20200304 Brabara Trachte en Alain Maron allebei Ecolo, respectievelijk staatssecretaris en minister in de Brusselse regering
© PhotoNews | Staatssecretaris Brabara Trachte (Ecolo), en Alain Maron (Ecolo), Brussels minister belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie.

37 nieuwe ondersteunde projecten voor circulaire economie in Brussel 

JDK
21/12/2022

Op voorstel van Barbara Trachte (Ecolo), staatssecretaris voor Economische Transitie en Alain Maron (Ecolo), Brussels minister voor Leefmilieu, heeft de Brusselse regering beslist om meer dan 3 miljoen euro toe te kennen aan 37 projecten voor circulaire economie, die geselecteerd zijn in het kader van de projectoproep BeCircular.

Het programma BeCircular wil de ontwikkeling ondersteunen van innovatieve, lokale en circulaire economische activiteiten, d.w.z. activiteiten waarbij zo veel mogelijk hulpbronnen gebruikt worden, om de afvalproductie en de milieu-impact ervan te verminderen. Sinds de eerste editie in 2016 zijn al bijna 240 projecten ondersteund en gefinancierd.

“Het verheugt mij in het bijzonder dat het aantal lokale productieprojecten toegenomen is in vergelijking met vorige edities”, aldus Barbara Trachte. “BeCircular is een van de belangrijkste instrumenten voor de economische transitie. Het aantal Brusselse ondernemingen dat zich aansluit bij de circulaire dynamiek neemt voortdurend toe, waardoor het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen ook toeneemt.”

Om die transitie verder te zetten, zijn in de editie 2022 van deze projectoproep enkele nieuwigheden geïntroduceerd: Allereerst werd de nieuwe categorie ‘stedelijke logistiek’ gelanceerd. Vanuit een algemene insteek om de broeikasgasemissies terug te dringen. Ten tweede is de categorie ‘transitie’ versterkt, waarbij financiële steun en coaching worden gecombineerd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie