Aantal procedures gedwongen opname in psychiatrie verdubbeld

BVR
15/10/2019

In 2018 heeft de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene 687 procedures opgestart voor een gedwongen opname in de psychiatrie. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in 2010. Volgens korpschef Michel Goovaerts veroorzaakt een deel van die groep overlast in het centrum.

Als iemand een acuut en ernstig gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving, dan kan de politie een procedure opstarten voor een gedwongen opname: de zogenoemde Nixon-procedure. Dat kan alleen maar als de persoon geestesziek is en vrijwillige hulp weigert, en nadat de politie contact heeft opgenomen met de magistraat van wacht.

Het aantal opgestarte Nixon-procedures is de voorbije jaren in stijgende lijn, zo blijkt nu uit de cijfers van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene zelf. In 2015 werden nog 489 procedures opgestart, in 2016 waren dat er 587, in 2017 ging het om 601 opgestarte procedures en in 2018 waren het er 687. Dat is 109 procent meer dan in 2010, toen het om ‘slechts’ 329 opgestarte procedures ging. Bekijken we de cijfers van 2019, dan zien we dat de zone op 30 september van dit jaar al op hetzelfde niveau zat als eind 2015, toen in een heel jaar tijd 489 procedures werden opgestart.

Ingrijpend

Of de personen na de opstart van zo’n procedure ook effectief worden opgesloten, bepaalt de psychiater van wacht. “Van de opgestarte Nixon-procedures gaat ongeveer tien procent in observatie,” zegt politiewoordvoerder Ilse Van de Keere. Hoe het daarna verder moet, wordt geval per geval bekeken.

De overige negentig procent gaat niet in observatie en wordt dus niet in een psychiatrische afdeling opgesloten. Een gedwongen opname is immers zo’n ingrijpende gebeurtenis dat die alleen maar in het uiterste geval is toegestaan.

Toch zijn ook deze mensen vaak gebaat bij professionele hulp. “Maar regelmatig stellen we vast dat ze die hulp op vrijwillige basis niet willen aannemen,” zegt Van de Keere. “Daar kunnen wij als politiedienst weinig aan doen.”

Overlast

Een deel van deze mensen is verantwoordelijk voor een flink stuk van de overlast op de centrale lanen en aan de Beurs, stelt de korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, Michel Goovaerts, in een interview met BRUZZ, dat woensdag verschijnt. Maar die feiten zijn niet dermate ernstig dat het parket hier gevolg aan geeft. “Hierdoor glippen zij door de mazen van het net.”

Lees het volledige interview met de korpschef woensdag in het BRUZZ-magazine of online.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Elsene, Justitie, geestelijke gezondheidszorg

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni