kandidaten

Hieronder vind je de kandidaten die opkomen in Oudergem. 

Klik op de naam van de kandidaat met een groen pijltje voor een korte bio van deze kandidaat.

— Selecteer een kiescollege

Selecteer een partij en bekijk alle politici van die partij.
  8. N-VA
  • 1. NL DHAENE Liesbet

   * Geboren op 23 oktober 1976.
   * Na de verkiezingen van 25 mei 2014 verkozen als Brussels volksvertegenwoordiger en lid van de Raad van de VGC. 
   * Lid van het vast Bureau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
   * Binnen de VGC is Liesbet voorzitter van de Commissie Welzijn en ondervoorzitter van de Commissie Onderwijs.
   * Strijdpunten: onderwijs, naleving van de taalwetgeving, inburgering, armoede, dierenwelzijn, leefmilieu, natuurbehoud en waterbeleid, energie, welzijn & gezin en sociale zaken

    

  • 2. NL VAN DE VELDE William

   * Geboren op 15 november1950. 
   * Hij werd Europees voorzitter van de Jonge Europese Federalisten en Gemeenteraadslid in Keerbergen.
   * Na het behalen van zijn diploma in de Rechten, werkte William onder meer bij de Europese Commissie. 
   * Strijdpunt: “Wie begaan is met het welzijn en het evenwicht van Brussel, komt bij de N-VA terecht. Samen met de N-VA wil ik bouwen aan de plaats waar mijn hart ligt: Oudergem."

  12. MR-Open VLD
  • 1. VAN GORP Jeremy
  • 2. MAELSCHALCK Martine
  • 3. NL VANOBBERGHEN Wim

   * Geboren op  3 februari 1979.
   * Onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. 
   * OCMW-raadslid Oudergem (sinds 18.09.2017 tot mei 2018, bezoldigd).
   * Lid Raad van Bestuur Gemeenschapscentrum Den Dam en vice-voorzitter.
   * Lid Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur Lokaal Dienstencentrum vzw Zoniënzorg.
   * Lid Raad voor Sociale Actie en Solidariteit Oudergem.
   * Voorzitter Open Vld Oudergem en lid regiobestuur Open Vld Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
   * Voorzitter Willemsfonds, afdeling Brussel-Zuidoost (Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Elsene).
   * Gewezen lid Raad van Bestuur Sociale woningmaatschappij Oudergem (bezoldigd, mandaat beëindigd op 31.01.2015).
   * Gewezen lid Raad van Bestuur Irisnet in Brussels Gewest (bezoldigd, mandaat beëindigd op 01.11.2015).
   * Raadgever informatica en slimme steden verbonden aan het kabinet van Brussels minister voor Financiën, Begroting en Externe Relaties Guy Vanhengel (Open Vld).
   * Strijdpunten: 1. Burgers betrekken bij beleid via wijkbegroting, digitaal platform en burgerkabinet. Een jeugd-, senioren- en toegankelijkheidsraad. 2. Een goede twee- en meertalige dienstverlening, volwaardig Nederlandstalig cultuurbeleid. Talen leren via ludieke initiatieven en uitwisseling tussen scholen. 3.Fietsgroep voor scholen, veilige fiets- en voetpaden. Technologie voor nette en verlichte straten. Toegankelijkheidskaart en rolroute. Realistische oplossing voor viaduct. 4. Uitbouw Lutgardis site (Bib, LDC), performant OCMW dat samenwerkt met Zoniënzorg. Aandacht voor singles (singlebon) en betaalbaar wonen (Delta). Zorgen voor capaciteit in crèches en scholen. 5. Pleinen worden ontmoetingsplaatsen, opgewaardeerde en bereikbare handelszones, ruimte voor pop-ups. Herdenken Waversesteenweg.

    

  • 4. HENRARD-LITSERMEYER Cécile
  • 5. PIHA Anthony
  • 6. BANU Gabriela
  • 7. STILMANT Stéphane
  • 8. GALAND Catherine
  • 9. BERNARD Frédéric
  • 10. BENYAHIA Samira
  • 11. CHEHADE Mohamad
  • 12. RAMJEE Brendabye
  • 13. MIROUX Antoine
  • 14. MERKER Elodie
  • 15. HACHÉ Arnaud
  • 16. SIVIXAY Tim
  • 17. MULLER Nicolas
  • 18. DE DONCKER Sarah
  • 19. GASPART Arnaud
  • 20. DEBECKER Nathalie
  • 21. PIHA Alexandre
  • 22. SAS Sandrine
  • 23. NL DE CEUSTER Jan

   * 56 jaar.
   * Zelfstandig communicatieadviseur.
   * Als vrijwilliger actief in GC Den Dam, in de gemeentelijke cultuurraad en in de schoolraad van De Stadsmus.
   * Initiatiefnemer Lokale afdeling van het Willemsfonds.
   * Strijdpunten: 1. Uniek telefoonnummer, officiële sociale media, toegankelijke en meertalige gemeentelijke website en een beter inzetten van de gemeentelijke app. 2. Een kwalitatief, breder en diverser aanbod in het Cultureel Centrum, deelname aan de Zinnekeparade en invoering van een participatief cultuurbudget. 3. Een open ruimte inrichten waar creatieve inwoners, start-ups, ondernemers en verenigingen projecten kunnen ontwikkelen. Hiervoor moet een samenwerking met de VUB/ULB ontwikkeld worden. 4. Een gemeentelijke jeugdraad oprichten; een belevingsonderzoek doorvoeren om een passend vrijetijdsaanbod te ontwikkelen (coderen, creatieve projecten, mediawijsheid); banden tussen de jeugdhuizen en de buurten versterken; inzetten op een samenwerking met de VUB/ULB. 5. Het Rood Klooster tot een duurzaam bezoekerscentrum ontwikkelen dat initieert in de specificiteit en de waarde van het Zoniënwoud. Een duurzame reflex aanbrengen in het gemeentelijke handelen.

  • 24. DETERME Marie-Christine
  • 25. BAIRIOT Jean-François
  • 26. DORIGO Audrey
  • 27. VAN OVERSTRAETEN Pierre
  • 28. BOURDEAUX Christine
  • 29. WATTEYNE Fabien
  • 30. GANDIBLEUX Soraya
  • 31. DE GHEEST Jean-Claude
  13. SAMEN
  • 1. NL HOORNAERT Dirk

   * 63 jaar.
   * Dirk Hoornaert is al zes jaar Schepen , 
   * Zes jaar schepen.
   * Manager support team klanten & passagiers diensten bij The Brussels Airport Company.
   * Onafhankelijk bezig met gemeentepolitiek.
   * Was OCMW-raadslid en lid van het vast bestuur.
   * Voormalig voorzitter van de raad van bestuur van TVBrussel.
   * Voormalig gemeenteraadslid.
   * Strijdpunten: Bruggenbouwer tussen de gemeenschappen in Oudergem: cultuur, onderwijs, bestuur en welzijn. 
    

  • 2. NL VAN ASBROECK Anne

   * Geboren op 1 januari 1957.
   * 1974-1978: Licence en interprétariat (Français-Espagnol-Anglais) IESLC.
   * 1982-1987: Licentiaat rechten VUB.
   * 1978-1989 Diverse tolkopdrachten in binnen- en buitenland en eerste revisor bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
   * Juni 1995 tot september 1997: Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid
   * Februari-juni 1999 Brussels en Vlaams volksvertegenwoordiger
   * December 2001-mei 2003 kabinet Robert Delathouwer, staatssecretaris Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertaler
   * Juni-november 2003: Brussels en Vlaams volksvertegenwoordiger
   * December 2003–december 2017: Brussels Hoofdstedelijk Parlement, bestuursdirecteur dienst verslaggeving
   * Voorzitter SP.A Oudergem.
   * Strijdpunten: Een Vlaamse schepen met taaloverschreidende bevoegdheden, een correcte verdeelsleutel van de extra-middelen,  een evenwichtige herverdeling van de openbare ruimte om plaats te maken voor elke gebruiker: automobilisten, fietsers en voetgangers, een gezins- en kindvriendelijke gemeente met betaalbare en aangename woningen in een groene en veilige omgeving, een open gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

  • 3. NL KUBBEN Frederic

   *Geboren op 17 maart 1988. 
   * Stafmedewerker van de Directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.
   * Gewezen bestuurslid CD&V Hoeilaart
   * Gewezen regiovoorzitter JONGCD&V (regio Zaventem)
   * Gewezen penningmeester Provinciale Kern Vlaams-Brabant JONGCD&V
   * Gewezen lid Nationaal Kader en Algemene Vergadering JONGCD&V
   * CD&V-voorzitter Oudergem
   * Strijdpunten: ouderenzorg, onderwijs, Nederlandstalige cultuuractiviteiten. "Een evenwichtig welzijnsbeleid op maat van iedere Oudergemnaar (zowel van crèche tot serviceflat en rusthuis, van jeugdhuis tot vrijwilligers die personen met een beperkte mobiliteit vervoeren,…). Een concrete mobiliteitsoplossing ter vervanging van het Herrmann-Debroux-viaduct met een degelijk verkeersveiligheidsbeleid en een goede ruimtelijke ordening tot aan de Delta-site. Een degelijke naschoolse kinderopvang met een inclusieve samenwerking voor een Nederlandstalige afdeling van de gemeentelijke academie voor muziek en woord."
   * Komt op voor CD&V

  • 4. NL LAHAYE Marie-Christine

   * 60 jaar. 
   * Doctor in de Wetenschappen – Maritieme biologie
   * Eco-raadgeefster
   * Oud-voorzitster OCMW-Oudergem
   * Ambtenaar bij de Federale Overheidsdient Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, verbonden aan het Directoraat Generaal Leefmilieu.
   * Strijdpunten: "Een gemeente met een duurzame economie, sociaal weefsel en milieu-ontwikkeling. Een verwelkomende gemeente die haar inwoners respecteert. Een gemeente die gelijke kansen waarborgt voor iedereen.

  • 5. NL SONCK Stefaan

   * 61 jaar. 
   * Advocaat.
   * Strijdpunten: "Als Vlamingen hebben we nood aan een stem in de gemeenteraad en liefst ook in het schepencollege. Ik hoop via mijn kandidatuur mensen te kunnen overtuigen om voor onze lijst te stemmen. Een respectvolle bejegening van de Vlamingen en bij uitbreiding van alle niet-franstaligen, in deze gastvrije gemeente. Een verkeersveilige gemeente. Een groene gemeente, met aandacht voor veilige en goed onderhouden speelruimten voor (gezinnen met) kinderen."

  • 6. NL LEËN Bérénice

   * 40 jaar.
   * Bibliotheekmedewerkster.
   * Strijdpunten: "Om op een actieve wijze bij te dragen aan het bestendigen van een Vlaamse vertegenwoordiging in ons gemeentelijk bestuur. De voorbije legislatuur bewees schepen Dirk Hoornaert de enorme meerwaarde van een Vlaamse vertegenwoordiger in het Oudergems bestuur en dit ter verdediging van de belangen van allerlei minderheidsgroepen in onze gemeente. Als moeder vind ik het uiterst belangrijk dat in Oudergem de kinderen gezond kunnen opgroeien in een vertrouwde en veilige omgeving met een ruim aanbod aan kwalitatief onderwijs en socio-culturele en sportieve activiteiten."

  • 7. NL MERKACHI Mohammed

   * 46 jaar. 
   * Director bij Agilos.
   * Strijdpunten: Het is tijd om iets concreet te doen… Voor mezelf, voor mijn familie, voor mijn gemeente. Tijd om te proberen zaken te veranderen en invloed te hebben op het dagdagelijkse samen leven. Belangrijke thema's zijn:  mensen, sfeer/samen leven en respect. 

  • 8. NL DESMET Emmy

   * 53 jaar.
   * Bediende gemeentebestuur Oudergem.
   * Strijdpunt: 1. Alternatieve woonvormen stimuleren en ondersteunen. 2. "de burger" in beweging brengen. 3. Bruggen bouwen tussen de gemeenschappen.

  • 9. NL CARNIER André

   * 78 jaar. 
   * Gewezen medewerker van Minister Jos Chabert en Minister Jean-Luc Dehaene.
   * Actief in Oudergem: bestuurslid KWB, bestuurslid Den Dam.
   * Strijdpunt: Doet mee om kopman te steunen zodat hij terug verkozen is en zijn taak in de gemeente verder kan zetten.
   * Komt op voor CD&V.

  • 10. NL PIJCKE Annemie

   * 54 jaar.
   * Bibliothecaris. 
   * Strijdpunten: "Een Oudergem waar iedereen zich welkom voelt, waar betaalbare woningen te vinden zijnzodat onze jongeren er kunnen blijven wonen, waar mensen verdraagzaam zijn en elkaar op veel plekken kunnen ontmoeten. Een Oudergem met goed openbaar vervoer, en aantrekkelijke, veilige en comfortabele fiets- en voetgangersvoorzieningen zodat het autoverkeer teruggedrongen kan worden. Een duurzaam beleid dat rekening houdt met de toekomstige generaties."

  • 11. NL CARNIER Johan

   * 55 jaar.
   * Werkt als persgeleider.
   * Strijdpunt: "Ik doe mee om een Nederlandstalige schepen in Oudergem te behouden." Verder: veiligheid, ouderenzorg, communicatie.
   * Komt op voor CD&V.

  • 12. NL ROEBBEN Elly

   * 58 jaar.
   * Medische laboratorium technoloog.
   * Strijdpunten: "Ik wil graag een bijdrage leveren op het niveau van de gemeente Oudergem en vooral op het vlak van veiligheid, verkeersveiligheid, cultuur, behoud en zelfs uitbreiding van de groene zone, betaalbare sociale woningen en een democratisch woningbeleid."

    

  • 13. NL ESHUIS Sebastiaan

   * 59 jaar.
   * Werkt als consultant en projectmanager.
   * Bestuurslid bij de openbare bibliotheek Hertoginnedal in Oudergem.
   * Strijdpunt: "Omdat we Samen Oudergem nog beter kunnen maken en beter kunnen voorbereiden op de toekomst."
   * Komt op als onafhankelijke.

  • 14. NL VERHEYEN Brigitte

   * 59 jaar.
   * Kinesitherapeute
   * Strijdpunt: stimuleren van buurtwinkels, kangoeroewoningen, dagcentrum voor zowel mindervaliden als hulpbehoevende senioren , en vooral een extra steun voor onze fantastische Nederlandstalige schepen

  • 15. NL VANDERSTAPPEN Peter

   * 59 jaar.
   * Project Leader Bouw. 
   * Strijdpunten: " Een minderheid moet ook een vertegenwoordiging hebben in de gemeente."

  • 16. NL GOETSCHALCKX Rit

   * 65 jaar.
   * Werkt halftijds en is daarnaast ook met pensioen.
   * Strijdpunten: Positieve samenlevingsopbouw over alle generaties heen, actief en wervend lokaal cultureel verenigingsleven, zingevend parochiaal werk en sociale gemeenschapsvormende buurtwerking, aandacht en respect voor de gezondheid van mens en natuur, voor fiets- en voetganger, voor sport en beweging, voor ecologie en natuurbehoud, voor goed woonbeleid (nog) beter openbaar vervoer.
   * Komt op voor CD&V.

  • 17. NL DERIEMAEKER Peter

   * 45 jaar.
   * Lerarenopleider. 
   * Strijdpunten: "Een gemeente waar iedereen zich thuisvoelt en elkaar respecteert, ongeacht je taal en/of herkomst.  Een duurzame gemeente dat ten dienste staat van zijn inwoners. Een gemeente dat voor de nodige diensten en infrastructuur zorgt voor het welzijn van alle inwoners. Vanuit mijn eigen expertise wil ik vooral aandacht besteden aan twee belangrijke pijlers voor een inclusieve SAMENleving, zijnde Onderwijs en Gezondheid."

  • 18. NL DE SUTTER Laurien

   * 20 jaar.
   * Komt op als onafhankelijke. 
   * Engagement bij Chiro Oudergem & Den Dam. 
   * Strijdpunten: "Een gastvrij Oudergem voor iedereen, een gemeente die bruist van enthousiast sociaal leven, met een waaier aan activiteiten en een vuurwerk van initiatieven, Oudergem is waar je woont en leeft, maar bovenal waar je hart is."

  • 19. NL CARNIER Kevin

   * Geboren op 30 april 1997.
   * Student.
   * Strijdpunten: "Veiligheid. Politiemensen 's morgens en 's avonds aan scholen zetten voor de veiligheid van de leerlingen. 's Avonds/'s Nachts sommige parken sluiten om hangjongeren te vermijden (v.b. bergojepark), mening van de jeugd. Via de media jongeren proberen te bereiken om potentiële klanten/medewerkers te vinden voor o.a. jeugdhuis Alleman die als ontmoetingsplek kan dienen voor Nederlandstaligen en Franstaligen."

  • 20. NL VAN HAVER Eline

   * 18 jaar.
   * Student lager onderwijs.
   * Strijdpunten: "Samenleving? Dat werkt alleen als je het letterlijk neemt. lone we can do so little, together we can do so much."


    

  • 21. NL DEGRYSE Jan

   * Huisarts en Hoogleraar aan de K.U.Leuven en aan de U.C.L.  
   * Strijpunten: zorg, veiligheid, verbondenheid, betaalbare woningen.
   * Komt op voor CD&V.