Een bankkantoor van BNP Paribas Fortis in Brussel

| Een bankkantoor van BNP Paribas Fortis in Brussel.

BNP Paribas Fortis moet 1,2 miljoen euro aan Brussels gewest

CD
© BRUZZ
12/05/2022

BNP Paribas Fortis werd zopas door de rechtbank veroordeeld tot betaling van 1,2 miljoen euro aan het Brussels Gewest voor de negatieve interesten op een lening van 75 miljoen euro die in 2006 werd aangegaan. Dat schrijft L'Echo.

De Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel heeft BNP Paribas Fortis veroordeeld tot betaling van 1,2 miljoen euro aan het Brussels Gewest voor de negatieve interesten op een lening van 75 miljoen euro die in 2006 werd aangegaan.

In 2006 had het Brussels Gewest een lening van 75 miljoen euro gevraagd om zijn begroting te financieren. De overeenkomst tussen het Gewest en BNP Paribas Fortis bevatte een clausule van variabiliteit van de rentevoet. Dat is een variabele rentevoet waarbij de Euribor-rentevoet op zes maanden (de gemiddelde rentevoet voor interbancaire leningen) als referentie wordt gebruikt.

Alles verliep vlot tot eind 2015, toen de Euribor negatief werd. Vanaf dat moment paste de bank eenzijdig een rentevoet van 0 procent toe op de aan het Gewest toegekende lening. Het Gewest heeft dan meteen gevraagd om de overeenkomst, die dus zou neerkomen op een negatief tarief, toe te passen.

Jaren discussie

Na jaren van discussie, waarbij de bank weigerde om die negatieve rentevoet toe te passen, besloot het Gewest om BNP Paribas Fortis voor de rechtbank te dagen.

Volgens de advocaat van het Brussels Gewest is het onmogelijk om de berekeningsformule achteraf te wijzigen. Volgens haar was de variabiliteitsclausule zeer duidelijk en voorzag die noch in een plafond noch in een minimumtarief.

Volgens de advocaat van BNP Paribas vraagt het Gewest om de bank te veroordelen om haar lening te financieren. De bank heeft dan ook besloten om tegen dit vonnis in beroep te gaan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni