| (Archiefbeeld)

Cavalerie neemt dan toch deel aan nationaal defilé: 'Uit respect voor Koning Filip'

CD
© BRUZZ
21/07/2022
Updated: 21/07/2022 12.40u

De cavalerie van de federale politie zal toch deelnemen aan het nationaal defilé. Vorige week meldde het Nationaal syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel (NSPV) nog de dat ruiters misschien niet zouden deelnemen aan het defilé of het vroegtijdig zouden verlaten.

"Een veertigtal van de 120 ruiters hebben beslist om iets te doen op 21 juli, ook al zijn ze terughoudend, om het imago van de ruiters niet te schaden," verklaarde Frédéric Fortunato van de politievakbond nog vorige week. Maar nu laten de ruiters weten dat ze toch aanwezig zullen zijn, uit vaderlandsliefde.

De vakbond is ontevreden met de onderhandelingen over de verhuis van de kazernes van Etterbeek naar het Waals-Brabantse Rebecq. Ruiters krijgen een vergoeding voor de extra verplaatsingskosten. In de huidige overeenkomst wordt een tussenkomst voor een jaar voorzien, maar de ruiters die in vele gevallen veertig kilometer extra dienen af te leggen, willen dat deze tussenkomt permanent wordt.

Maar nu zullen de ruiters toch gewoon aanwezig zijn. "Uit respect voor Zijne Majesteit Koning Filip, uit respect voor onze nationale feestdag en onze medeburgers, zullen wij, de ruiters van het Koninklijk escorte, aanwezig zijn," meldt de NSPV op Twitter. "Maar we vergeten de minachting van onze regering en onze minister niet!"

Brief voor de koning

"We hebben de toestemming gekregen om de koning een brief te overhandigen nadat we hem hebben begeleid naar de tribune voor het nationaal defilé," zegt Frédéric Fortunato van NSPV nog. "Het is een manier om de crisis te ontmijnen en de nationale feestdag niet te verstoren. We hopen dat het geen manoeuvre wordt om het probleem niet aan te pakken. We zijn van oordeel dat de koning en de nationale feestdag gerespecteerd moeten worden maar we volharden in onze eisen. Als er geen oplossing komt, zal er actie gevoerd worden bij de ordediensten van de volgende feestelijkheden."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni