kandidaten

Hieronder vind je de kandidaten die opkomen in Sint-Agatha-Berchem. 

Klik op de naam van de kandidaat met een groen pijltje voor een korte bio van deze kandidaat.

— Selecteer een kiescollege

Selecteer een partij en bekijk alle politici van die partij.
  3. Vlaams Belang
  • 1. NL DE BRABANDERE Bob

   * 30 jaar.
   * Hij is bestuurslid en partijmedewerker in Brussel. 
   * Strijdpunt: "De idee van ‘een dorp in de stad’ trok hem in eerste instantie aan in de gemeente. Jammer genoeg moet hij vaststellen dat de grootstedelijke problematiek uit nabijgelegen gemeentes steeds meer de oversteek maakt naar Sint-Agatha-Berchem. In de gemeenteraad wil hij wat dat betreft de spreekbuis zijn van de Berchemnaren die dat niet pikken. Daarom engageert hij zich voor het Vlaams Belang."

  • 2. NL WYNS Linda

   * Gepensioneerd.
   * Strijdpunt: "Als gepensioneerde inwoner van Sint-Agatha-Berchem maakt zij zich zorgen om de toekomst. Daarom zet zij zich in bij het Vlaams Belang."

  • 3. NL VAN PESTEL Madeleine

   * Strijdpunt: "Madeleine Van Pestel heeft Sint-Agatha-Berchem door de jaren heen zien achteruitgaan. Vlaams Belang wil dit een halt toeroepen. Zij plaatste zich op de lijst om onze partij daarbij te steunen."

  8. N-VA
  • 1. NL VILLA Thomas

   * 31 jaar.
   * Studeerde ingenieurswetenschappen (KUL), computerwetenschappen en lerarenopleiding wiskunde. 
   * Parlementsmedewerker in federaal parlement.
   * Nationaal secretaris van de N-VA Jongeren.
   * Strijdpunten: "Een veiligheidsbeleid met meer camera’s en een bereikbare politie, oa meer wijkagenten en samenwerking met burgers in Buurtinformatienetwerken, de handel en horeca opnieuw zuurstof geven zodat Berchem weer bruist, een bestuur dat luistert en samenwerkt met de burgers. Geen politieke spelletjes waardoor belangrijke dossiers als de bouw van Nederlandse school geblokkeerd worden."

    

    

  • 2. NL HEIJVAERT Regine

   * Geboren op 09 april 1963.
   * Meer dan 30 jaar zelfstandig kapster.
   * Actief in de Heemkring.
   * Actief geweest in chiro, en bestuurder geweest van GC De Kroon.
   * Strijdpunt: Het ondersteunen van de lokale handelaars, die het al jaren moeilijk hebben.
    

  • 3. NL LANDELOOS Pascal

   * Geboren op 7 oktober 1960.
   * Helpdesk medewerker.
   * Chefkok in opleiding.
   * Strijdpunt: Meer veiligheid en een betere mobiliteit. Het openbaar vervoer moet aantrekkelijker worden in Berchem.

  • 4. NL DE VILLERS Joëlle

   * Geboren op 13 augustus 1982. 
   * Werkt in de buitenschoolse opvang in de gemeenteschool.
   * Strijdpunt: "Er moet voldoende betaalbaar aanbod van activiteiten zijn voor kinderen en jongeren. Het is niet altijd makkelijk om rond te komen, en veel activiteiten zijn duur. Elk kind verdient zijn plaatsje in Berchem."

  • 5. NL QUISTHOUDT Pieter

   * Geboren op 24 januari 1938. 
   * Gepensioneerd.
   * Was al actief militant van de Volksunie.
   * Strijdpunt: "De rechten van de Nederlandstaligen in Berchem blijven verdedigen. Met een burgemeester zoals Riguelle, die de bouw van een Nederlandstalige school blokkeerde, kunnen we niet verder."

  • 6. NL SORGELOOS Marleen

   * Geboren op 17 januari 1958.  
   * Werkzaam als poetshulp.
   * Strijdpunt: "Opkomen voor de sociaal zwakkeren. Mensen die het financieel moeilijk hebben of er alleen voorstaan, moeten op meer hulp en vooral het juiste advies kunnen rekenen."

  • 7. NL CLAUWAERT Jean-Pierre

   * Geboren op 20 juli 1950. 
   * Gepensioneerd, was werkzaam als chauffeur.
   * Strijdpunt: "Berchem opnieuw veiliger maken, zodat ook oudere mensen geen schrik hebben om buiten te komen."

  • 8. NL CARLIER Chantal

   * Geboren op 19 juni 1956.
   * Werkzaam als kassierster in een supermarkt.

    

  • 9. NL FREMINEUR Albert

   * Geboren op 11 december 1962. 
   * Werkt als mecanicien.

  • 10. NL VAN HAMME Martina

   * Geboren op 9 juli 1960.
   * Werkt als administratief medewerkster.

  • 11. NL MOENS François

   * Geboren 22 mei 1944.
   * Gepensioneerd. Was actief als arbeider bij Vivaqua.

  • 12. NL VANHOUDT-VONCKX Marcella

   * Geboren op 24 juli 1931.
   * Gepensioneerd.
   * Zeer actief in het verenigingsleven, zoals Zomaar, de Heemkring en Ellips.
   * Strijdpunt: "Berchem was altijd de mooiste gemeente van Brussel, maar ik heb Berchem zien achteruit gaan. Berchem moet opnieuw de ambitie hebben om te bloeien en te groeien."

  • 13. NL VANDER VEKEN Jean

   * Geboren op 15 mei 1955.
   * Meer dan 40 jaar zelfstandig kapper.
   * Speerpunt: "De politiek is in Berchem is verziekt. Als drie Nederlandstalige schepenen opstappen, omdat er met de burgemeester niet samengewerkt kan worden, is er een groot probleem. We hebben politici nodig die besturen om Berchem beter te maken, niet om politieke spelletjes te spelen."