Sven Gatz (Open VLD), minister van Begroting in de Brusselse regering.

| Sven Gatz (Open VLD), minister van Financiën in de Brusselse regering.

Belastingen op aankoop Brusselse woning gaan omlaag

MW
© Belga - BRUZZ
19/05/2022

De registratierechten op de aankoop van een woning worden verlaagd. Brusselaars zullen daardoor minder belastingen moeten betalen bij de aankoop van een huis of appartement. Dat heeft de Brusselse regering donderdag beslist op voorstel van minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD). Er komt ook een bijkomende korting voor wie belangrijke energetische renovaties doorvoert.

Het gaat om drie wijzigingen aan het abattement op de registratierechten. Dat abattement is een deel van het aankoopbedrag dat vrijgesteld is van belastingen. De nieuwe ordonnantie zou ten eerste het huidige abattement verhogen van 175.000 euro naar 200.000 euro. Op die som betaalt de koper dus geen registratierechten.

Verder trekt het Brussels gewest het plafond van het abattement op. Om van de korting te genieten, mocht vroeger het totale bedrag van de verwerving van het onroerend goed – prijs en kosten – niet hoger zijn dan 500.000 euro. Volgens het ontwerp van ordonnantie wordt dit voortaan 600.000 euro. Door de geleidelijk stijgende vastgoedprijzen werd het belastingvoordeel elk jaar immers een stukje kleiner.

Extra korting bij energierenovatie

Tot slot voert het gewest een 'reno-abattement' in bij een energierenovatie van de woning. Per sprong van energieklasse, verhoogt het abattement met 25.000 euro en wordt het belastingvoordeel groter. Voorwaarde is wel dat de woning door die renovatie minstens twee energieklassen verbetert.

Kopers die een reno-abattement aanvragen krijgen bovendien vijf in plaats van twee jaar de tijd om zich in de woning te domiciliëren. Uitgebreide renovatiewerken in een woning kunnen immers lang duren en niet zelden worden kopers geconfronteerd met tegenvallers bij de verbouwingen. Kopers die geen vijf jaar in de woning blijven wonen moeten niet langer het volledige bedrag terugbetalen, maar een bedrag dat afneemt in functie van de resterende termijn.

Woning als hoofdverblijfplaats

"Met deze wijzigingen aan het abattement voeren we een deel van het regeerakkoord uit," zegt bevoegd minister Sven Gatz. "Ze moeten de aankoop van een woning die de hoofdverblijfplaats wordt van de kopers minder duur maken." De tekst wordt nu ter advies voorgelegd aan onder meer de Brusselse sociale partners, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu en de FOD Financiën voor de technische uitvoerbaarheid.

Jaarlijks genieten nu al meer dan 7.000 gezinnen, nagenoeg twee derde van de kopers, van deze korting op de registratierechten om zich voor een langere periode of permanent in Brussel te vestigen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni