Inkomens en uitgaven sterk gegroeid in 2016

© Saskia Vanderstichele
| Links de gebouwen van Proximus in de Noordwijk. In Brussel droeg vooral de telecomsector bij tot de economische groei in 2017.

De inkomens van de huishoudens groeiden in 2016 sterker in Brussel dan in de andere gewesten. Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Bank vrijdag bekend maakte. Het gaat om de sterkste stijging sinds 2008. Ook de consumptieuitgaven stegen sterk.

De Nationale Bank publiceerde vrijdag cijfers over het inkomen van de huishoudens in 2016. Dat nam sterker toe in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonië. Het netto beschikbaar inkomen steeg in 2016 met 4,8 procent in Brussel, met 2,9 procent in Vlaanderen en met 3,5 procent in Wallonië. In de drie gewesten werden dergelijke stijgingen sinds 2008 niet meer opgetekend, aldus de Nationale Bank.

Ook de consumptieuitgaven van de gezinnen stegen in 2016 sterk: met 3,7 procent in Brussel en in Vlaanderen en met 3,3 procent in Wallonië. Er werd meer uitgegeven aan voeding, voertuigen, restaurant- en cafébezoek en verzekeringen. In Brussel werd meer uitgegeven aan woninghuur, in Vlaanderen aan verpleging in ziekenhuizen.

Omdat in Vlaanderen de bestedingen meer stegen dan het beschikbaar inkomen, werd minder gespaard. De spaarquote daalde van 14,7 naar 13,9 procent. In Brussel en Wallonië namen de bestedingen minder snel toe dan het beschikbaar inkomen. De spaarquote steeg er dus: van 5,9 tot 6,6 procent in Brussel. In Wallonië ging het om een stabilisering rond de 7,9 procent.

Economische groei

De Nationale Bank gaf ook cijfers vrij over de economische groei in 2017. Die bedroeg in Brussel 0,9 procent, minder dan in Wallonië (1,6 procent) en Vlaanderen (2 procent).

In de drie gewesten werd de groei vooral gedragen door dienstverlening en administratieve en ondersteunende diensten. De industrie, in het bijzonder de chemie- en farmasector, leverde een grote bijdrage tot de groei zowel in Vlaanderen als Wallonië.

In Brussel droeg de telecomsector sterk bij tot de groei. Vlaanderen profiteerde van bijdragen van informatica- en informatiediensten. In Wallonië was dit het geval voor het onderwijs. Een negatieve impact kwam er in de drie gewesten van de productie en distributie van elektriciteit en aardgas. Brussel kende een negatieve impact van de handel, in Vlaanderen en Wallonië kende de metaal- en metaalverwerkende nijverheid een daling.

Werkgelegenheid

Van de 2 procent groei in Vlaanderen was 1,92 procentpunt afkomstig van de privésector, en 0,11 procentpunt van de overheid. In Brussel is de impact van de overheidssector op de groei groter. Op een groei van 0,9 procent in Brussel is 0,66 procentpunt afkomstig van de privé en 0,23 procentpunt van de overheid. In Wallonië is dat respectievelijk 1,33 procentpunt en 0,29 procentpunt.

De totale werkgelegenheid nam in 2017 in alle gewesten verder toe: in Vlaanderen nam het aantal werkzame personen toe met 44.000, in Wallonië met 17.200 en in Brussel met 3.300.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?