Een foto van het Justitiepaleis, met op de achtergrond een zicht op de stad

Enorme stijging aantal dossiers dat in rechtsgebied Brussel niet kan onderzocht worden

© Belga
01/09/2023
Updated: 01/09/2023 17.13u

Het aantal dossiers dat in het rechtsgebied van het Brusselse hof van beroep niet kan onderzocht worden omdat er te weinig speurders zijn, is de laatste vijf jaar met maar liefst 157 procent gestegen. Dat zegt Brussels procureur-generaal Johan Delmulle in zijn toespraak naar aanleiding van de opening van het nieuwe gerechtelijk jaar.

In die toespraak geeft de magistraat steevast een beeld van de werking van de correctionele parketten in het afgelopen jaar. Daaruit blijkt dat de instroom bij de correctionele parketten van Brussel, Waals-Brabant, Halle-Vilvoorde, en Leuven tussen 2021 en 2022 met 8 procent is gestegen. In vergelijking met 2017 is er sprake van een stijging van 6 procent.

"Het aantal zaken dat in ons rechtsgebied door de correctionele parketten werd afgesloten steeg met een kleine 11 procent tussen 2017 en 2022", gaat de procureur-generaal verder. "Terwijl het aantal zaken dat om technische redenen werd afgesloten zonder strafvervolging toenam met 3 procent, zien we een stijging van 33 procent van het aantal dat om opportuniteitsredenen geen strafvervolging kreeg."

Daarbij is er een onrustwekkende evolutie van het aantal zaken dat geen gevolg kreeg vanwege een gebrek aan recherchecapaciteit: "Die dossiers kenden tussen 2017 en 2022 een toename van 2.839 naar 7.307 zaken, hetgeen een stijging vertegenwoordigt van maar liefst 157 procent op vijf jaar tijd."

Het hof heeft intussen wel een plan uitgewerkt om die achterstand zo veel mogelijk weg te werken. Daarvoor zijn wel bijkomende magistraten nodig, zegt Delmulle nog in zijn toespraak.

'Op zoek naar gamechangers'

In zijn audit van juni 2022 deed de Hoge Raad voor de Justitie een aantal aanbevelingen om de achterstand aan te pakken. Eén daarvan was dat het hof zelf een plan zou opstellen om de achterstand weg te werken. Dat plan is er intussen en is in de ogen van procureur-generaal Delmulle een realistisch voorstel. "Ik ben op zoek gegaan naar belangrijke gamechangers", zegt de magistraat. "Er zijn er twee: de correctionele zaken van het federaal parket en de assisenzaken die het hof van beroep van Brussel behandelt."

Meer dan 50 procent van de complexe correctionele zaken van het federaal parket wordt immers in het gerechtelijk arrondissement Brussel behandeld, en meer dan 30 procent van alle assisenzaken van het land worden immers voorgezeten door een magistraat van het hof van beroep van Brussel.

"Het hof stelt vier maatregelen voor", klinkt het. "Een bijkomende correctionele beroepskamer die prioritair de dossiers van het federaal parket zou behandelen. Een versterking van de kamer van inbeschuldigingstelling zodat er twee Franstalige kamers van de KI zouden zijn, waarvan er één prioritair de dossiers van het federaal parket zou behandelen. De oprichting van een pool van Franstalige assisen-magistraten, en de aanwerving van twee bijkomende Franstalige griffiers en een Franstalige assistent."

Die voorstellen, waarvoor bijkomende magistraten nodig zijn, genieten de volledige steun van het openbaar ministerie, aldus de procureur-generaal. Die is dan ook verheugd dat een nieuwe wet minstens tijdelijk voorziet in vijf bijkomende raadsheren en zeven bijkomende griffiers voor het hof van beroep.

'Dringend nood aan procureur en bijkomende magistraten'

Delmulle vindt het ook de hoogste tijd dat het Brusselse parket opnieuw een officieel benoemde procureur krijgt. Sinds april 2021 is de leiding van het parket in handen van een waarnemend procureur. Het parket kampt ook met een ernstig personeelstekort, net nu het druggeweld de pan uit swingt.

Delmulle wees er al meermaals op dat het Brusselse parket nood had aan een door de Hoge Raad voor de Justitie voorgedragen en benoemde korpschef. Daar is wel een wetswijziging voor nodig.

Een volwaardige benoeming is nodig omdat het druggeweld in Brussel sterk is toegenomen. In 2023 deden zich al 18 schietpartijen voor en vielen er al zes doden in het kader van drugsconflicten en territoriumtwisten tussen stadsbendes. En net nu kampt het Brusselse parket met een schrijnend personeelstekort.

Theoretisch zou het parket over 119 magistraten moeten beschikken, maar in de praktijk zijn het amper 84. Het College van het openbaar ministerie heeft intussen beslist om zeven plaatsen voor magistraten bij het Brusselse parket open te stellen, en het Brusselse parket-generaal stond drie plaatsen van magistraten af ten voordele van het parket. Daardoor zouden er tegen februari 2024 opnieuw 104 magistraten moeten zijn.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Justitie, Brussels parket, Brussels hof van beroep

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni