laatste update: 18 april 2024

1. Over BRUZZ.be

De website BRUZZ.be wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en maakt deel uit van de Vlaams-Brusselse Media vzw, met zetel op het Eugène Flageyplein 18 te 1050 Elsene (en KBO nummer 0547.949.238).

De directie, redactie of een andere afdeling van BRUZZ contacteren, kan via de contactpagina op deze website.

2. Copyright

BRUZZ.be is een uitgave van Vlaams-Brusselse Media vzw, dat ook een tv-kanaal, een printpublicatie en een radiozender uitbaat.

De Vlaams-Brusselse Media vzw behoudt de verantwoordelijkheid over het materiaal dat via BRUZZ.be aan de eindgebruiker wordt aangeboden.

2.1. Artikels

De artikels op BRUZZ.be zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen op geen enkele wijze worden verspreid, gebruikt of overgenomen. Het overnemen van de titel en inleiding van het artikel is toegestaan, mits duidelijke bronvermelding "BRUZZ.be".

2.2. Beeld- en audiomateriaal

Het beeld- en audiomateriaal op deze website is eigendom van de Vlaams-Brusselse Media vzw en auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze beeld- en audiobijdragen mag gedeeltelijk of volledig overgenomen of verspreid worden, mits uitdrukkelijke toestemming van de Vlaams-Brusselse Media vzw.

3. Verwijzingen van en naar BRUZZ.be

BRUZZ.be verwijst vanop verschillende plaatsen naar andere websites en kan anderzijds opgenomen worden op andere websites.

3.1. Links naar externe websites

BRUZZ.be bevat hyperlinks die verwijzen naar websites die beheerd worden door derden. Deze externe links worden enkel als bijkomende informatie voor de gebruikers van BRUZZ.be geplaatst. Deze linken en de inhoud ervan worden beheerd noch gecontroleerd door BRUZZ.be en vallen daardoor buiten onze verantwoordelijkheid. Het linken naar andere websites houdt niet noodzakelijk in dat BRUZZ.be een samenwerking met deze websites onderhoudt.

3.2. Links naar BRUZZ.be

Het is privé-personen, verenigingen en instellingen toegelaten op de eigen website een link te leggen naar BRUZZ.be op voorwaarde dat de eigen webpagina verband houdt met (bepaalde delen van) BRUZZ.be.

De aangebrachte URL moet de volledige pagina op BRUZZ.be oproepen en de URL van BRUZZ.be moet zichtbaar zijn in de geopende browser.

4. Reageren op BRUZZ.be

Gebruikers van BRUZZ.be kunnen reageren op afzonderlijke artikels op de site. Dit kan op twee manieren:

4.1. Reacties onder artikels

Bij een aantal artikels biedt BRUZZ de mogelijkheid om onderaan het artikel te reageren op het artikel of op de reactie van een andere bezoekers. De keuze van de artikels waarbij dit mogelijk is, ligt bij de redactie van BRUZZ.

BRUZZ maakt hiervoor gebruik van de software van Disqus. Bezoekers kunnen reageren door een account aan te maken bij Disqus of door als gast te reageren.

Reageren op artikels kan in een periode van 24 uur nadat het artikel gepubliceerd werd. Nadien wordt de reacties automatisch afgesloten en kunnen de inzendingen wel nog gelezen worden.

De redactie behoudt het recht een reactie op elk moment te weigeren indien ze ongepast is of niet voldoet aan de voorwaarden (zie de regels). De reacties kunnen door de redactie geredigeerd worden en kunnen in een ingekorte versie verschijnen.

De redactie is niet verantwoordelijk voor foute informatie in reacties. Moties, manifesten en omzendbrieven worden niet opgenomen op de website. Reacties komen pas in aanmerking voor onlinepublicatie indien de volledige naam van de gebruiker gekend is bij redactie (die naam wordt ons doorgegeven door Disqus).

4.2. Reacties op stellingen in het artikel

BRUZZ plaatst in sommige artikels een stelling of een vraag waar bezoekers hun mening op kunnen geven, door middel van een van de gegeven antwoordopties en door een mening na te laten. Bij deze aanpak geeft de lezer zijn mening over de stelling die de redactie opstelt en kan er niet op de reactie van een andere lezer gereageerd worden. Die reacties van andere lezers kunnen wel bekeken worden. BRUZZ maakt hiervoor gebruik de tool Rhetoric.

Met de resultaten en antwoorden die lezers op deze stellingen geven, kan de redactie aan de slag gaan om nieuwe content te reageren.

De redactie behoudt het recht een reactie op elk moment te weigeren indien ze ongepast is of niet voldoet aan de voorwaarden. De reacties kunnen door de redactie geredigeerd worden en kunnen in een ingekorte versie verschijnen.

4.3. Gebruikerscontent en auteursrechten

Door deel te nemen aan de reactiemogelijkheden op BRUZZ.be verleent de lezer BRUZZ een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die gebruikerscontent of gedeelte daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook in al haar uitgaven. De lezer verleent BRUZZ hierbij ook de toestemming om deze gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden.

5. Verantwoordelijkheid

De inhoud van deze site is gebaseerd op informatie die vergaard werd door de redacteurs van BRUZZ.

Deze inhoud komt steeds tot stand na zorgvuldig onderzoek en analyse met als streefdoel zo volledig en nauwkeurig de gebruiker te informeren. BRUZZ kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de informatie op deze website onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten.

6. Klachten

Met het oog op het verhogen en het verbeteren van de kwaliteit heeft BRUZZ een duidelijke procedure voor de behandeling van klachten over onze berichtgeving.

Klachten kunnen gemeld worden via klachten@BRUZZ.be

Een paar richtlijnen:

  • Alleen klachten van identificeerbare gebruikers worden behandeld. Voornaam, naam, adres en telefoonnummer dienen vermeld te worden.
  • Het gaat hierbij uitsluitend om klachten over feitelijkheden en nuances in onze berichtgeving. Opinies worden via de geijkte kanalen verwerkt.
  • De hoofdredacteur centraliseert en behandelt de klachten.
  • Elke klacht wordt binnen de week beantwoord met een notificatie.
  • Ten laatste een maand na het versturen van deze notificatie volgt een antwoord ten gronde.
  • Een register wordt bijgehouden met de behandelde klachten. De klachten (inclusief de gegevens van de klager) blijven gedurende een jaar na antwoord bewaard in dit register. Wij respecteren daarbij de geldende privacy-wetgeving (meer informatie over de rechten die je hebt vind je terug in ons privacy-beleid). Na dit jaar worden de gegevens gewist.

7. Toegankelijkheid van de website

BRUZZ.be doet de nodige inspanningen om een goede werking van de website te verzekeren. De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer de toegang tot de website onderbroken wordt door storingen of technische problemen.

8. Technische informatie over BRUZZ.be

Het concept en de ontwikkeling van BRUZZ.be zijn in handen van Wieni, Philipssite 5A bus 26, 3001 Heverlee. De website werd gemaakt in Drupal 8.

De hosting van BRUZZ.be gebeurt door Wieni.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni