Te veel organisaties voor steun aan bedrijven

© Elke Vanoost

<p>&ldquo;Brussel heeft veel te veel instellingen en organisaties die ondernemingen begeleiden en ondersteunen. Een ware galaxie,&rdquo; zegt minister van Economie en Werk Didier Gosuin (FDF). Hij gaat orde op zaken stellen.</p>

<p>Het Brussels Gewest telt een kleine 90.000 ondernemingen, voornamelijk kmo’s en eenmansbedrijfjes, en besteedt jaarlijks bijna 73 miljoen euro aan de ondersteuning van de bedrijfswereld. Een flink deel van dat geld gaat naar subsidies en andere vormen van financiële steun. Maar ook de werkingskosten van de organisaties en instellingen die zich met de begeleiding en ondersteuning bezighouden, slorpen een aanzienlijk stuk van het budget op.<br /><br />&#13;
Brussel heeft een heleboel van dergelijke organisaties. De overheid richtte er zelf een hele reeks op, zoals Atrium, Impulse Brussels (het vroegere Agentschap voor de Onderneming), Brussel Invest &amp; Export, Citydev (de vroegere GOMB), Finance.Brussels (de vroegere GIMB), MAD Brussels (mode en design) en Innoviris. Maar ook privé-initiatieven als MicroStart, Credal, Solvay Entrepreneurs, UCM en Beci begeleiden ondernemingen en krijgen daarvoor in meer of mindere mate steun van het gewest.<br /><br />&#13;
Volgens Gosuin werken al deze organisaties niet goed samen en overlappen sommige activiteiten elkaar. “Een handelaar moet naar Atrium voor begeleiding, een ondernemer naar Impulse Brussels. Maar een handelaar is toch ook een ondernemer. Heel verwarrend allemaal.”<br /><br />&#13;
Op de website ecosubsibru.be staan intussen 120 verschillende steunmaatregelen waar Brusselse bedrijven gebruik van kunnen maken. Ze worden aangeboden door meer dan zestig verschillende ‘structuren’, waaronder gemeentelijke, gewestelijke, federale en Europese. Resultaat is dat vele ondernemers door de bomen het bos niet meer zien en dat sommigen zelfs helemaal nergens meer een beroep op doen.<br /><br />&#13;
Nochtans kunnen de bedrijven best wat begeleiding gebruiken. Zestig procent van de nieuwe ondernemingen overleeft immers de eerste vijf jaar niet.<br /><br />&#13;
Dus moet er iets gebeuren. In de Gewestelijke Beleidsverklaring van de Brusselse regering werd afgesproken dat het institutionele landschap van steun aan ondernemingen gereorganiseerd zou worden: een en ander moet eenvoudiger worden, met minder actoren, om zo tot meer efficiëntie te komen.<br /><br />&#13;
Gosuin is verantwoordelijk voor de concrete uitwerking van dit voornemen. Hij wil nog drie ‘polen’ overhouden: een voor advies en begeleiding, een voor bedrijfsruimten en vastgoed en een voor de financiële steun aan ondernemingen. De bestaande organisaties zullen via specialisatie een plekje in een van die drie polen moeten zien te veroveren of fuseren met andere. Gosuin laat hierover een studie maken, waarna overleg volgt met de sociale partners. Maar nog dit jaar zou de regering alle knopen doorhakken.<br /><br />&#13;
De minister wil trouwens ook het uitdelen van eenmalige subsidies aan economische projecten anders aanpakken. Hij heeft hiervoor een budget van drie miljoen euro per jaar.<br /><br />&#13;
Voortaan zal het niet de politiek zijn die beslist of een project steun krijgt, wel de administratie. Bovendien gaat er alleen nog geld naar innoverende initiatieven die supra-lokaal zijn en voldoende groot zodat ze enige weerslag hebben op de gewestelijke economie. Gosuin. “Het subsidiëren van vier slingers voor de feestverlichting van het onderste stuk van de Waversesteenweg is geen taak van het gewest.”</p>&#13;

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?