© Het collectief drépanocytose / Instagram. | Het collectief was samengekomen voor een evenement.

Senaat houdt hoorzitting met patiënten met sikkelcelziekte: 'Willen betere zorg'

Glodie Mungaba
© BRUZZ
24/11/2023

De Belgische Senaat houdt vandaag een hoorzitting met het 'collectif drépanocytose', een vzw die mensen verenigt die aan een bloedziekte lijden. Ze willen de toegang tot de gezondheidszorg verbeteren.

Drepanocytose of sikkelcelziekte is een erfelijke aandoening die de hemoglobine aantast en ervoor zorgt dat de rode bloedlichaampjes de abnormale vorm van een halvemaan of sikkel hebben.

Op de hoorzitting worden de noden van de patiënten en hun families besproken. "Het gaat om het recht van patiënten op kwalitatieve zorg," vertelt Véronique Tshiamalenge, voorzitster van de vzw Drépasphère, een van de patiëntenverenigingen die deel uitmaakt van het collectief.

Voor een betere kwaliteitszorg, stelt het collectief drie mogelijkheden voor: een erkenning als chronische en ernstige ziekte, de oprichting van een nationale zorgstructuur en meer geld voor informatieverspreiding en opleidingen.

De hoorzitting staat open voor iedereen die met sikkelcelanemie leeft, inclusief patiënten, hun families en gezondheidsprofessionals.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie