Federatie van verhuizers: 'Driekwart van de firma's is niet erkend'

© Ivan Put
| Een echte verhuisfirma aan het werk.

De verhuissector is voor het eerst vertegenwoordigd op Batibouw dat komend weekend van start gaat. Volgens Koenraad Vangoidsenhoven, directeur van de Belgische Kamer der Verhuizers (BKV), staat de sector zwaar onder druk. “Piraterij ondermijnt de stiel van verhuisbedrijven, met enorme proporties.”

De sociale inspectie strijdt vanaf 2020 met nieuwe controletechnieken om malafide bedrijven te vatten. De cijfers van niet-erkende ondernemingen die de verhuizerssector onderuithalen, liegen er niet om.

“Driekwart van de firma’s is geen erkende en echte verhuizer,” zegt Vangoidsenhoven.

“We hebben een lijst opgemaakt om zelf uit te vlooien wie de eerlijke concurrentie ondermijnt. We weten dat een 250-tal bedrijven op de markt spelen. Daarvan is de overgrote meerderheid in het Brussels Gewest gevestigd: 162. Maar van die 162 zijn er maar 42 in orde als bedrijf: één op de vier. En dan rekenen we er de illegale ondernemingen er nog niet bij,” zegt Vangoidsenhoven.

Dat heeft zware gevolgen: prijzen onder de marktprijs, zwartwerk, geen inschrijving in het sociaal fonds, geen verzekeringen, geen trimestriële controle van de liften, geen parkeeraanvragen bij de politie en noem maar op.

Vangoidsenhoven: “Iemand die salons verhuist voor een meubelzaak, hef- en verhuisliften verhuurt, of een tijdelijke opslag verhuurt, voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen van de erkende verhuisonderneming.”

Gezamenlijk beleid

Het probleem staat al jaren bekend bij de Sociale Inspectie- en Opsporingsdienst (SIOD), die de fraudebestrijding als opdracht heeft. In 2016 is een protocol voor sociale fraudeaanpak uitgewerkt tussen de verhuissector en de sociale inspectiediensten. Een eerste stap in een gezamenlijk beleid van FOD Financiën, FOD Economie en FOD Mobiliteit om de problematiek aan te pakken.

Koen Vangoidsenhoven, directeur Belgische Kamer der Verhuizers (BKV)

“We mikken hierdoor op meer controles en betere informatie-uitwisseling,” zegt Dries Holvoet van het kabinet van minister Philippe De Backer (Open VLD), belast met de bestrijding van sociale fraude.

“Voor 2020 wordt in overleg met de sector een nieuwe controlemethodiek getest en uitgewerkt, omdat het een moeilijke sector blijft om fraudeurs te vatten. De sector - erkende verhuizers of particulieren - maakt ook veel gebruik van het meldpuntsocialefraude.belgie.be, waar iedereen sociale fraude kan signaleren.

En voor heel 2020 zullen er minstens vijftig gemeenschappelijke SIOD-controles zijn.” Die vijftig controles zijn ontoereikend om de fraude goed aan te pakken. In 2017 werden 52 bedrijven gecontroleerd, in 2018 71, in 2019 57 en in 2020 dus minstens 50, een neerwaartse trend.

In 25 procent van de gevallen gaat het om een inbreuk op de sociale zekerheid, en het aantal stijgt van jaar tot jaar. Ook werkloosheidsinbreuken en overtredingen op de zogenoemde Limosa-meldingsplicht voor tijdelijke buitenlandse zelfstandigen en mensenhandel (42 dossiers van de 71 onderzochte in 2018) worden genoteerd. “De verhuissector blijft ook dit jaar een prioriteit,” zegt minister De Backer.

“Het eerdere protocol met de sector leidt tot meer en betere controles. De oneerlijke spelers moeten eruit.”

Batibouw, dat volgende weekend begint, heeft voor het eerst standen voor de verhuissector. “Dat is een gevolg van een bevraging bij ons beurspubliek vorig jaar, dat beter geïnformeerd wil zijn. De verhuisproblematiek in Brussel is een moeilijk gegeven,” bevestigt Frédéric François, COO van Batibouw-organisator Fisa.

Onder de prijs

Maar Vangoidsenhoven blijft Don Quichot spelen: “We controleren al wie zich als verhuizer promoot: op Facebook, met websites en dies meer.

Neem het geval van de firma Liftarm.be/ Liftam.be. Het bedrijf is niet te vinden via de Kruispuntbank van ondernemingen, heeft geen btw-nummer of privacyverklaring op zijn website, maar wel een adres op de Louizalaan 367. Daar huizen 450 postadressen van bedrijven, maar niet van Liftarm.be. De website is in Frankrijk aangemaakt, en de prijs voor een verhuisman is 20 euro, of minstens 10 euro onder de marktprijs, zonder winstmarge.

We hebben een klacht ingediend bij de politie, en 6.000 euro waarborg betaald als federatie, maar de onderzoeksrechter heeft het dossier geseponeerd, want de BKV is geen rechtstreeks betrokken partij. Met dergelijke piraterij worden én de naïeve klant én de erkende verhuisondernemer onderuitgehaald.

De enige oplossing ligt in een registratieplicht, zoals in Nederland. Zowel de firma als de klant moet melden dat er een verhuizing wordt gepland. Op die manier kan de inspectie onverwacht en overal haar werk doen.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?