kandidaten

Hieronder vind je de kandidaten die opkomen in Brussel-Stad.

Klik op de naam van de kandidaat met een groen pijltje voor een korte bio van deze kandidaat.

— Selecteer een kiescollege

Selecteer een partij en bekijk alle politici van die partij.
  3. Vlaams Belang
  • 1. NL ERENS Frédéric

   * 27 juni 1968.
   * Oorspronkelijk lid van Front National en was voor deze partij ook parlementair medewerker.
   * In het midden van de jaren '90 stapte hij over naar het toenmalige Vlaams Blok en was aldaar voorzitter van de jongerenafdeling van 2001 - 2004. Hij introduceerde de jongerentrefdag binnen de partij.
   * Van 2004 tot 2009 zetelde hij in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Erens was tevens gemeenteraadslid van Brussel. 
   *  In 2012 was hij een eerste maal lijsttrekker bij de lokale verkiezingen in de stad Brussel. 
   * Bij de Vlaamse verkiezingen van 2014 trok hij de Vlaams Belang-lijst voor het Vlaams Parlement in de Kieskring Brussel-Hoofdstad, maar werd niet verkozen. 
   * Strijdpunt: onderwijs.

  • 2. PARATE Nadia
  • 3. MALFAIT Marc
  • 4. BLOMMEN Claudine
  • 5. STOELZAET Danny
  • 6. PUTTAERT Danièle
  • 7. VAN HANDENHOVEN Jean Louis
  8. N-VA
  • 1. NL VAN DEN DRIESSCHE Johan

   * Geboren op 16 juni 1953.
   * Fractievoorzitter N-VA Brussels Parlement (sinds juni 2014)
   * Bestuurslid N-VA - afdeling Brussel-stad (vanaf maart 2013)
   * Lid van het Nationaal Partijbestuur N-VA (vanaf februari 2013)
   * Voorzitter Werkgroep Brussel (Congres Confederalisme) (vanaf februari 2013)
   * Gemeenteraadslid N-VA Brussel-stad (vanaf december 2012)
   * Lid van de N-VA partijraad (vanaf februari 2013)
   * Strijdpunt: veiligheid. 

  • 2. NL BUTENAERS Els

   * Geboren op 12 januari 1985.
   * Sinds 2013: werkt als juriste bij de Cel Lokaal Beleid. Die heeft als doel om de 2 500 lokale N-VA-mandatarissen te ondersteunen, te coachen en te begeleiden. 
   Daarnaast houdt zij zich bezig met alle vormen van gemeentelijke verzelfstandiging zoals autonome gemeentebedrijven, extern verzelfstandigde agentschappen en OCMW-verenigingen. Die interesse is gegroeid uit haar vorige job, waar Els zich bezig hield met de fiscale aspecten van autonome gemeentebedrijven.

    

  • 3. NL VANDEN BORRE Mathias

   * Geboren op 14 mei1987.
   * Werkt op het kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois als raadgever algemeen regeringsbeleid.
   * Bestuurslid en secretaris N-VA Brussel.
   * Strijdpunten: leefbaarheid en veiligheid.

  • 4. NL VANDER MOSEN Rachel

   * Bestuurslid in het Bop Brussels ouderen platform.
   * Zij is ook bestuurslid van het Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard en zit in de centrumraad van het lokaal dienstencentrum Ado Icarus te Neder-Over-Heembeek als vrijwilligster.
   * Vander Mosen is lokaal verantwoordelijke voor Neder-Over-Heembeek, Haren.
   * Strijdpunt: ouderenzorg. 

  • 5. NL MUYABO Yabo

   * Zelfstandig ondernemer.

  • 6. NL ALTEKÖSTER Elisabeth

   * 21 augustus 1950.
   * Ze is voormalig EU-ambtenaar en zij is de spreekbuis van N-VA van en naar de expats.
   * Strijdpunten: "wilt zich inzetten opdat de burger en de kwaliteit van leven en wonen weer op de eerste plaats komt. Elisabeth wil fier zijn op haar stad en komaf maken met het wanbeleid. Elisabeth is Duitse en spreekt Nederlands. Zij is een voorbeeld van integratie."

  • 7. NL BEVERS Koen

   * Geboren op 3 mei 1976. 
   * Actief in de informatica-sector.
   * Strijdpunt: "Als inwoner van de vijfhoek aan de centrale lanen wordt Koen dagelijks geconfronteerd met de nieuwe voetgangerszone en het bijhorend circulatieplan. Handelaars, bewoners en bezoekers zijn de dupe van de ondoordachte aanpak. Koen geeft daarom zijn volledige steun aan de N-VA om te gaan voor een beter bestuurde stad."

  • 8. NL VERMOESEN Eline

   * 26 jaar.
   * Studeerde toegepaste psychologie. 
   * Bestuurslid Jong N-VA
   * Strijdpunten: 'het positief ondersteunen van patiënten verenigingen, jongeren en ouderen om gelijkberechtigd deel te nemen aan onze samenleving.'

  • 9. NL VONCKEN Tom

   * Vrijwilliger in het lokaal dienstencentrum Ado Icarus te Neder-Over-Heembeek. Hij is chauffeur aan huis om mensen met een beperking en senioren aan huis af te halen en terug te brengen.
   * Tom is lokaal verantwoordelijke voor Neder-Over-Heembeek, Haren en zet zich in voor mobiliteit voor personen met een beperking

  • 10. NL LUYCKX Johanna

   * Woont in Laken.
   * Doctor in de rechten en licentiate notariaat. 
   * Werkte als vorser aan het centrum voor staatsrecht. 
   * Was verslaggeefster bij de Commissie voor Justitie in de Kamer van Volksvertenwoordigers en persattaché bij het kabinet van de Minister Herman Vander Poorten (1922 - 1984). 
   * Was ook advocaat in Brussel.
   * Johanna Luykx was zestien jaar gemeentesecretaris in Wemmel.
   * In 2011 ging ze op pensioen.
    

  • 11. NL CARLIER Bram

   * Geboren op 28 april 1987. 
   * Bram is de team coach van een klantendienst van een groot liftenbedrijf.
   * Strijdpunt: hij wil een degelijk en geloofwaardig stadsbestuur voor onze grootstad. Kwalitatief onderwijs vindt Bram heel belangrijk.

  • 12. NL LEYS Evelien

   * Geboren op 1 december 1987. 
   * Bediende.
   * Strijdpunt: respect voor mensen en een hart voor dieren.

    

  • 13. NL SEUTENS Johan

   * Geboren in 1970.
   * Hij is zelfstandig ondernemer, adviseur in IT zaken.

  • 14. NL BOMANS Vera

   * Werkt voor de Belgische federatie van Autocar en Autobusondernemers (FBAA).

  • 15. NL VANDEVEN Karel

   * Penningmeester N-VA Brussel-Stad

  • 16. NL MOYSON Anna
  • 17. NL DEBROUWER Magda

   * Is voorzitter van N-VA Brussel-Stad, penningmeester N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nationaal Partijbestuur en Nationale Partijraad.
   * Woont al meer dan 30 jaren in het centrum van Brussel. 
   * Zij stond aan de wieg van N-VA Brussel-stad en werd verkozen tot eerste voorzitter van de afdeling. Intussen is haar mandaat trouwens hernieuwd.
   * Strijdpunten: rechtvaardigheid en ethiek zijn voor haar van het grootste belang. 

    

    

  11. Change.Brussels
  • 1. NL PERSOONS Ans

   * 39 jaar.
   * In 2012 verkozen in de Stad Brussel en aangesteld als sp.a-schepen van Wijkcontracten, Participatie en Nederlandstalige aangelegenheden. 
   * Eind 2017 kwam er een einde aan het schepenambt, toen sp.a het ontslag van burgemeester Yvan Mayeur eiste en uit de meerderheid werd gezet.
   * Heden: gemeenteraadslid vanuit de oppositie.
   * Strijdpunten: een stad waarop een andere manier aan politiek wordt gedaan, vertrekkend van het potentieel en de behoeftes van haar inwoners

  • 2. MOULIN Laurent

   * Geboren op 14 sept 1975.
   * Verantwoordelijke van de lokale gracq fietsersbond van het Brussels Gewest en sinds 6 jaar van het comité van Haren.  
   * Strijdpunten: waarborgen van de democratie, educatie, gelijke kansen. Eerst de mensen en het algemeen belang.

  • 3. NL DIRKX Lola June

   * 26 jaar.
   * Heeft politieke wetenschappen gestudeerd.
   * Medeauteur van het boek "Leegstond", een praktische handleiding die leegstand moet verhelpen.
   * Strijdpunt: wil het geloof van de burger in de politiek herstellen.
    

  • 4. IDRISSI Mohamed
  • 5. NL OUTFERDINE Arachida

   * Geboren op 1 september 1974.
   * Studeerde Toegepaste Economie aan de Vrije Universiteit Brussel.
   * 2005: wordt lid van SP.A.
   * 2007 - 2008: lid raad van Bestuur van de Intercommunale Watermaatschappij en regiobestuurslid SP.A (regio Geetbeets, Landen, Linter & Zoutleeuw).
   * 2005 - 2009: werkte op het kabinet van Van Brempt.
   * 2009 - 2014: Tewerkgesteld op het kabinet van Freya Vandenbossche.
   * 2014 - nu: Werkt als management assistant bij VDAB. 
   * Strijdpunten: Gelijke Kansen, Sociale Economie, Toegankelijkheid, heftruckbestuurder, goederenbehandelaar, Horeca, speelpleinwerking, kinderwerking (een soort buitenschoolse opvang).

    

    

  • 6. ORLANDO Filippo
  • 7. FRIDRICH Patricia
  • 8. NL BOONEN Jonas

   * Geboren op 23 december 1986.
   * Werkt als Customer Experience Manager.
   * Heeft een master burgerlijk ingenieur (computerwetenschappen) en een master Beleidseconomie.
   * Was voorzitter van de studentenraden VTK en LOKO en zetelde in de raad van bestuur van de KU Leuven. 
   * Strijdpunten: een open, aangename en eenvoudige overheid. "Meer power voor heembeek om het aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen."

  • 9. NL SERBRUYNS Nadine

   * 56 jaar.
   * Was lange tijd juriste en advocate.
   * Werkt nu als meubelstoffeerder.
   * Strijdpunten: Wil een loket in de wijken voor burgers met initiatieven, Droomt van meer autovrije pleinen en groene wegen voor fietsers en voetgangers,  ondersteuning van jonge kunstenaars en ambachten.
    

  • 10. NL GOVERS Luc

   * 53 jaar.
   * Kok van café Het Goudblommeke in Papier.
   * Strijdpunten: Brussel leefbaarder maken door meer dialoog tussen bewoners en stadsbestuur. ”Mijn Brussel stimuleert creativiteit en waardeert onze artiesten meer, door hen voldoende podiakansen te geven en de alternatieve scene beter te ondersteunen”

  • 11. CHATZIDIMITRIOU Nathalie
  • 12. SATTI Abdelkader
  • 13. NL MAES Anaïs

   * Geboren op 23 maart 1984.
   * Studeerde in 2005 af als Licentiaat in de Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en beëindigde in 2007 de lerarenopleiding aan diezelfde instelling.
   * Werkte tussen 2001 en 2007 voor FM Brussel en Tv Brussel als reporter en presentatrice.
   * Sinds 2007 doctoreert ze bij Prof. dr. Jeffrey Tyssens rond vrijmetselarij en de constructie van nationale identiteiten in België (19de eeuw/vroeg 20ste eeuw). Werkt op vrijwillige basis nog steeds voor de vakgroep Geschiedenis van de VUB.
   * Sinds 2012 leerkracht Geschiedenis, Cultuurwetenschappen en Media op het GO! Atheneum Etterbeek.

  • 14. OUASSAÏDI Ahmed
  • 15. MATEI Oana
  • 16. NL LAMGHEBACH Abdelilah

   * 45 jaar.
   * Leraar islamitische godsdienst.
   * Strijdpunten: onderwijs.

  • 17. NOUAR Yousra
  • 18. NL KASMI M'Hamed

   * 36 jaar.
   * Leerkracht aan het Anneessens-Funck.
   * Was twee jaar gemeenteraadslid in Waregem (SP.A.).
   * Strijdpunten: "Voor meer jobs en vakantiejobs, Voor veilige fietspaden." 
    

  • 19. NL CROONENBERGHS Annelies

   * 55 jaar. 
   * Advocate.
   * Strijdpunten: "Gelooft in een propere  en autoluwe stad, gelooft in een stad waar mensen elkaar respecteren."

  • 20. PAPAGNI Alessio

   * 27 jaar.
   * Studeerde politieke wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles.
   * Communicatiemedewerker Brussels minister van mobiliteit en openbare werken Pascal Smet. 
    

  • 21. NL EL OUAKILI Fadoua

   * 41 jaar.
   * Begeleidt kinderen en jongeren en helpt hen o.a. met huiswerk.
   * Werkt bij BON (Brussels onthaalbureau).
    

  • 22. NL SENNESAEL Thomas

   * 47 jaar.
   * Heeft fotografie en journalistiek gestudeerd.
   * Gids & leerkracht Nederlands.

  • 23. NL GOOSSENS Elke

   * 35 jaar.
   * Werkt bij Bon - Agenschap Integratie en Inburgering - Regio Brussel. 
   * Strijdpunten: veilig met de fiets naar school, propere lucht, sport in de stad. Diversiteit en dialoog.

    

    

    

  • 24. ALIBERTI Alfonso

   * 33 jaar.
   * Studeerde Development Economics & International Development aan de universiteit van Rome La Sapienza.
   * Activist voor meer groene ruimte in de stad.
   * Vrijwilliger bij verschillende burgerinitiatieven.
   * Werkt bij European Youth Forum.

  • 25. NL FELDMANN Theresia

   * 31 jaar.
   * Behaalde een master Linguistiek en Literatuurstudies (Frans) aan de Vrije Universiteit Brussel en een master meertalige linguistiek en Literatuurstudies (Duits &  Engels).
   * Was social media beheerder van het Goethe-Instituut.
   * Onderzoeker aan de KU Leuven.
   * Strijdpunten: toegankelijkheid, betaalbaar wonen & plaats voor subcultuur.

  • 26. NL DE RECHTER Rudi

   * 59 jaar.
   * Studeerde aan de Universiteit van Antwerpen.
   * Werkt als educatief medewerker en grafisch ontwerper.
   * Strijdpunten: "Principieel zachte weggebruiker. Voor woon en werk".

    

  • 27. HADVIGER Tara

   * 31 jaar.  
   * Studeerde mediamanagement en behaalde een master 'Political Strategy and Communication'
   * Werkt bij het Europees Parlement.
   * Strijdpunten: burgerparticipatie en multiculturaliteit. 

  • 28. BRAY Jeremy

   * 42 jaar.
   * Werkt bij de Europese Commissie.
   * Strijdpunten: een effectievere en efficiëntere stadsadministratie, en het ondersteunen van ondernemers. 

    

    

  • 29. NL BLEYS Suzy

   * 42 jaar. 
   * Studeerde Sociaal Werk aan de Erasmus Hogeschool Brussel en een master Sociaal Culturele Agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel.
   * Was speelpleinconsulent bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie en lector aan de Hogeschool Universiteit Brussel.
   * Werkt als raadgever bij het kabinet van Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet.
    

  • 30. NL VERHAEGHE Dries

   * 41 jaar.
   * Zaakvoerder van een dienstenchequebedrijf.
   * Studeerde rechten aan de UGent.
   * Lid raad van bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
   * Strijdpunten: alle daklozen onderdak bieden en zet zich in voor de tewerkstelling van laaggeschoolde werknemers. 
    

  • 31. NL WOUTERS Ann

   * 49 jaar.
   * Studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel.
   * * Werkt bij de socialistische vakbond, het ABVV.
   * Strijdpunten: sociale rechtvaardigheid.
    

    

  • 32. NL ALLEGREZZA Christoffer

   * 27 jaar.
   * Heeft audiovisuele kunsten gestuudeerd aan het Sint-Lukas in Gent.
   * Leerkracht in het kunstonderwijs en de LUCA School Of Arts.  
    

  • 33. NL NOTELAERS Winny

   * 48 jaar.
   * Sinds 2012: Medewerkster bij Kabinet Pascal Smet.
   * Strijdpunt: samen een woning huren of kopen als single of student moet makkelijker.

  • 34. NL DIRKX Jules

   * 21 jaar. 
   * Student Politieke Wetenschappen en jongste kandidaat.
   * Strijdpunten: "Een beleid op maat van Brussel en haar inwoners. Voor een betere luchtkwaliteit om echt te kunnen genieten op de fiets."