Vincent Van Quickenborne (Open VLD), vicepremier en minister van Justitie en Noordzee in de regering-De Croo
© Bart Dewaele | Vincent Van Quickenborne (Open VLD)

Van Quickenborne: 'Zwaardere straffen voor politiegeweld in nieuwe strafwetboek'

© Belga
17/11/2022
Updated: 17/11/2022 12.44u

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) geeft na het overleg met de politiebonden aan dat politiegeweld in de toekomst nog zwaarder bestraft zal worden. De regering is bereid om op korte termijn extra inspanningen te doen.

"We hebben een constructief en goed gesprek gehad met de politievakbonden. We hebben ook onze tijd genomen, meer dan twee uur. We beseffen allemaal dat Justitie en politie partners moeten zijn", opent Van Quickenborne na het overleg.

Nultolerantie voor politiegeweld

De Justitieminister vindt dat de regering al veel doet om de veiligheid van de politiemensen te verzekeren, maar het kan altijd nog beter. Dat is ook wat de vakbonden vragen, een volledige nultolerantie voor politiegeweld.

"We hebben beslist om in het nieuwe strafwetboek zwaardere straffen op te leggen voor geweld tegen politie, want we beseffen dat we nog meer en beter kunnen doen. Daarom hebben we afgesproken om tegen 28 november ook andere feiten van geweld, zoals weerspannigheid die leidt tot geweld en gewonden, beter aan te pakken", stelt Van Quickenborne.

Nieuw strafwetboek

Volgend jaar wordt in het federaal parlement een nieuw strafwetboek gestemd. Het is de bedoeling om die zwaardere straffen dan meteen in werking te doen treden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) erkent dat veiligheid een topprioriteit is. "Met dat gedeeld engagement gaan we de komende tijd samen verder aan de slag. Zo leggen we, in overleg met de vakbonden, de laatste hand aan de omzendbrief 'geweld tegen politie'. Mijn boodschap is duidelijk: aan onze politiemensen wordt niet geraakt", aldus Verlinden.

Reactie politievakbonden

De politievakbonden keren met goede hoop terug uit het overleg, maar benadrukken dat ze nog niet alles vergeten zijn en concrete vooruitgang verwachten tegen 28 november, de actiedag van de politie.

"Het is een goed signaal dat we meer dan twee uur binnen zijn geweest. Er is veel uitgeklaard. Vanuit de regering zijn er een aantal signalen gegeven om het geweld tegen politie aan te pakken. Het valt nu af te wachten wat er uit de bus komt", geeft Joery Dehaes van ACV Politie aan.

De vakbonden vinden dat ze al jaren, tevergeefs, aan de alarmbel trekken om het politiegeweld aan te kaarten. Het overleg was wel constructief, maar de vertrouwensbreuk die vorige week werd uitgesproken is nog niet volledig hersteld, klinkt het.

"Ik ga het houden op het feit dat het een sereen debat was en dat er engagementen genomen zijn. Ik denk vooral dat de ogen bij de overheid zijn opengegaan door die duizenden feiten van weerspannigheid. Dat klinkt soms banaal, maar er zitten soms zwaardere gevallen tussen waar meer aandacht aan geschonken moet worden. Het water is voor nog diep en het is nog niet vergeten", besluit Vincent Houssin van VSOA Politie.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie