Brusselse economie groeit traag

© BRUZZ

De komende vijf jaar zal de Brusselse economie verder blijven groeien, wat extra arbeidsplaatsen zal opleveren. Daardoor daalt de werkloosheid. Die economische groei blijft wel lager dan in de twee andere Belgische gewesten: Vlaanderen en Wallonië.

Dat blijkt uit een projectie van het Federaal Planbureau, in samenwerking met de gewestelijke statistische diensten. Zij bekeken hoe de economie de komende vijf jaar zal evolueren in België, bij ongewijzigd beleid. De conclusies van de projectie zijn positief: de economie groeit, de werkloosheid neemt af en het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen stijgt.

De evolutie is echter verschillend in de drie gewesten, en Brussel blijft wat achterop hinken. De economische groei in Brussel ligt al een hele tijd lager dan in de rest van het land. In Vlaanderen was de groei van het BBP in de periode 1995-2015 gemiddeld 2,1% per jaar. In Brussel was dat een stuk minder: 1,4%.

Dat verschil blijft bestaan, maar wordt wel kleiner in de komende jaren. Voor de periode 2016-2018 wordt de groei 1,7% per jaar in Vlaanderen, 1,3% in Wallonië, en slechts 1,1% in Brussel. In 2019-2022 zal het verschil nog wat kleiner zijn, denkt het Planbureau. Dan is het 1,6% per jaar in Vlaanderen en 1,3% in Brussel en Wallonië. De cijfers staan samengevat in onderstaande grafiek.

Werkgelegenheid
De toekomstige economische groei zal arbeidsintensief zijn, blijkt uit de projectie. Met andere woorden: het zal jobs opleveren, en dat in alle gewesten. In Brussel komen er zo ongeveer 36.000 jobs bij in de komende vijf jaar. In Vlaanderen gaat het om 211.000 jobs, in Wallonië 75.000.

Daardoor zal de werkloosheid de komende jaren blijven dalen. Het Planbureau ziet voor Brussel een daling van 18,4% in 2016 tot 14,5% in 2022. Ook in de andere gewesten wordt een daling verwacht: van 15,1% naar 11,9% in Wallonië, en van 7,8% naar 5,1% in Vlaanderen. Die daling is in Brussel al een hele tijd bezig, de jeugdwerkloosheid staat zelfs op een historisch laag niveau (maar blijft op dit moment nog hoog).

Dat komt doordat het aantal jobs stijgt, en omdat steeds meer van de jobs in Brussel ook worden ingenomen door de Brusselaars zelf. Minder mensen zullen ook inactief zijn: de werkgelegenheidsgraad (het aandeel werkenden in de bevolking tussen 15 en 64 jaar) stijgt de komende jaren, van 57,1% nu tot 59,3% in 2022.

De werkloosheidsgraad is samengevat in onderstaande grafiek.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Franse supermarkt Franprix komt naar Brussel

economie 1518589742

Nieuws uit Brussel in je mailbox?