kandidaten

Hieronder vind je de kandidaten die opkomen in Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Klik op de naam van de kandidaat met een groen pijltje voor een korte bio van deze kandidaat.

— Selecteer een kiescollege

Selecteer een partij en bekijk alle politici van die partij.
  12. MR+
  • 1. PANS Amélie
  • 2. DETRY Steve
  • 3. DE MEEUS D'ARGENTEUIL Chantal
  • 4. NL STROOBANTS Serge

   * Geboren op 21 december 1969.
   * Gewezen militair en licentiaat politieke en sociale wetenschappen (VUB).
   * Werkt als professor Internationale Politiek aan het Vesalius College en tot voor kort ook aan de Koninklijke Militaire School.
   * Daarnaast is hij als consultant onder meer verbonden aan het ‘Institute for Economics and Peace’. Die maken jaarlijks de ‘global peace index’ op.
   * Hij is terreurexpert en was daardoor ook betrokken bij het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de aanslagen van 22 maart.
   * Strijdpunten: Veiligheid, een degelijk beheer van de gemeente zonder communautaire twisten en de daaraan gekoppelde belastingsverspilling, investeringen die de levenskwaliteit ten goede komen, aanwakkeren van de burgerzin. Concreet ijvert hij ook voor de bouw van een neutrale afscheidsruimte, samen met de buren van Sint-Pieters-Woluwe.

  • 5. GOBERT Isabelle
  • 6. NAVARRE Alexandre
  • 7. DE MEULENAERE Claudine
  • 8. ERGEC Rusen
  • 9. GEILENKIRCHEN Sylvie
  • 10. FALLECKER Yann
  • 11. VAN DEN BERG Bénédicte
  • 12. DECLEYRE François Xavier
  • 13. VLADULESCU Luisa
  • 14. LAMY François
  • 15. GÜRSEL Céline
  • 16. BOUSMAR Antony
  • 17. CIOLAC Marcella
  • 18. BASTIEN Jean-Jacques
  • 19. DE HEINZELIN Mahaut
  • 20. HOCK Fabien
  • 21. NL MARINO MEGANCK Melody

   * Geboren op 22 april 1988.
   * Office Manager in een immobiliënkantoor.
   * Van jongsaf aan is ze actief in het verenigingsleven (willemsfonds et cetera).
   * Strijdpunten: betaalbaar wonen in de gemeente voor jongeren en jonge gezinnen, veiligere kruispunten voor voetgangers en fietsers, een beleid dat rekening houdt met alleenwoners.

  • 22. JEUNEJEAN Xavier
  • 23. VAN DEN NESTE Elisabeth
  • 24. TYSSIER Erick
  • 25. DESENFANS Morgane
  • 26. APARASCHIVEI Robert
  • 27. MAHAUX Isabelle
  • 28. NL DESWERT Kurt

   * Geboren op 28 september 1979.
   * Licentiaat in de Germaanse Taal- en Letterkunde Engels-Nederlands (VUB). Gewezen leerkracht (o.m. aan de universiteit in Boedapest waar hij Nederlands gaf).
   * Kabinetschef van de voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
   * Voorzitter gemeenschapscentrum Op-Weule en Willemsfonds Woluwe.
   * Schrijft ook af en toe voor Bruzz en heeft een maandelijkse poëziecolumn in Vlam (blad GC Op-Weule). Samensteller van drie poëziebloemlezingen met gedichten van Nederlandstalige Brusselaars: “Vers uit Brussel”, “Een kwestie van Splinters” en “Ruis op het landschap”.
   * Strijdpunten: Een nieuwbouw voor de Prinses Paolaschool en Klim Opschool met ruimte voor een nieuwe Nederlandstalige bib en jeugd- en muziekateliers; een cultuurbeleidscoördinator zoals in elke andere Brusselse gemeente en globaal genomen toponderwijs met veel aandacht voor meertaligheid.

  • 29. LE GAL Aurore
  • 30. LALAOUI HICHAM Jaafar
  • 31. COUSSEMENT Christiane
  • 32. NL DE SMUL Georges

   * Geboren op 1 oktober 1946.
   * Jarenlang supermarktuitbater en nu beroepsvrijwilliger.
   * Commandeur in de Kroonorde als beroepsvrijwilliger voor zijn stichting en voorzitter van Born in Africa en Sporters voor Artsen Zonder Grenzen .
   * 6 jaar OCMW-raadslid in Sint-Lambrechts-Woluwe.
   * 24 jaar gemeenteraadslid in Sint-Pieters-Woluwe. 
   * Strijdpunt: Tweetaligheid van alle openbare gemeentediensten, propere en nette straten, veiligheid en meer wijkagenten, steun aan de kleinhandel en middenstand, meer groen en rustbanken .
   * Komt op voor CD&V. 

    

  • 33. VANDEVELDE Fabienne
  • 34. SANDER Matthieu
  • 35. NL LIPPENS Lieve

   * Geboren op 29 juli 1951. 
   * Studeerde tolk Nederlands – Engels – Italiaans.
   *  Werkte 33 jaar als ambtenaar bij de provincie Brabant en later bij het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor het beheer van de sociale leningen voor huisvesting (toekenning, geschillen en boekhouding).
   * De laatste 10 jaar werkte ze als verantwoordelijke payroll en personeelsbeheer bij de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer.
   * Zij was en is nog steeds actief als syndicaal afgevaardigde en penningmeester voor haar sector.
   * Was ze bestuurslid van de sociale dienst bij het Ministerie voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en later ook vertrouwenspersoon, verdedigde ze het personeel bij de beroepskamer inzake evaluaties en werkte ze 25 jaar als vrijwilligster voor de Special Olympics (Olympische Spelen voor personen met een mentale handicap) .
   * Politiek was ze 6 jaar gemeenteraadslid en is ze nu actief als OCMW raadslid.
   * Strijdpunten: Ze wil ijveren voor meer wederzijds respect onder de burgers, een veilige gemeente en het uitwerken van een plan om de recreatieve sport (voor jong en oud) te ondersteunen en terug op de kaart te zetten. Naast alle maatregelen om ouderen langer thuis te houden, wil ze een systeem voor meer contact en onderlinge hulp onder buren en bestrijding van de eenzaamheid uit de grond stampen.
   * Komt op voor CD&V.

    

    

  • 36. NIELS Nicolas
  • 37. CARON Danielle