logo curieuzenair


De CurieuzenAir-kaart toont de concentraties stikstofdioxide (NO2) waar bewoners en bezoekers van Brussel op straatniveau aan blootgesteld worden. NO2 is een schadelijk gas dat vrijkomt bij verbranding en is een goede indicator voor verkeerspollutie.

Luchtkwaliteit verschilt sterk van straat tot straat. In de ene straat kunnen de waarden goed zijn, terwijl ze om de hoek in het rood gaan. De kaart van CurieuzenAir geeft inzicht in de sterke lokale variatie van luchtpollutie.

Niet alle meetlocaties staan op deze kaart. Van de 3.000 meetpunten doorstond 83 procent de strenge kwaliteitscontrole van de Universiteit Antwerpen, die het project wetenschappelijk coördineert. De data werden geijkt met 9 officiële meetstations van Leefmilieu Brussel. Zo konden de waarden voor de maand oktober omgezet worden naar gemiddelde jaarconcentraties, waardoor we de luchtkwaliteit in Brussel kunnen toetsen aan de normen van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De Europese grenswaarde voor NO2 ligt op 40 microgram per kubieke meter lucht (µg/m³). Concentraties boven die norm beschouwt Europa als illegaal – dat zijn de rode en paarse stippen op de kaart. Die grenswaarde zal zo goed als zeker worden bijgesteld naar 30 µg/m³. Recent onderzoek toonde aan dat de gezondheidsimpact van NO2 groter is dan gedacht. Wanneer de norm wordt bijgesteld, zullen ook de oranje stippen op de kaart formele overschrijdingen zijn.

De WHO gaat nog veel verder: in september 2021 verlaagde ze haar advieswaarde voor NO2 van 40 naar 10 µg/m³. Vanaf dan zijn de eerste gezondheidseffecten merkbaar. Enkel de donkerblauwe stippen vallen binnen de gezondheidsnorm. Daar is de luchtkwaliteit uitstekend.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni