procent van de Brusselse werklozen heeft geen diploma secundair onderwijs, of een niet-erkend diploma”, zegt Jan De Brabanter van Beci. Dat, terwijl het gewest vooral een diensteneconomie is met jobs voor hoogopgeleiden. “We zouden meer moeten inzetten op doen.”

En ook Brussels arbeidsbemiddelaar Actiris zou het beter moeten doen. “Langs de ene kant zijn er jobs die niet ingevuld geraken, en langs de andere kant is er heel wat jongerenwerkloosheid”, zegt Hassan Al Hilou van Capital vzw. “Dan moet je je de vraag stellen of Actiris goed werk levert.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel kiest: Brussels parlement , Economie , Actiris , Groot Eiland , BECI , Voka

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni