20211103 1774 Verplichte vaccinaties zorgpersoneel

| Een verpleger krijgt een vaccin.

Zorgorganisaties kunnen ongekwalificeerd personeel aannemen om zorgtaken te verlichten

© Belga
22/12/2021

Zorg- en welzijnsorganisaties zullen binnenkort niet of onvoldoende gekwalificeerd personeel kunnen aanwerven om de zorgtaken te verlichten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Voorwaarde is wel dat het nieuwe personeel onmiddellijk een opleiding opstart. De Vlaamse regering maakt hiervoor 30 miljoen euro vrij.

Het is een oud zeer, de zorg kreunt onder een personeelstekort. De coronapandemie heeft de zaken wat dat betreft nog meer op scherp gezet. De Vlaamse regering wil nu de zorgtaken van het personeel verlichten door het mogelijk te maken dat zorg- en welzijnsorganisaties niet gekwalificeerde of niet voldoende gekwalificeerde mensen kunnen aanwerven met een contract van onbepaalde duur. Het gaat onder meer om woonzorgcentra, kinderopvanginitiatieven, thuiszorgorganisaties en welzijnsorganisaties.

De voorwaarde daarvoor is wel dat de aangeworvene onmiddellijk een opleiding start. Het gaat om een "kwalificerend opleidingstraject naar een knelpuntberoep in de sector". Het personeelslid ontvangt een volwaardig loon en krijgt zo dus de kans om een diploma te halen in een knelpuntberoep.

Mantelzorgers

Personen die voor het traject in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld mensen die jarenlang als mantelzorger voor hun ouders gezorgd hebben en zo een grote affiniteit met de zorgsector hebben ontwikkeld. Of mensen met een migratieachtergrond en een buitenlands diploma als verpleegkunde die als vrijwilliger in een woonzorgcentrum werken en er graag als verpleegkundige aan de slag wil, zeggen Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), die het actieplan '(zij-)instroom' uitwerkten samen met de sociale partners.

"We zorgen er voor dat hun ervaring gehonoreerd wordt (de 'elders verworven competenties' en 'elders verworven kwalificaties'), zodat verkorte, modulaire opleidingstrajecten mogelijk zijn", luidt het. Stages lopen gebeurt op de werkvloer en de opleiding wordt onder andere gegeven door mentoren, die op de werkvloer meedraaien en tegelijkertijd de persoon in kwestie coachen. Die krijgt daarna een diploma van een erkende opleidingsorganisatie.

'Arbeidsmarkt staat in brand'

Om de juiste profielen aan te trekken, gaat Vlaanderen werk maken van één intakeplatform met de verschillende mogelijke trajecten en er komt ook de mogelijkheid voor een inleefmoment om kennis te maken met de sector. Daarnaast komen er sensibiliseringsacties, onder meer in scholen.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: "Dit actieplan, dat samen met de sociale partners is opgesteld, is meer dan ooit nodig. Onze Vlaamse arbeidsmarkt staat in brand en dat is in de zorg- en welzijnssector enorm zichtbaar én voelbaar. (...) Met dit actieplan zetten we alvast belangrijke stappen om de zorgsector te versterken door extra mensen aan te trekken, warm te maken voor de vele mooie jobs in de sector."

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke noemt de vele openstaande vacatures in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren "één van de grootste uitdagingen in mijn beleidsdomein". "Wat mij betreft, zijn drie zaken nodig: mensen warm maken voor een job in de zorg, drempels verlagen om eraan te beginnen en de combinatie van werken, leren en gezin moet haalbaar zijn."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni