December 2022: beschuldigde Salah Abdeslam op het assisenproces van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussels Airport en metrostation Maalbeek, waar 32 doden en 34 gewonden vielen.

| December 2022: beschuldigde Salah Abdeslam op het assisenproces van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussels Airport en metrostation Maalbeek, waar 32 doden en 324 gewonden vielen.

Kortgedingrechter verwerpt vraag Abdeslam om overlevering te verbieden

© Belga
13/09/2023

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft in kort geding het verzoek van Salah Abdeslam verworpen om zijn straf te kunnen uitzitten in België. Volgens de rechter kon onvoldoende aangetoond worden dat zijn mensenrechten geschonden zouden worden.

De verdediging van Abdeslam had vorige week maandag aan de rechter in kort geding gevraagd om te verbieden dat de Belgische staat hem zou overleveren aan Frankrijk na afloop van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016.

Zijn advocaten vroegen dat hij zijn straf zou kunnen uitzitten in België. Volgens hen loopt Abdeslam het risico dat zijn mensenrechten geschonden zouden worden bij een overlevering aan Frankrijk. "Me terug naar Frankrijk sturen, is me naar de dood sturen", zei Abdeslam zelf.

Onvoldoende redenen

De rechter in kort geding oordeelde dat onvoldoende kon aangetoond worden dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie geschonden zouden worden. Abdeslams advocaten hadden geargumenteerd dat onder meer het verbod op foltering en het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven van het EVRM zouden geschonden worden.

Volgens de kortgedingrechter verhindert een detentie in Frankrijk niet dat hij bezoek kan krijgen van zijn omgeving, aangezien het een buurland is van België. Het is evenmin een hinderpaal om te werken aan een eventuele sociale re-integratie.

Bovendien kon de verdediging van Abdeslam onvoldoende aantonen dat er de klok rond bewakingscamera's op hem gericht zouden zijn bij zijn terugkeer in een Franse cel. De rechter merkt op dat de Franse wet dat slechts toelaat gedurende de voorhechtenis.

Onmenselijke bestraffing

De kortgedingrechter meent ook dat de straf die Abdeslam uitzit in Frankrijk voor de aanslagen van 13 november 2015 niet werkelijk een 'onsamendrukbare' (of niet in te korten) levenslange celstraf is. Abdeslams advodaten hadden gepleit dat zo'n straf een onmenselijke bestraffing zou zijn.

"De onsamendrukbare levenslange celstraf verving de doodstraf, maar ze is niet menselijker", zei zijn advocate, Delphine Paci. "Er worden geen mensen gedood, maar ze laat mensen wel stilletjes sterven."

De rechter in kort geding verwijst naar rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Abdeslam kan vragen om de veiligheidsperiode op te heffen, klinkt het. Als hem dat lukt, kan hij al minder dan 25 jaar na de uitspraak vragen om strafvermindering.

Beroep mogelijk

Tot slot hield de kortgedingrechter er rekening mee dat Abdeslam een verzoek had ingediend om terug naar België overgebracht te worden. Hij kan ook beroep instellen als de instantie die over het verzoek moet oordelen geen beslissing of een negatieve beslissing neemt.

Er is nog beroep mogelijk tegen de uitspraak.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni