City wants to enlist falcons in fight against pigeons

© tvbrussel
06/12/2017

The Brussels city administration wants to enlist falcons to decrease the trouble and inconvenience pigeons cause in the city centre. But the Flemish bird protection association doesn't think enlisting trained falcons is a good idea.

Aanleiding voor de maatregelen zijn de vele klachten van bewoners over vogelpoep en het vuil dat de vogels achterlaten. “Duiven staan bekend als de ratten van de lucht”, zegt schepen van Stedenbouw Geoffrey Coomans de Brachene (MR). “We willen er met de valk daarom een natuurlijk middel tegen inzetten. Zo kunnen ook andere vogelsoorten terugkeren naar de stad.”

De Brachene wil nu een openbare aanbesteding uitschrijven en hoopt dat de eerste valken al binnen enkele maanden in actie kunnen komen.

Toch is er ook tegenstand. Zo zouden valken het duivenbestand niet drastisch doen dalen, aangezien een valk maar drie à vier duiven per week eet. Bovendien vreest Vogelbescherming Vlaanderen dat de nieuwe valken een bedreiging zouden kunnen vormen voor de slechtvalken die nu al jaarlijks een nest bouwen in de Sint-Goedele en Sint-Michielskathedraal.

Voordat de stad valken kan inzetten moet het Brussels Gewest wel nog een ordonnantie wijzigen die het houden van roofvogels verbiedt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Read more about: Brussel-Stad

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni