Parket Halle-Vilvoorde vervolgt voor inbreuken geluidsnormen

© Belga
20/10/2017

Voor de allereerste maal heeft het parket Halle-Vilvoorde luchtvaartmaatschappijen voor de correctionele rechtbank gedaagd omdat ze de geluidsnormen op de luchthaven Brussels Airport overtreden zouden hebben. Het gaat om drie luchtvaartmaatschappijen die vrachtvervoer uitvoeren en in 2014 en 2015 herhaaldelijk de geluidsnormen voor het landen en opstijgen zouden geschonden hebben. Eén kreeg nog een minnelijke schikking voorgesteld, de twee anderen riskeren geldboetes van 12.000 en 30.000 euro.

Vliegtuigmaatschappijen die op Brussels Airport en Brucargo landen en opstijgen moeten zich daar houden aan geluidsnormen die vastgelegd zijn in een ministerieel besluit. Die normen zijn vastgelegd in bepaalde geluidsniveaus en afhankelijk van het uur of de 'slot' waarin de vliegtuigen landen of opstijgen, liggen die toegelaten geluidsniveaus hoger of lager.

"Tot voor kort werden overtredingen van die geluidsnormen afgehandeld met administratieve boetes," klinkt het bij het parket Halle-Vilvoorde. "In de meeste gevallen blijft dat ook zo maar als we zien dat een bepaalde maatschappij op korte tijd meerdere overtredingen begaat, gaan we wel optreden en vervolgen."

Forse boetes
Drie vliegtuigmaatschappijen, een Amerikaanse, een Canadese en een Portugese, viel als eersten de eer te beurt om gedagvaard te worden. De Amerikaanse maatschappij kon aantonen dat een voorstel tot minnelijke schikking hen nooit bereikt had omwille van een probleem met het postadres en kreeg ter elfder ure toch nog een minnelijke schikking voorgesteld. Tegen de Portugese maatschappij, die drie inbreuken zou gepleegd hebben, eiste het parket 30.000 euro boete en tegen de Canadese, die twee inbreuken zou gepleegd hebben, 12.000 euro boete.

Het gaat niet om overtredingen die vastgesteld werden door geluidsmetingen, maar er wordt gekeken naar het vermogen van het betrokken vliegtuig. Het parket maakt daarbij een inschatting of het geluid dat het toestel maakt de geluidsnormen overtreedt.

De Canadese maatschappij betwistte niet dat haar toestel tot tweemaal toe de opgelegde geluidsnorm overschreden had toen het op 21 juni 2015 en op 22 november 2015 kort na 6.00 uur was geland.

Bijzondere omstandigheden
"Maar in beide gevallen viel die afwijking onder de bijzondere omstandigheden die het ministerieel besluit voorziet," klonk het bij de verdediging. "In juni 2015 ging het om een vlucht met levende dieren die vertraging had bij het vertrek vanuit Canada en in november was er vertraging omdat we extra informatie hadden gevraagd over het verhoogde terreurniveau alvorens onze vlucht naar Brussel te laten vertrekken. We kregen ook telkens die bepaalde 'slot' toegewezen en we waren verplicht te landen binnen die uren. Landen buiten de toegewezen tijdschema is immers ook een misdrijf. We krijgen sterk de indruk dat deze procedure misbruikt wordt om het type toestellen waar het hier over gaat, DC-10's, te weren. Dat kan niet de bedoeling zijn."

De rechtbank spreekt zich in beide processen uit op 16 november.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Economie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni