Antennes van Brusselse justitiehuizen in Asse en Halle geopend

© Wikimedia
|

In Asse en Halle zijn donderdagnamiddag in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en Justitieminister Koen Geens (CD&V) antennes ingehuldigd van het Brusselse justitiehuis. Met Vilvoorde krijgt Halle-Vilvoorde straks nog een derde antenne. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een jarenlange vraag van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, dat de burgemeesters uit de regio groepeert.

Alle diensten van het justitiehuis zullen principieel in de antennes aangeboden worden. De justitieassistenten zullen er geen permanentie houden, maar wel op afspraak ter plaatse beschikbaar zijn. De antennewerking maakt de dienstverlening toegankelijker en nabijer. Karine Moykens, secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wees er op dat ongeveer 80 procent van het cliënteel van het Brusselse justitiehuis afkomstig is uit de Vlaamse rand. "Brussel is voor velen toch een drempel, wegens file, parkeerproblemen, moeilijke verbinding openbaar vervoer vanuit de rand en het onveiligheidsgevoel", aldus Moykens.

Vlaamse materie

"Deze antennes stellen ons in staat om de reeds goede samenwerking tussen het Brusselse justitiehuis en de lokale partners verder uit te bouwen", aldus Moykens. Als voorbeeld wees ze op het feit dat de ketenaanpak rond intrafamiliaal geweld en kindermishandeling, die ondertussen in heel Vlaanderen uitgebouwd werd, deze maand ook in Halle-Vilvoorde van start gaat. Sinds de justitiehuizen drie jaar geleden overgeheveld werden naar Vlaanderen steeg het aantal personeelsleden van 604 tot 695. Ook het Brusselse Justitiehuis, dat de afgelopen vijf jaar de werklast zag verdubbelen en vorig jaar met 500 nieuwe werkstraffen het grootste aantal had van heel Vlaanderen, zal in de nabije toekomst nog twee extra justitieassisten aanwerven.

Daderopvolging

Justitiehuizen hebben vele opdrachten. Het gaat vooreerst om daderopvolging en begeleiding waarbij verdachten of veroordeelden worden opgevolgd en begeleid en wordt nagegaan of zij hun voorwaarden naleven. Heel concreet gaat het over de opvolging van de werkstraffen, bemiddeld in strafzaken, opvolgen van voorwaarden bij probatiemaatregelen, opvolging van personen die voorwaardelijk vrij zijn... Anderzijds doen justitieassistenen ook maatschappelijke onderzoeken op vraag van de familierechter wanneer er sprake is van een familiaal conflict. Daarnaast bieden zij ook informatie aan en ondersteuning van slachtoffers doorheen de gerechtelijke procedure.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over

Nieuws uit Brussel in je mailbox?