Geluidsimpact van Brussels Airport daalt tegen 2032

© Belga
12/12/2023

Ondanks de voorspelde groei in aantal passagiers en hoeveelheid cargo zal de geluidsimpact van de luchthaven Brussels Airport de komende jaren afnemen. Tegen 2032 zou het aantal potentieel sterk gehinderden dalen met 12 procent. Dat blijkt uit het milieueffectrapport (MER) dat hoort bij de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning Brussels Airport. Het rapport is dinsdag voorgesteld.

In het MER worden de huidige milieueffecten, gebaseerd op data uit 2019, en een realistisch toekomstscenario binnen de bestaande infrastructuur onderzocht. Dat scenario gaat uit van 32 miljoen passagiers en 1 miljoen ton gevlogen vracht in 2032.

Wat geluid betreft, blijkt uit het rapport dat het aantal potentieel sterk gehinderden zal dalen met 12 procent, "ondanks de verwachte bevolkingsgroei rond de luchthaven." Tegen 2032 zou 63 procent van de vluchten worden uitgevoerd met de meest moderne geluidsefficiënte toestellen, tegenover 31 procent vandaag, en zouden moderne, stillere landingstechnieken gebruikt worden, die ook minder CO2 uitstoten.

Stille toestellen

De luchthaven nam de voorbije jaren al maatregelen om de impact op het milieu te beperken, benadrukt Brussels Airport. Zo is het aantal potentieel sterk gehinderde omwonenden sinds 2000 met 57 procent gedaald.

Verder worden de luchtvaartmaatschappijen met behulp van gedifferentieerde tarieven aangemoedigd hun stilste en energie-efficiëntste toestellen in te zetten. De luchthaven zet tevens in op stillere landingstechnieken en de elektrificatie van het grondafhandelingsmateriaal.

Deze duurzaamheidsmaatregelen evalueren de experts in het MER als positief. Verder duiden ze twee zones aan waar bijkomende geluidsbarrières kunnen komen: in 2024 wordt daarvoor een haalbaarheidsstudie opgestart.

Hernieuwing vergunning

De huidige milieuvergunning van Brussels Airport Company voor de uitbating van de luchthaven vervalt in juli 2024. Daarom werd in juli van dit jaar bij de Vlaamse overheid een aanvraag ingediend voor de hernieuwing van de vergunning, ditmaal voor onbeperkte duur.

De uitbater van Brussels Airport zei eerder al dat de aanvraag gaat over "het vernieuwen van de bestaande vergunning voor het uitbaten van de luchthaven binnen de huidige terreinen en infrastructuur en onder de huidige voorwaarden." Er is met andere woorden op dit moment geen sprake van zaken als een nieuwe startbaan of een nieuwe pier, en de luchthavenuitbater zei ook geen extra nachtvluchten na te streven. Het openbaar onderzoek naar de aanvraag van de nieuwe omgevingsvergunning is deze week opgestart.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni