'Stadsvlucht kost Brussel 261 miljoen per jaar'

© Images of Money
© Images of Money

Omdat Brussel elk jaar duizenden mensen met een middeninkomen verliest, lopen gemeenten en Gewest heel wat inkomsten mis. Volgens parlementslid Emmanuel De Bock gaat het om 261 miljoen euro per jaar.

De Brusselse bevolking is voortdurend in beweging. Jaarlijks trekken 30.000 inwoners naar Vlaanderen, Wallonië of het buitenland. Tegelijk trekt Brussel heel wat nieuwkomers aan, zowel uit de buurgewesten als uit andere landen. Daarnaast verjongt de bevolking, en ligt het geboortecijfer veel hoger dan het sterftecijfer. Alles bij elkaar zorgt dat jaar na jaar voor een aanzienlijke bevolkingsgroei.

De extra inwoners zorgen echter niet voor extra inkomsten bij de lokale overheden. Bij de vertrekkers zitten immers meer mensen met een middeninkomen (tussen 20.000 en 50.000 euro bruto per jaar), terwijl de groei van de bevolking vooral bij de lagere inkomens zit.

Op die manier is het aandeel van de middenklasse tussen 2000 en 2011 gedaald van 34,2 procent tot 28,5 procent, schrijft L'Echo. Het aandeel armen (inkomen onder 20.000 euro per jaar) steeg in dezelfde periode van 58,6 procent tot 63,8 procent. Tegelijk nam ook het aandeel van de rijkste categorie (meer dan 100.000 euro per jaar) toe. Brussel kent dus een sterke dualisering, maar globaal genomen toch vooral een verarming. Gevolg is dat de inkomsten van gemeenten en Gewest niet even snel stijgen als de bevolking.

Fiscale concurrentie
Volgens berekeningen van parlementslid De Bock lopen de Brusselse overheden jaarlijks 261 miljoen euro aan belastingen en voorheffingen mis door het inkrimpen van de middenklasse. "Als we op de ingeslagen weg verder gaan, moeten we over tien jaar opnieuw pleiten voor een herfinanciering", zegt hij in de krant.

De Brusselse regering, waar De Bocks FDF deel van uitmaakt, wil deze legislatuur een tax shift bewerkstelligen. Zo zou het Gewest over enkele jaren eigendom meer belasten, en minder afromen van het inkomen uit arbeid. Die hervorming ligt echter nog niet vast en dreigt ook te laat te komen meent De Bock.

"Met de herziening van de woonbonus en andere hervormingen heeft Vlaanderen een lengte voorsprong", aldus het parlementslid en gemeenteraadslid in Ukkel. "Brussel is verplicht om de fiscale concurrentie aan te gaan. Wie eenmaal naar Vlaanderen is verhuisd, keert niet meer terug. Er is geen tijd te verliezen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?