Michel De Herde (LB-DéFi), schepen van Onderwijs in Schaarbeek, tijdens een herdenking voor de racistische moord op het Marokkaans-Belgische koppel Habiba El Hajji en Ahmed Isnasni in 2002

| Michel De Herde (LB-DéFi) tijdens een herdenking voor de racistische moord op het Marokkaans-Belgische koppel Habiba El Hajji en Ahmed Isnasni in 2002.

De Herde in beschuldiging gesteld van verkrachting minderjarigen en bezit kinderporno

SD
© BRUZZ
13/02/2023
Updated: 13/02/2023 16.41u

Schaarbeeks schepen Michel De Herde (DéFi) wordt door de onderzoeksrechter in beschuldiging gesteld van de verkrachting van een minderjarige jonger dan 16, verkrachting van een minderjarige ouder dan 16 en voor het bezit van kinderporno. Dat bevestigt het Brussels parket. DéFi roept zijn 'raad der wijzen' bijeen om zich te buigen over een mogelijke uitsluiting uit de partij.

Volgens La Dernière Heure werd De Herde vrijdag ondervraagd en in beschuldiging gesteld. "Inbeschuldigingstelling betekent dat de onderzoeksrechter genoeg bezwaren heeft voor een bepaalde inbreuk. Dat is overigens nog niet hetzelfde als bewijs," verduidelijkt het parket, dat het nieuws bevestigt. Het Brussels parket wenste verder geen informatie te geven.

DéFi buigt zich over uitsluiting

In een verklaring zegt François De Smet, de voorzitter van DéFi, dat hij via de pers kennis heeft genomen van de nieuwe beschuldigingen tegen Michel De Herde.

"De nieuwe elementen die in de media worden gemeld zijn zo ernstig dat de raad der wijzen, het orgaan dat belast is met de naleving van de deontologie van DéFi, op verzoek van de voorzitter en de secretaris-generaal van de partij dringend bijeen zal komen. Dit is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Hoewel het vermoeden van onschuld blijft bestaan, zal de kwestie van zijn uitsluiting aan de orde worden gesteld", aldus de partij.

Afgelopen november had de raad al besloten om Michel de Herde bij wijze van voorlopige maatregel te schorsen van zijn stem- en kiesrecht in de centrale en lokale partijorganen.

Reactie advocaat De Herde

De Herde zelf reageert op de nieuwe ontwikkelingen en de berichtgeving in de pers enkel via zijn advocaat, meester Julien Uyttendaele. "Meneer De Herde houdt vol dat de beschuldigingen aan zijn adres volledig ongegrond zijn en is vast van plan zijn onschuld aan te tonen, binnen de grenzen van de gerechtelijke procedure", klinkt het.

"Hij betreurt ten zeerste deze nieuwe schending van het onderzoeksgeheim. Dat principe is fundamenteel om een dossier op een ernstige en serene wijze te onderzoeken. Het is duidelijk dat sommigen dit dossier via de media proberen te instrumentaliseren en daarbij het vermoeden van onschuld met de voeten treden."

"Wat ook het uiteindelijke resultaat van de procedure wordt, de reputatie van meneer De Herde is onherroepelijk geschonden door deze lekken", gaat het verder. "Het lijdt geen twijfel dat dit net de bedoeling was van de personen die aan de oorsprong liggen van dit lek."

Schepen

Wat er met zijn mandaat als schepen zal gebeuren is nog niet duidelijk. "We hebben het nog maar net vernomen via de pers, en willen dus eerst zelf bevestiging hebben van het parket," zegt Marc Weber, woordvoerder van Schaarbeeks burgemeester Cécile Jodogne. "Maar we vallen uit de lucht, we zijn verschrikkelijk verrast."

"We weten nog niet wat we gaan doen, maar we zullen ernstige maatregelen nemen," aldus Weber, die verder uitlegt dat de gemeente niet veel mogelijkheden meer heeft nadat de schepen zijn bevoegdheden al werd ontnomen. "We zullen bekijken met onze advocaten wat we kunnen doen."

De Herde blijft ondanks de gestripte bevoegdheden wel schepen. "Die functie kunnen we hem als gemeente niet ontnemen," klinkt het.

Haddioui

De schepen kwam voor het eerst in opspraak toen zijn collega-schepen Sihame Haddioui (Ecolo) hem beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag. De Herde zou seksuele toespelingen hebben gemaakt en over haar dijen hebben gewreven, maar hij ontkent. Sindsdien weigert Haddioui naar de vergaderingen van het schepencollege te komen.

Daarna volgden nog verschillende andere getuigenissen en een nieuwe klacht. Een ex-studente zou in september klacht hebben ingediend tegen hem, voor het aanzetten van een minderjarige tot ontucht en aanranding.

De schepen liet in oktober weten dat hij op aanraden van de dokter en familie rust neemt en bleef de eerdere klachten en getuigenissen ten stelligste ontkennen. Het bestuur van DéFi schorste daarna, in november, zijn stemrecht in de partij-organen, maar verduidelijkte dat dat geen voorafname is op een eventuele veroordeling. Het vermoeden van onschuld is van toepassing, benadrukt DéFi in november.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni