Lidkaarten Nederlandstalige bibliotheken worden volgend jaar gratis

Het Muntpunt in Brussel-Stad.

Het lidgeld in alle Nederlandstalige Brusselse bibliotheken zal vanaf september 2023 wegvallen. Dat is een van de speerpunten dat in een overkoepelend reglement wordt opgenomen.

Wie lid is van een Nederlandstalige bibliotheek in Brussel, kan dezelfde lidkaart in alle andere bibliotheken gebruiken. Toch hanteren de bibliotheken andere tarieven. In Anderlecht betalen leden bijvoorbeeld nu al geen lidgeld, in Muntpunt in Brussel-Stad bedraagt het jaarlijks lidgeld 10 euro of 2 euro voor personen met een beperkt inkomen. Wie dus lid wordt in Anderlecht, omzeilt de tarieven van Muntpunt. Dat wordt volgend jaar rechtgetrokken.

Alle Nederlandstalige bibliotheken werken aan een gemeenschappelijk bibliotheekreglement zodat Brusselaars aan dezelfde voorwaarden boeken kunnen ontlenen, zo staat in de samenwerkingsovereenkomst en in de beleidsverklaring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor 2022-2023. Behalve de tarieven worden ook de leentermijnen en -aantallen gelijkgestemd. Leden zullen in elke bibliotheek vijftien materialen kunnen ontlenen voor drie weken. Wie een boek te laat terugbrengt, betaalt een boete van 5 cent per dag.

“Corona leerde ons dat bibliotheken essentiële basisdiensten zijn in de samenleving. Het is dan ook logisch dat lidmaatschap en ook het lenen of reserveren van materialen in bibliotheken gratis is,” zegt bevoegd VGC-collegelid Pascal Smet (One.brussels-Vooruit). “We zorgen voor een laagdrempelige toegang tot de bib en een transparante dienstverlening met gelijke tarieven en termijnen. Op die manier willen we zo veel mogelijk Brusselaars aan het lezen krijgen.”

Op woensdag 26 oktober wordt het algemene bibliotheekreglement voorgesteld en ondertekend door de gemeenten.

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?