Ontdek welke kandidaten opkomen voor het Brussels parlement bij de gewestverkiezingen van 9 juni 2024.

Selecteer de gewenste taalgroep en kies een partij om de kandidatenlijst te bekijken. Bij kandidaten met een plus-tekentje naast hun naam kan je ook een korte bio over deze kandidaat lezen.

Selecteer een taalgroep

Selecteer een partij en bekijk alle politici van die partij.

  3.

  Open VLD

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Sven Gatz (Open VLD) lg

   GATZ Sven

   +
   -

   De Brusselse minister van Financiën en Begroting, Openbaar ambt, Imago en Promotie van meertaligheid, voorheen volksvertegenwoordiger in het Brussels en Vlaams Parlement en Vlaams minister van Cultuur, heeft ook nog een achtergrond als directeur van de Belgische Brouwers. 57-jarige rasechte Brusselaar die van ondernemen, onderwijs en onderdak zijn kernthema’s heeft gemaakt.

  • 2

   BELGUENANI Imane

   +
   -

   Deze 29-jarige Brusseles is geboren in Etterbeek en getogen in Vorst, waar zij voorzitster van de lokale afdeling is. Zoals 50% van de Brusselse ketjes groeide ze op in een meertalig gezin. Haar achtergrond in de psychologie komt haar meer dan van pas als raadgever Samenleven op het kabinet-Rutten. Haar speerpunten zijn ondernemerschap, jeugd(werkloosheid) en geestelijke gezondheidszorg.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Martine Raets (Open VLD) lg

   RAETS Martine

   +
   -

   De thema’s economie, tewerkstelling en dierenwelzijn liggen deze 58-jarige Everse schepen na aan het hart. Een paar van haar belangrijkste verwezenlijkingen als schepen zijn de bouw van een nieuwe school en crèche, de oprichting van een Evers jobhuis, een jaarlijkse oldtimerparade en het oprichten van een lokale business community.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Quentin van den Hove (Open VLD) lg

   VAN DEN HOVE Quentin

   +
   -

   Deze 48- jarige IT’er en Schaarbeeks schepen is vader van 4, in een gezin dat 4 talen spreekt. Als rasecht ondernemer is dit thema voor hem heel belangrijk. Ook opleiding & onderwijs en een efficiënte overheid zijn prioritair voor hem.

  • 5

   LIBERT Valérie

   +
   -

   46-jarige advocaat en gemeenteraadslid uit Elsene. Als moeder van 3 draagt zij de thema’s onderwijs, veiligheid en netheid heel hoog in het vaandel.

  • 6
   Frederik Ceulemans (Open VLD)

   CEULEMANS Frederik

   +
   -

   Deze 34-jarige interieurarchitect kweekte tijdens zijn studies een diepe band met onze hoofdstad. Zijn politiek engagement is gefundeerd op het besef dat niet elke Brusselaar momenteel van dezelfde vrijheden kan genieten. Hij hecht dan ook heel veel belang aan gelijke kansen, huisvesting, stedelijke ontwikkeling en LGBTQIA-rechten.

  • 7
   Verkiezingen 2024 Lamia Khan (Open VLD) lg

   KHAN Lamia

   +
   -

   De 54-jarige voorzitster van de lokale afdeling Koekelberg noteert veiligheid hoog op haar agenda, omdat dit zowel het fysieke als emotionele welbehagen stimuleert. Ze is moeder van 2 zonen en reeds 17 jaar werkzaam voor de dienst HR bij de VGC.

  • 8
   Verkiezingen 2024 Sheraz Rafi (Open VLD) lg

   RAFI Sheraz

   +
   -

   43-jarige Anderlechtenaar die werkzaam is op het kabinet van Brussels minister Sven Gatz. Zijn passie ligt in het ondersteunen van Brusselse jongeren om hun ambities en dromen te verwezenlijken. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat hij met de thema’s jeugd, cultuur, sport en werk naar de kiezer trekt.

  • 9
   Verkiezingen 2024 Melanie Verroken (Open VLD) lg

   VERROKEN Melanie

   +
   -

   Advocaat en bevlogen gemeenteraadslid in Sint-Gillis. Ze spant zich in om het dagelijks samenleven van mensen uit alle lagen van de bevolking, vooral de hardwerkende belastingbetalers, aangenamer te maken met meer veiligheid, netheid en wederzijds respect. Ze is mama van 5 en 49 lentes jong.

  • 10

   LAMY Damien

   +
   -

   Deze 55-jarige ondernemer uit Sint-Pieters-Woluwe heeft ruim 30 jaar ervaring en een veelzijdige zakelijke achtergrond in diverse Brusselse sectoren als zorg, vastgoed en technologie. Met zijn thema 'Maken in Brussel, Brussel maakt' mikt hij op ondernemerschap, efficiëntie en duurzaam bouwen.

  • 11
   Verkiezingen 2024 Nazgul Balmukhanova (Open VLD) lg

   BALMUKHANOVA Nazgul

   +
   -

   De voorzitster van de lokale afdeling Sint-Joost zag 56 jaar geleden het levenslicht in Kazachstan, waar zij later een universitaire opleiding economie genoot. Na haar aankomst in België besloot ze de studies vertaler-tolk aan te vatten, waardoor zij vandaag actief is als zelfstandig beëdigd vertaler-tolk. Haar voornaamste strijdpunten zijn veiligheid, administratieve vereenvoudiging en netheid.

  • 12
   Verkiezingen 2024 Philippe Adriaenssens (Open VLD) lg

   ADRIAENSSENS Philippe

   +
   -

   Deze 39-jarige lobbyist is sinds een paar jaar afdelingsvoorzitter in Oudergem. Hij wil Brussel aantrekkelijker te maken voor ondernemers en effectief bijdragen aan een dynamische economie. Zijn politieke interesses liggen bij de meest sexy thema’s: overheidsfinanciën, budget en competitiviteit.

  • 13
   Verkiezingen 2024 Mira Kaloshi (Open VLD) lg

   KALOSHI Mira

   +
   -

   Deze 31-jarige Schaarbeekse leerde Brussel tijdens haar studententijd aan de EhB en de VUB kennen, en ontdekte de stad als het kloppend hart van de EU door haar werk in EU-beleidscommunicatie. Als voorzitter van Jong VLD BXL geeft ze haar aanstekelijke engagement graag door aan anderen. Haar thema’s zijn huisvesting, integratie, EU & meertaligheid.

  • 14
   Verkiezingen 2024 Kurt Deswert (Open VLD) lg

   DESWERT Kurt

   +
   -

   Zowel gebeten door de politieke als de voetbalmicrobe, probeert dit 45-jarige gemeenteraadslid uit Sint-Lambrechts-Woluwe sport te gebruiken als bindmiddel voor de stad. Hij is tevens erg actief bij het Brusselse Willemsfonds en gemeenschapscentrum Op-Weule. Als vader van 2 dochters pleit hij voor investeringen in sport, lokale economie en veiligheid.

  • 15

   SAVELKOUL Ethel

   +
   -

   De 54-jarige Ethel is al sinds 2006 politiek actief in Etterbeek, waarvan 12 jaar als ondervoorzitter van het OCMW en nu als gemeenteraadslid. Zij is tevens politieraadslid voor de zone Montgomery. "Brussel op z’n best, met kansen voor iedereen, maar met net dat extra duwtje voor zij die het nodig hebben!". Daarom trekt zij volop de kaart van gezondheid en welzijn.

  • 16

   CORNELIS Stefan

   +
   -

   Met 30 jaar ervaring in de Brusselse Open VLD en lokale politiek heeft de 59-jarige Stefan een stevige basis. Vandaag is hij OCMW-voorzitter en gemeenteraadslid in Ukkel. Zijn volledige steun gaat uit naar de lijst van rechtschapen vernieuwers en youngsters, met de wens om de liberale stempel verder te blijven drukken.

  • 17
   Verkiezingen 2024 Carla Dejonghe (Open VLD) lg

   DEJONGHE Carla

   +
   -

   Carla Dejonghe, geboren en getogen in Brussel, heeft bijna 20 jaar ervaring als Brussels volksvertegenwoordiger. Met een focus op mobiliteit en huisvesting heeft ze zich onder andere beziggehouden met veiligheid op het Brussels openbaar vervoer. Ze is ook gemeenteraadslid in Sint-Pieters-Woluwe. Ze zet zich al geruime tijd in voor alleenwoners en Dyadis, een vereniging voor assistentiehonden.

  10.

  N-VA

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Cieltje Van Achter (N-VA) Brussels Parlement Effectief 01

   VAN ACHTER Cieltje

   +
   -

   Leeftijd: 45 jaar

   Beroep: Fractieleider N-VA Brussels Hoofdstedelijk Parlement

   Strijdpunten: Brussel is te complex, bijna failliet en wordt al te lang mismeesterd. Het is hoog tijd dat Brussel beter bestuurd wordt: één stadsgewest met één beleid voor alle Brusselaars en de rekeningen op orde. Wilt u ook een veilig en proper Brussel en meer Brusselaars aan het werk? Alleen een sterke N-VA kan het tij keren, anders doen de partijen die altijd aan de macht zijn gewoon verder.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Mathias Vanden Borre (N-VA) Brussels Parlement Effectief 02

   VANDEN BORRE Mathias

   +
   -

   Leeftijd: 36 jaar

   Beroep: Parlementslid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en gemeenteraadslid Brussel-Stad

   Strijdpunten: Brussel kampt met een veiligheidsprobleem. Onveilige openbare ruimte, drugsbendes en -geweld, agressief gedrag… De leefbaarheid van onze stad staat onder druk. Daarnaast stijgen de woonprijzen pijlsnel en daalt de woonkwaliteit. De woonmarkt blokkeert door een gebrek aan investeringen en verstikkende overheidsinterventies. Brussel verdient beter beleid.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Gilles Verstraeten (N-VA) Brussels Parlement Effectief 03

   VERSTRAETEN Gilles

   +
   -

   Leeftijd: 34 jaar

   Beroep: Parlementslid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en gemeenteraadslid Anderlecht

   Strijdpunten: Verstraeten legt zich toe op de aanpak van de dakloosheid en de drugsepidemie, armoedebestrijding, de lage werkzaamheidsgraad en economische uitdagingen. Daarnaast focust hij op tweetaligheid en onderwijs. Voor Verstraeten moeten de emancipatie en het herwinnen van autonomie van eenieder, verantwoordelijkheidszin en rechten én plichten terug centraal staan in het Brussels beleid.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Karlien Dekens (N-VA) Brussels Parlement Effectief 04

   DEKENS Karlien

   +
   -

   Leeftijd: 28 jaar

   Beroep: Communicatiemedewerker

   Functie binnen de partij: Voorzitter N-VA Brussel-Stad

   Strijdpunten: Het is cruciaal dat we de veiligheidsproblemen aanpakken in onze stad. Brusselaars voelen zich onveilig en te vaak zijn vrouwen het slachtoffer van ongewenste intimiteiten en geweld. Daarnaast is er nood aan een betrouwbaar, veilig en toegankelijk openbaar vervoer wat de basis is voor een duurzame stad die haar bewoners kan verbinden.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Maarten Bijnens (N-VA) Brussels Parlement Effectief 05

   BIJNENS Maarten

   +
   -

   Leeftijd: 41 jaar

   Beroep: Administratief medewerker en opvoeder basisschool in Koekelberg

   Functie binnen de partij: Gemeenteraadslid in Molenbeek

   Strijdpunten: Ik ga voor een goed, sterk Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Veilige buurten en efficiënt, transparant bestuur zijn tevens mijn prioriteiten.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Regine Heijvaert (N-VA) Brussels Parlement Effectief 06

   HEIJVAERT Regine

   +
   -

   Leeftijd: 60 jaar

   Beroep: Zelfstandige kapper

   Speerpunten: Ik pleit voor meer veiligheid en de bescherming van onze welvaart en Vlaamse identiteit. Er is nood aan meer blauw op straat, strengere straffen en een kordate aanpak van radicalisering en illegale migratie. Ondernemerschap, belastingverlaging en investeringen in mobiliteit en infrastructuur zijn cruciaal voor onze welvaart. Tot slot wil ik verdere verfransing tegengaan in Brussel.

  • 7
   Verkiezingen 2024 Wouter Brouns N-VA Brussels Parlement Effectief 07

   BROUNS Wouter

   +
   -

   Leeftijd: 30 jaar

   Beroep: Parlementair medewerker Vlaams Parlement N-VA-fractie

   Speerpunten: De Brusselse overheid moet zuiniger omspringen met uw zuurverdiende centen. Ze geeft meer uit dan binnenkomt en staat op de rand van het faillissement. Ik pas voor een beleid dat de rekening doorschuift naar onze kinderen. Het is hoog tijd voor een efficiënt bestuur dat elke euro twee keer omdraait en van Brussel een veilige en propere stad maakt.

  • 8
   Verkiezingen 2024 Claudia Străinu (N-VA) Brussels Parlement Effectief 08

   STRĂINU Claudia

   +
   -

   Leeftijd: 33 jaar

   Beroep: Recruitment consultant

   Speerpunten: Goed gedaan is beter dan goed gezegd! Met uw steun hoop ik om de waardigheid en het respect tegenover de burgers terug te winnen. Met volle overtuiging en volle kracht zal ik voor u opkomen. Een betere en efficiëntere overheid die ons allen met respect en waardigheid behandelt, daar ga ik voor.

  • 9
   Verkiezingen 2024 Tom Voncken N-VA Brussels Parlement Effectief 09

   VONCKEN Tom

   +
   -

   Leeftijd: 50 jaar

   Beroep: Elektromechanieker

   Strijdpunten: Ik ga voor meer toegankelijkheid voor personen met een beperking en ook voor meer Nederlandstalige jeugdhuizen in Brussel.

  • 10
   Verkiezingen 2024 Violeta Ulaj N-VA Brussels Parlement Effectief 10

   ULAJ Violeta

   +
   -

   Leeftijd: 32 jaar

   Beroep: Tolk

   Speerpunten: Als moeder van drie jonge kinderen ben ik bezorgd over de toenemende onveiligheid, bv. het recente drugsgeweld. Ik wil dat mijn kinderen met een veilig gevoel kunnen opgroeien. Ook de mobiliteit laat nog steeds te wensen over qua veiligheid en bereikbaarheid. Een performant openbaarvervoersysteem en ruimte voor de zwakke weggebruiker kunnen een valabel alternatief zijn voor de auto.

  • 11
   Verkiezingen 2024 Juxhin Gjoni (N-VA) Brussels Parlement Effectief 11

   GJONI Juxhin

   +
   -

   Leeftijd: 31 jaar

   Beroep: Aannemer

   Functie binnen de partij: Voorzitter Jong N-VA Brussel, Voorzitter N-VA Brussel Zuidring-Oost

   Strijdpunten: Als immigrant vind ik integratie, inburgering en Nederlands leren echt belangrijk. Ik ben naar Brussel gekomen om te werken. Ik kan hier mijn eigen cultuur koesteren, maar tegelijkertijd draag ik bij aan de samenleving die mij verwelkomde door te werken, en de cultuur en taal te leren.

  • 12
   Verkiezingen 2024 Margareta De Belder (N-VA) Brussels Parlement Effectief 12

   DE BELDER Margareta

   +
   -

   Leeftijd: 58 jaar

   Beroep: EU Affairs-specialist

   Functie binnen de partij: Secretaris Arrondissementeel Bestuur Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   Strijdpunten: Ik ga voor een beter Brussel, een tweetalig Brussel, een vlotter Brussel, kortom voor een Brussel in vorm!

  • 13
   Verkiezingen 2024 Mohamed Ghazal (N-VA) Brussels Parlement Effectief 13

   GHAZAL Mohamed

   +
   -

   Leeftijd: 59 jaar

   Beroep: Huisarts

  • 14
   Verkiezingen 2024 Shelly Sterck N-VA Brussels Parlement Effectief 14

   STERCK Shelly

   +
   -

   Leeftijd: 24 jaar

   Beroep: Student-zelfstandige

   Strijdpunten: Brussel is een prachtige stad, maar een stad met veel uitdagingen. Als trotse Brusselaar wil ik blijven werken aan een beter Brussel. Het is tijd dat we de problemen van onze hoofdstad durven benoemen en daadwerkelijk aanpakken. Samen met jullie wil ik Brussel mooier, netter en veiliger maken.

  • 15
   Verkiezingen 2024 Roland Demailly (N-VA) Brussels Parlement Effectief 15

   DEMAILLY Roland

   +
   -

   Beroep: Historicus-archivaris

   Strijdpunten: Ik pleit voor een ambitieus, maar realistisch klimaatbeleid. Duurzaam wonen en de elektrificatie van het wagenpark zijn belangrijke initiatieven, maar we moeten ervoor zorgen dat ze voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Het is onaanvaardbaar dat kleine eigenaren gedwongen worden om hun eigendom te verkopen omdat energetische renovaties te veel geld kosten.

  • 16
   Verkiezingen 2024 Sara Rampelberg (N-VA) Brussels Parlement Effectief 16

   RAMPELBERG Sara

   +
   -

   Leeftijd: 47 jaar

   Beroep: Administratief assistent

   Functie binnen de partij: Gemeenteraadslid in Jette

   Strijdpunten: Een vlot bereikbare, propere en veilige stad. Zou u daar ook niet voor tekenen? Transparant bestuur en echt tweetalige diensten kunnen Brussel nog aangenamer maken. En verder wil ik met de N-VA voor u het financiële kluwen ontwarren en orde op zaken stellen in de overheidsfinanciën. Bent u het hiermee eens? Kleur dan ook mijn bolletje op de Brusselse parlementslijst.

  • 17
   Verkiezingen 2024 Hans Marien (N-VA) Brussels Parlement Effectief 17

   MARIËN Hans

   +
   -

   Leeftijd: 54 jaar

   Beroep: Leerkracht

   Speerpunten: Ik ga voor een goed bestuur. Geen zotte uitgaven en al zeker niet met geld dat er niet is.

  15.

  Groen

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 1 Elke Van den Brandt

   VAN DEN BRANDT Elke

   +
   -

   12/02/1980

   Brussels minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Verkeersveiligheid & VGC-collegevoorzitter

   Strijdpunt: Brussel blijven veranderen

   Ik ben trots op Brussel! De stad heeft enorme vooruitgang geboekt richting een gezonde, veilige, en eerlijke stad waar we van dromen. Als minister heb ik een rol gespeeld in deze verandering en zie ik nog meer mogelijkheden voor verbetering, vooral op het gebied van klimaat, ongelijkheid, en zorg. Samen kunnen we blijven werken aan een beter Brussel.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 2 Emile Luhahi

   LUHAHI Emile

   +
   -

   20/10/1989

   Politiek ondersteuner Brussel

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Als geboren en getogen Brusselaar ken ik de uitdagingen en mogelijkheden van de stad. Altijd aan 't werk voor meer duurzaamheid. Voor een inclusieve stad waar diversiteit een kracht is. Waar werk is voor iedereen en ruimte voor groei. Waar we investeren in onderwijs en de ontwikkeling van onze jongeren.

   Ik wil een Brussel waar elke stem wordt gehoord.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 3 Lotte Stoops

   STOOPS Lotte

   +
   -

   30/12/1975

   Parlementslid

   Strijdpunt: Brussel blijven veranderen

   Ik sta voor een politiek van samenwerking, in het Brussels parlement en daarbuiten. Diversiteit is onze troef. Cultuur verbindt, geeft kracht en bouwt bruggen. Laten we samen slimme, sociale en ecologische oplossingen vinden voor gedeelde uitdagingen, om het leven in Brussel samen te verbeteren. Doe je mee?

  • 4
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 4 Stijn Bex

   BEX Stijn

   +
   -

   15/06/1976

   Parlementslid

   Brussel blijven veranderen

   Brussel verandert. Elke dag komt er meer plaats voor fietsers en voetgangers. We investeren in geweldig openbaar vervoer. Zo krijgen we propere lucht, en plaats voor terrasjes, bomen en mooie pleinen. Laten we samen bouwen aan een gastvrije stad met eerlijke kansen voor iedereen. Waar het tof leven, wonen, werken en bewegen is.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 5 Ange-Raissa Uzanziga

   UZANZIGA Ange-Raïssa

   +
   -

   23/03/1990

   Oud-leerkracht en OCMW-raadslid

   Strijdpunt: Eerlijke kansen voor iedereen

   Ben jij bezorgd? Over werkbaar werk, betaalbaar wonen of kwaliteitsonderwijs? Je bent niet alleen. Ik deel die zorgen en ik wil er iets aan doen.

   All we need is already within us.
   Let's re-design this city! Are you with me?

  • 6
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 6 Jad Zeitouni

   ZEITOUNI Jad

   +
   -

   04/04/1993

   Raadgever Gelijke kansen, tewerkstelling en economie

   Bestuurslid Groen Brussel

   Strijdpunt: eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt

   Brussel is dé stad van dromers, vol energie en passie. Een stad met nog massa’s potentieel. De meest kwetsbaren verdienen beter. Ik wil dat je in Brussel mens kan zijn. Ongeacht of je werkloos bent of sans-papiers, ongeacht je genderidentiteit, wie je graag ziet, of wat je gelooft. Daar wil ik voor strijden in het Brussels parlement.

  • 7
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 7 Joyce Yussuf

   YUSSUF Joyce

   +
   -

   26/06/1990

   Leerkracht en dj

   OCMW-raadslid

   Strijdpunt: Brussel blijven veranderen

   Mijn stad verdient verandering die de challenges van vandaag én morgen aanpakt. Door in Brussel op te groeien, les te geven en betrokken te zijn bij lokale projecten als burger en muziekmaker, zie, hoor en voel ik de noden van vele Brusselaars. Er is nood aan een gezond, inclusief en toegankelijk stadsleven.

  • 8
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 8 Steve Sirjaques

   SIRJAQUES Steve

   +
   -

   22/09/1988

   Brede School Coördinator

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Brussel is een prachtige stad. Om het volledige potentieel te bereiken, is het belangrijk om te luisteren naar de stem van alle burgers. Daarom wil ik de stem van alle Brusselaars vertegenwoordigen. Laten we samen bouwen aan een inclusief en duurzaam Brussel, met eerlijke kansen voor alle inwoners, te beginnen bij de jeugd. Samen brengen we verandering.

  • 9
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 9 Salamata Diallo

   DIALLO Salamata

   +
   -

   25/06/2005

   Studente

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Jongeren van Brussel, laat je stem horen! Als jouw kandidaat voor verandering op nummer 9 voor het Brussels parlement, wil ik de stem van jongeren in de politiek brengen, zorgen voor herkenbaarheid en diversiteit. Laten we samen bouwen aan een gezonde samenleving waarin alle jongeren een eerlijke start krijgen. Stem op mij en laat je stem gehoord worden.

  • 10
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 10 Soulaimane Ali

   ALI Soulaimane

   +
   -

   31/10/2002

   Student

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Een leerkracht zei me eens: 'Soulaimane, je moet in de politiek.' Op mijn 21ste ga ik de uitdaging aan. Ik ben Brusselaar, tweetalig en actief in verenigingen die mensen verbinden. Die ervaring wil ik meenemen naar het Brussels parlement. Ik wil bouwen aan politiek waarin iedereen zich kan herkennen en luisteren naar de stemmen die nu niet aan bod komen.

  • 12
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 12 Arno Vervaet

   VERVAET Arno

   +
   -

   16/12/1989

   Ingenieur

   Bestuurslid Ecolo-Groen Molenbeek

   Strijdpunt: eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt

   Stem op 9 juni! Jouw stem bepaalt wie Brussel vormgeeft en hoe belastinggeld wordt besteed. Ik wil werk maken van een eerlijke verdeling van onze ruimte: gezonde buurten, meer natuur, veilige fietspaden, speelplaatsen, zwemmogelijkheden en ontmoetingsplekken. In welke richting wil jij Brussel sturen?

  • 13
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 13 Susanne Mueller-Huebsch

   MUELLER-HUEBSCH Susanne

   +
   -

   18/08/1978

   Schepen voor mobiliteit, openbare werken en stadsontwikkeling in Anderlecht

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Ben jij ook zo fier op Brussel? Onze stad is geweldig en de verandering is nog lang niet klaar. Dus blijven we Brussel veranderen, dankzij jou. Dat vraagt de moed om samen te werken, dag na dag, aan een groene stad met eerlijke kansen voor iedereen. En weet je wat? Zoiets kan enkel met Groen.

  • 14
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 14 Wolf Rysbrack

   RYSBRACK Wolf

   +
   -

   14/05/1996

   Kabinetschef Els Gossé

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Ben jij ook zo fier op Brussel? Onze stad is geweldig en de verandering is nog lang niet klaar. Dus blijven we Brussel veranderen, dankzij jou. Dat vraagt de moed om samen te werken, dag na dag, aan een groene stad met eerlijke kansen voor iedereen. En weet je wat? Zoiets kan enkel met Groen.

  • 15
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 15 Katia Van den Broucke

   VAN DEN BROUCKE Katia

   +
   -

   11/12/1965

   Schepen van klimaat, transitie, duurzame ontwikkeling, leefmilieu, participatie, wijkcomités, gelijke kansen en leven in diversiteit, Nederlandstalig onderwijs, Nederlandstalige bibliotheek, Nederlandstalige cultuur en jeugd in Sint-Agatha-Berchem

   Strijdpunt: goede betaalbare zorg voor iedereen

   Ben jij ook zo fier op Brussel? Onze stad is geweldig en de verandering is nog lang niet klaar. Dus blijven we Brussel veranderen, dankzij jou. Dat vraagt de moed om samen te werken, dag na dag, aan een groene stad met eerlijke kansen voor iedereen. En weet je wat? Zoiets kan enkel met Groen.

  • 16
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 16 Bart Dhondt

   DHONDT Bart

   +
   -

   15/04/1984

   Schepen van mobiliteit en openbare werken in Stad Brussel

   Strijdpunt: Brussel blijven veranderen

   Maak jij je zorgen over gezondheid, veiligheid, en de toekomst? Kies voor betaalbare zorg, veilige straten, en inclusiviteit. Wel, dat kan, dankzij jouw stem voor een progressieve politiek. Zoals ik als schepen de Brusselse straten verander: altijd met bondgenoten, daadkracht, veel energie. En enkel met Groen.

  • 17
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 17 Celia Groothedde

   GROOTHEDDE Celia

   +
   -

   26/09/1977

   Parlementslid & senator

   Strijdpunt: goede betaalbare zorg voor iedereen

   Vijf jaar verdedigde ik jouw Brusselse rechten in het Vlaams Parlement en de senaat. Nu wil ik ook in het Brussels parlement werken aan thema's waar we beiden wakker van liggen: goede zorg, gezonde lucht, betaalbaar wonen en een verstandige aanpak van drugs. Als 3e generatie Brusselaar en moeder van de 4e generatie, vecht ik voor jou. Steun je mij?

  16.

  CD&V

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 1 brussel Benjamin Dalle lg

   DALLE Benjamin

   +
   -

   30-8-1982

   Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding

   Ik ben kandidaat voor het Brussels parlement omdat de Brusselaar beter bestuur verdient. De volgende Brusselse regering moet back to basics en inzetten op kerntaken als veiligheid, betaalbaar wonen en tewerkstelling. Om dat goed te kunnen doen, is de begroting op orde zetten een noodzaak.

  • 2
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 2 brussel ana maria osorio gil lg

   OSORIO GIL Ana Maria

   +
   -

   03-08-1988

   Coördinator OKAN / onderwijs

   De jeugd is de toekomst van onze stad. Opvoeding, onderwijs en welzijn horen bij elkaar. Ik zet mij graag in voor meer samenwerking, verbinding en het belang van de eerste 1000 dagen van een kind.

  • 3
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 3 brussel Wassim Essebane lg

   ESSEBANE Wassim

   +
   -

   03-01-1998

   Digitale marketing freelancer

   Als geboren en getogen jonge Brusselaar merk ik hoe we door slecht bestuur op bepaalde vlakken achteruitgaan in deze stad. Brusselaars verdienen beter, zeker als het gaat om veiligheid (overlast van steeds meer ongegeneerd drugsgebruik, inbraken, toenemende schietincidenten, enz.) en de netheid van de straten.

  • 4
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 4 brussel Anne Mertens lg

   MERTENS Anne

   +
   -

   10-07-1964

   Zelfstandige kinesitherapeut

   Ik ben een sociaal bewogen iemand en zal waar ik kan helpen. Al vele jaren vind ik dat Brussel een beter bestuur verdient. Veiligheid en het naleven van de wetten en regels zijn voor mij belangrijke aandachtspunten.

  • 5
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 5 brussel Anton Schuurmans lg

   SCHUURMANS Anton

   +
   -

   11-11-1988

   Privésecretaris - gemeenteraadslid in Schaarbeek

   Brussel is een zalige stad. Maar de verkeersveiligheid en netheid? Dat kan veel beter. In Schaarbeek strijd ik voor het behoud van tram 25 en meer openbaar vervoer. En als papa van Pippa zie ik de onschatbare waarde van kinderbegeleiders, leerkrachten en zorgkundigen. Zij verdienen meer waardering en ondersteuning.

  • 6
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 6 brussel Els Philips lg

   PHILIPS Els

   +
   -

   1983-05-26

   Leerkracht secundair onderwijs

   Ik wil dat het Brussels Gewest zodanig bestuurd wordt dat kinderen er veilig kunnen opgroeien en de mogelijkheid en goesting hebben om er ook de rest van hun leven uit te bouwen.

  • 7
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 7 brussel Roeland Van Roosbroeck lg

   VAN ROOSBROECK Roeland

   +
   -

   17-7-1994

   Raadgever Economie & Innovatie - Kabinet Jo Brouns

   Penningmeester CD&V Brussel

   Als econoom en verkeersingenieur liggen mij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee thema's nauw aan het hart: een begroting op orde en een vlotte, begrijpbare mobiliteit. Uit liefde voor Brussel wil ik ook werk maken van een veilige en propere stad.

  • 8
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 8 brussel Veerle Eygenraam lg

   EYGENRAAM Veerle

   +
   -

   01-08-1966

   Werkzaam in de gezinssector

   Als moeder van 3 wil ik werk maken van de ondersteuning van jonge gezinnen en jongeren die hun weg niet vinden in de samenleving. Daarbij zijn begeleiding en activering van werklozen en een beter woonbeleid zeer belangrijk.

  • 9
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 9 brussel Philippe Maquestiau lg

   MAQUESTIAU Philippe

   +
   -

   1977-01-01

   Ambtenaar

   Ik wil de veiligheid, netheid en het bestuur binnen onze stad verbeteren. Met ervaringen binnen de politie, het OCMW en de Nederlandstalige bibliotheek heb ik gezien hoe onze openbare diensten efficiënter kunnen functioneren. Ik pleit voor een fusie van de zes politiezones en een begroting op orde, zodat we onze gemeenschap beter kunnen dienen.

  • 10
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 10 brussel Noor Lannoo lg

   LANNOO Noor

   +
   -

   25-7-2005

   Student handelsingenieur

   Ik heb een groot hart voor Brussel en de mensen die er wonen. Ik hecht veel belang aan een warm en veilig Brussel met een plekje voor iedereen. Een grote zorg onder jongeren is de veiligheid. Te vaak worden mensen afgeschrikt door bepaalde buurten. Ik maak me ook zorgen om het niveau van het onderwijs, de werkdruk voor de leerkrachten en het lerarentekort.

  • 11
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 11 brussel Marc Antoine Mathijsen lg

   MATHIJSEN Marc-Antoine

   +
   -

   5-10-1966

   Manager verzekeringen

   Ik wil CD&V ten volle ondersteunen als christelijk geïnspireerde partij. De kosten van een woning zijn te hoog. In Brussel is de huurprijs enorm gestegen. Ook veiligheid vind ik een belangrijk thema.

  • 12
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 12 brussel Georgia Venetakis lg

   VENETAKIS Georgia

   +
   -

   19-6-1980

   Recruitment Consultant bij een HR-dienstengroep

   Als vrouw met visuele beperking én dochter van ouders met een migratieachtergrond vind ik inclusie in vrije tijd, werk en onderwijs erg belangrijk. Goede toegang en bereikbaarheid zijn eraan verbonden.

  • 13
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 13 brussel Steven Lindemans lg

   LINDEMANS Steven

   +
   -

   1952-12-22

   Bedrijfsanalist ICT

   Als Brusselaar wil ik ervoor zorgen dat iedereen zijn kans krijgt. De jongeren moeten meer kansen krijgen in het onderwijs, langdurende werklozen moeten opleidingen krijgen voor een echte job. Daarnaast wil ik meer aandacht voor de slechte staat van de voetpaden en de veiligheid.

  • 14
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 14 brussel Nathalie Verheye lg

   VERHEYE Nathalie

   +
   -

   29-09-1976

   Bedrijfsverpleegkundige

   Als vrouw en bedrijfsverpleegkundige vind ik preventie, sensibilisering en het vroegtijdig opsporen van kanker belangrijk. In het oosten van Brussel is wonen te duur. De veiligheid voor de kinderen die fietsen moet verbeteren, onder meer door fietspaden bij de scholen en minder auto’s waarmee één kind wordt afgezet op school.

  • 15
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 15 brussel Frank Van Bockstal lg

   VAN BOCKSTAL Frank

   +
   -

   1963-06-11

   Schepen in Etterbeek

   Het blijven verbinden van de mensen met hun buren en buurten ligt mij nauw aan het hart. Daarom werk ik elke dag aan een stad op mensenmaat met een toekomst voor onze jeugd.

  • 16
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 16 brussel Brigitte Grouwels lg

   GROUWELS Brigitte

   +
   -

   1953-05-30

   Economist en oud-minister

   Voorzitter CD&V-senioren Brussel

   Ik neem het op voor de Brusselse senioren, hun bezorgdheden en dromen. Ik wil gezellige en zorgzame buurten als middel tegen de vereenzaming en een toegankelijke openbare ruimte. Ik ijver voor een menselijk onthaal in alle dienstverlening en voor een goed, veilig leven voor onze (klein)kinderen.

  • 17
   Verkiezingen 20245 Brussels parlement 17 brussel Mugabe Nizeyimana lg

   NIZEYIMANA Mugabe

   +
   -

   13-03-1991

   Business analist in de energiesector

   Voorzitter JONGCD&V Brussel

   Ik wil werk maken van een duurzame en betaalbare toekomst voor Brusselaars. Ook respect voor de regels en de netheid zijn voor mij belangrijk.

  17.

  Voor U

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024: Brussels parlement 1 Ava Basiri, lijstrekker

   BASIRI Ava

   +
   -

   07/06/1989

   Beroep: Bid Manager Belux

   Strijdpunten:
   Belgisch-Iraans feministe en voorzitter van het Centre Laïque Iranien Afghanistani de Belgique. Zij was een van de organisatoren van de grote betogingen in Brussel ter ondersteuning van de protesten in Iran.
   'Laïcité', migratie en gelijke kansen zijn haar voornaamste strijdpunten. Ze wil Brussel weer aangenaam maken voor alle inwoners, ongeacht hun etniciteit, religie, geaardheid en geslacht.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 2 Frederic Convent

   CONVENT Frederic

   +
   -

   Leeftijd: 61 jaar.

   Beroep: Private Equity voor innoverende scale-up bedrijven en voorzitter vzw Parochiescholen Ukkel St Jozef & St Vincentius

   Functie binnen de partij: mede-oprichter en schatbewaarder

   Strijdpunten: Brussel verdient veel beter op vlak van huisvesting, veiligheid, netheid, mobiliteit, good governance en financiën en degelijk Nederlandstalig onderwijs. Daarnaast pleit Frederic voor de oprichting van het eerste MF Centrum voor kinderen met een motorische achterstand.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 3 Dirk Berckmans

   BERCKMANS Dirk

   +
   -

   Leeftijd: 63 jaar

   Beroep: Voormalig gemeenteraadslid Sint-Jans-Molenbeek, Ere-adviseur FOD Financiën, zij-instromer leerkracht economische vakken in Brusselse secundaire school, in een vorig leven freelance journalist bij Het Nieuwsblad

   Strijdpunten: U heeft al genoeg betaald! Een degelijke begroting betekent besparen op niet noodzakelijke uitgaven, maar geen belastingverhogingen doorvoeren. Eerlijk en verantwoord sociaal beleid zonder misbruiken, degelijk Nederlandstalig onderwijs met meer capaciteit, daadwerkelijk activeringsbeleid: meer mensen aan het werk, veiligheid, netheid en echte tweetaligheid in openbare diensten.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 4 Sophie Quintelier (Voor U)_(c)_Voor U

   QUINTELIER Sophie

   +
   -

   16/06/1973

   Beroep: uitbaatster van traiteurzaak (3e generatie).
   Al 29 jaar wonend en werkend in Schaarbeek. Getrouwd, één zoon.

   Strijdpunten:
   - Voor een eerlijke en betere mobiliteit met vrije keuze van transport, iedereen inclusief en niet opgelegd door de overheid.
   - Kleine ondernemers zijn het kloppend hart van een stad. Dat moet aangemoedigd worden.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Pascal Aendenboom (Voor U), Brussels parlement, 5de plaats

   AENDENBOOM Pascal

   +
   -

   18/03/1969

   beroep: ICT Project Manager

   Strijdpunten:

   - Samenwerking tussen Brussel en Vlaanderen
   - Digitalisering van de diensten,
   - Veiligheid,
   - Mobiliteit,
   - Migratie op onze (voor)waarden

  • 6
   Verkiezingen 2024: Azra Dindo, 6de plaats Brussels Parlement (Voor U)

   DINDO Azra

   +
   -

   7/01/1961

   beroep: Assistente in een Europese instelling rond de betalingen

   Strijdpunten:

   - migratie

   - veiligheid

   - mobiliteit

   - inspraak van de jongeren in het besluitvormingsproces

   - meer speelplaatsen en sportvelden, betere scholen

   - aandacht voor alleenstaanden inzake huisvesting, kosten van energie

   - meer steun voor cultuur omdat het o.a. creativiteit en innovatie stimuleert, mensen bij elkaar brengt, werkgelegenheid creëert en goed is voor de geestelijke gezondheid.

  • 7

   NELLENS Jan

   +
   -

   13/03/1976

   Beroep: consultant in Real Estate

   Strijdpunten:

   - De kantoor- en immobiliënsector moet verdedigd worden in onze hoofdstad, zowel qua bouwaanvragen als taxatie
   - De sector is zich aan het aanpassen aan de markt, maar verdient respect voor renovatie
   - Het uitgaansleven is ook belangrijk en geweld na een avondje uit moet bestreden worden.

  • 8
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 8ste plaats Beatrix Delvaux (Voor U) b2

   DELVAUX Beatrix

   +
   -

   20/01/1947

   Gepensioneerd ex-reisagente

   Strijdpunten: Komt uit burgerbeweging VRIJHEID. Staat voor democratisch burgermedezeggenschap, voor behoud van fundamentele rechten & vrije meningsuiting, voor een humane samenleving waarin de mens meester is over zijn lichaam & bescherming van vrije keuzes. Stop misbruiken van bewindvoering over ouderen alsook mishandeling in rusthuizen. Brussel moet terug aantrekkelijker zijn om toerisme te bevorderen.

  • 9
   Verkiezingen 2024 Francis De Clippel (Voor U), Brussels parlement, 9de plaats

   DE CLIPPEL Francis

   +
   -

   27/02/1961

   Beroep: Eerste politiecommissaris op rust (41 jaar bij de politie waarvan 33 als commissaris)

   Strijdpunten:

   - Strenge aanpak van de no-go zones (zoals Peterbos) & War on drugs
   - Meer respect voor brandweer, ambulanciers & politie
   - Justitie moet nodige middelen hebben & sneller optreden
   - Eén politiezone voor gans Brussel, met éénheid van commando
   - Meer & echte wijkinspecteurs die hun bevolking kennen
   - Betere werking van de politieschool & aanwerving van politiemensen
   - Brussel & haar inwoners verdienen meer veiligheid

  • 10
   Verkiezingen 2024 10 Iris Misseeuw (Voor U)

   MISSEEUW Iris

   +
   -

   23/09/ 1972

   vastgoed en officemanagement

   Strijdpunten:

   1. onderwijs: Brusselpremie en zij-instromers te betalen volgens anciënniteit

   2. milieu: geen pestgedrag tegen automobilisten en een coherenter parkeerbeleid

   3. asielbeleid in Brussel: afgekeurde asielaanvragen geen toelating voor "blijf hier maar in de Brusselse straten ". De schrijnende situatie zoals in de metro van de Naamse Poort is niet houdbaar.

   4. veiligheid: echte maatregelen nemen, opdat de oudere bevolking nog durft buitenkomen

   5. uitgangsleven moet zeker voor jeugd zorgeloos zijn

  • 11
   Verkiezingen 2024/ Roland D'Ooghe, 11de plaats Brussels Parlement (Voor U)

   D'OOGHE Roland

   +
   -

   16/02/1957

   Gepensioneerde van de burgerlijke luchtvaartsector

   Strijdpunten:

   - Brussel moet weer een leefbare stad worden waar men zonder vrees mag wandelen, ook na 22u
   - Kleine criminaliteit moet serieus aangepakt worden en justitie moet straffen opleggen en uitvoeren
   - Weg met ouderwetse metrostellen en trams uit de jaren 70
   - Good Move-plan herzien
   - Meer controle op sluikstorters met verhoogde GAS-boetes
   - Ophaling van witte vuilniszakken twee keer per week behouden

  • 13
   Verkiezingen 2024: Ilja Reniers, 13de plaats Brussels Parlement (Voor U)

   RENIERS Ilja

   +
   -

   23/04/1971

   Beroep: Program Manager Research

   Strijdpunten:

   - Lagere belastingen voor de werkenden en dan beginnend bij de laagste lonen
   - Overheidsuitgaven op een verantwoorde manier afslanken
   - Migratie met snellere en efficiëntere procedures

  • 14
   Verkiezingen 2024: Marie-Alix Peeters, 14de plaats lijst Brussels parlement (Voor U)

   PEETERS Marie-Alix

   +
   -

   1/03/2006

   Beroep: studente

   Strijdpunten:

   - Veilig Brussel
   - Betere aanpak immigratie

  • 15
   Matthias Vanspauwen, 15de plaats Brussels Parlement (Voor U)

   VANSPAUWEN Matthias

   +
   -

   05/01/1994

   Beroep: Senior Advisor in een remuneratie-advieskantoor

   Strijdpunten:
   - Het gat in de begroting van deze legislatuur is een zware last voor de toekomst
   - Er moet een halt worden toegeroepen aan uitgaven van farao-investeringen
   - Ik wil dat op het einde van volgende legislatuur de situatie van het Gewest beter is, want nu is de last voor onze kinderen te zwaar

  • 16
   Verkiezingen 2024: Brussels parlement, Usly Wynants, 16de plaats (Voor U)

   WIJNANTS Usly

   +
   -

   Strijdpunten:

   - Gelet op ‘s werelds hoogste loonkosten voor een werkgever pleit ik voor een verlaging van de brutoloonkost zodat onze werknemers netto meer ontvangen.

   - We hebben talent nodig dat we niet in België vinden en hiervoor is een snelle en eenvoudige arbeidsmigratie noodzakelijk.

   - Minder bureaucratie door verdere digitalisering. 5G in een versnelling hoger, een noodzaak voor smart cities en smart buildings.

  • 17
   Verkiezingen 2024: Nicolaas Hintjens, 17de plaats Brussels Parlement (Voor U)

   HINTJENS Nicolaas

   +
   -

   04/10/1990

   Beroep: ondernemer in tandartsdienstverlening

   Strijdpunten:

   - Als slachtoffer van de aanslagen in Zaventem heb ik groot respect voor het leger gekregen. Hun diensten mogen in Brussel zeker niet vergeten worden.

   - Ik onderschrijf het nationale 12 puntenprogramma van Voor U en onze antwoorden voor de Kieswijzer van BRUZZ en de Q&A van BECI

  25.

  Vooruit.brussels

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 01 Ans Persoons L

   PERSOONS Ans

   +
   -

   30/04/1979

   Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en internationale betrekkingen, Buitenlandse handel en Brandbestrijding en dringende medische hulp en VGC-collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra en Samenleven & Diversiteit

   Een stad waar iedereen graag leeft, en waar een woning nog betaalbaar is. Een stad voor iedereen, met straten en pleinen op maat van jong en oud, veilig en proper. Met voldoende leerkrachten voor de klas en volle brooddozen in de eetzaal. Een stad die leeft en beweegt, waar steeds iets te ontdekken valt. Waar mensen zich vrij voelen en waar iedereen vertrouwen heeft in de toekomst.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 02 Pascal Smet L

   SMET Pascal

   +
   -

   30/07/1967

   Brussels parlementslid en fractieleider voor Vooruit.brussels in het Brussels Parlement

   Brussel heeft minder structuren nodig, minder politici, en meer ambitie en daadkracht. Minder structuren opdat we zouden weten wie voor wat verantwoordelijk is, zodat problemen efficiënter worden aangepakt en het bestuur goedkoper. 1 stad, 1 OCMW en 1 politiezone voor meer solidariteit en gelijke behandeling voor iedereen. Meer daadkracht, omdat alles te lang duurt en problemen te lang aanslepen.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 03 Ilyas Mouani L

   MOUANI Ilyas

   +
   -

   12/06/1997

   Experience manager bij een bioscoop

   Ilyas is een jonge en bruisende politieke outsider die zich met volle overgave wil inzetten voor de groeikansen van alle Brusselse jongeren. Hij is actief als jeugdwerker en was tot voor kort voorzitter van de VGC-jeugdraad. Nog te vaak bepaalt je afkomst je toekomst, Ilyas wil Brusselse jongeren stimuleren en motiveren om hun dromen waar te maken. Alle jongeren moeten mee!

  • 4
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 04 Els Rochette L

   ROCHETTE Els

   +
   -

   8/05/1974

   Brussels parlementslid voor Vooruit.brussels en voorzitter van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

   Mensenrechten voor iedereen. In Brussel komt de wereld samen en dat is een enorme rijkdom. Het is onaanvaardbaar dat mensen in onze stad aan de straat zijn overgeleverd. Iedereen verdient een veilige plek om te wonen. Voor die mensen verhef ik mijn stem, de Brusselaars die uit de boot vallen en zelden gehoord worden.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 05 Thomas Anciaux L,

   ANCIAUX Thomas

   +
   -

   29/03/2000

   Projectcoördinator in een kinderboekenuitgeverij

   Een stad waar alle Brusselaars zich veilig voelen en van elkaar kunnen genieten en zich veilig door de openbare ruimte kunnen verplaatsen. Brussel is meer en meer een leefbare stad geworden die niet meer gedomineerd wordt door de auto. Maar er is nog veel werk om van Brussel een echte fietsstad te maken.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 06 Saliha Raïss

   RAISS Saliha

   +
   -

   10/04/1988

   Schepen van Openbare Werken, Gemeentelijke Eigendommen, Nederlandstalig Onderwijs en Nederlandstalige Kinderopvang in Sint-Jans-Molenbeek

   Een stad waarin gelijke kansen vanzelfsprekend zijn. Met onderwijs als dé kansenspringplank voor iedereen. Toegang tot betaalbare en kwaliteitswoningen is een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Het zorgt ervoor dat mensen met verschillende inkomensniveaus gelijke kansen hebben om in waardige omstandigheden te wonen, ongeacht hun financiële mogelijkheden.

  • 7
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 07 Cem Aydogan L

   AYDOGAN Cem

   +
   -

   14/12/1993

   Sociaal cultureel werker

   Een stad die nog toegankelijker is voor iedereen die de wagen links laat liggen, een stad met minder afval in het straatbeeld. Een stad met een nog breder onderwijsnet en gratis soep en goedkope maaltijden voor alle kinderen.

  • 8
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU_EFF_08_Inssafe El M’Allem

   EL M'ALLEM Inssafe

   +
   -

   17/10/1996

   Student politieke wetenschappen

   Het welzijn van anderen staat centraal. Een hechte gemeenschap met verschillende culturen. Een veilige, propere, toegankelijke stad, die gelijke kansen geeft aan iedereen en rekening houdt met kwetsbare mensen.

  • 9
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 09 Ivo Shimwa L

   SHIMWA Ivo

   +
   -

   22/02/1997

   Jeugdwerker, mediacoach en educatief medewerker bij een organisatie die jongeren helpt navigeren én creëren met digitale media

   Een propere stad waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en kansen krijgen en grijpen. Dat ze betaalbaar kunnen wonen en op hun beurt hun kinderen hier kunnen opvoeden.

  • 10
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 10 Sanne Velthof L

   VELTHOF Sanne

   +
   -

   28/12/1989

   Verantwoordelijke voor events bij een organisatie die zorgt voor een tijdelijke bezetting in Brussels erfgoed, met culturele, solidaire en sociale projecten

   Een koepel structuur voor ondernemers in Brussel waar zij terechtkunnen met alles wat ze aanbelangen én hulp bieden waar nodig. Kleine veranderingen zorgen voor een grote impact op het dagelijkse ondernemerschap. Een leefbare stad voor alleenstaanden, om te wonen, maar ook om in te leven (activiteiten, eten…) en dus te genieten van onze mooie stad.

  • 11
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 11 Matthias Van Wijnendaele L

   VAN WIJNENDAELE Matthias

   +
   -

   4/05/1985

   Ambtenaar die werkt rond de thema’s van mobiliteit en planning van de openbare ruimte

   Een betaalbare 15-minutenstad, een stad waar alles bereikbaar is binnen het kwartier. Iedereen die in de stad wil wonen, moet dat zorgeloos kunnen doen. Een leefbare Noordwijk, rond het Liedtsplein, Koninginneplein en het Noordstation. Door ook achter de façades te gaan kijken en de armoede te bestrijden.

  • 12
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 12 Nelke Ramael L

   RAMAEL Nelke

   +
   -

   22/06/1996

   Politiek medewerker in het Vlaams Parlement

   Een veilig Brussel voor iedereen, met extra aandacht voor de veiligheid van vrouwen en de LGBTQIA+-personen. Seksuele intimidatie, geweld tegen vrouwen en LGBTQIA+-personen, en openbare ruimte die niet op maat is van iedereen, al die factoren zorgen voor een gevoel van onveiligheid.

  • 13
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 13 Hari Shrestha L

   SHRESTHA Hari

   +
   -

   16/12/1978

   Administratief en logistiek medewerker bij een Nederlandstalige vzw die zich dagelijks inzet om Brusselse werkzoekenden in te schakelen op de arbeidsmarkt

   Brussel moet veiliger en properder. Meisjes moeten zich overdag en ’s nachts zonder angst kunnen verplaatsen in de stad. Schietpartijen en drugsgeweld horen hier niet thuis. Meer fietspaden en geen vuilniszakken op straat. Onze stad moet betaalbaar blijven. We mogen Londen niet achterna. Brussel is de multiculturele hoofdstad van Europa en we moeten dat imago waarmaken.

  • 14
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 14 Diellza Blakçori

   BLAKÇORI Diellza

   +
   -

   4/06/1987

   Onthaalbediende en student vastgoedmakelaar

   Een Brussel voor mijn kinderen waarin iedereen welkom is en zich veilig voelt in een multiculturele samenleving, waar gemeenschappen open-minded met elkaar leven en waar iedereen gelijke kansen krijgt en zichzelf mag zijn. Ze engageert zich om een stem te zijn voor alle vrouwen in de stad.

  • 15
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 15 Luc Mishalle L

   MISHALLE Luc

   +
   -

   6/01/1953

   Jazzsaxofonist, -componist en orkestleider, die participatieve interculturele muziekprojecten ontwerpt en leidt, die verschillende sociale groepen bij elkaar brengen

   Een stem geven aan kunstenaars. Mensen uit verschillende segmenten van de samenleving samenbrengen via participatieve culturele projecten en zo aan gemeenschapsvorming doen. Brussel als internationale voortrekkersrol op gebied van de kunsten. Het Brussels gewest moet een baken blijven van positivisme, van een hechte gemeenschap in al haar verscheidenheid.

  • 16
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 16 Lola Dirkx L

   DIRKX Lola

   +
   -

   2/06/1992

   Kabinetsmedewerker bij Brussels schepen voor Stedenbouw, Openbare Ruimte en Nederlandstalig Onderwijs Anaïs Maes

   Een Brussel waar er meer orde in de chaos zit. Een Brussel met meer sociale woningen, waar tijdelijk gebruik een evidentie wordt. Een Brussel met meer bomen, meer architecturale ambitie en een waardevolle invulling van leegstand. Een vrouwvriendelijke stad die haar eerste vrouwelijke minister-president kent, en Brussel-Stad haar eerste vrouwelijke burgemeester.

  • 17
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU EFF 17 Mohamed Idrissi L

   IDRISSI Mohammed

   +
   -

   3/4/1982

   Bokscoach en trainer van het nationale jeugdboksteam

   Een stem geven aan jongeren. Blijven investeren in sport en cultuur, iedereen een job en gelijke kansen op succes garanderen, maar vooral voor iedereen een dak boven het hoofd. Dit zijn meer dan alleen maar woorden: we willen hoop creëren bij de jongeren, luisteren naar hun noden, hun dromen waarmaken en samen met hen bouwen aan de toekomst van onze stad.

  26.

  PVDA

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 1 Busselen Jan

   BUSSELEN Jan

   +
   -

   Leeftijd: 12/03/1979

   Beroep: Brussels parlementslid

   De prijs van boodschappen, huurprijzen, energie, water... Alles stijgt, behalve onze lonen. Als PVDA gaan we voor een programma dat echt sociaal is. Voor mij is betaalbaar wonen een prioriteit: de huurprijzen stegen de afgelopen decennia 20% sneller dan de lonen. Tijd om de huurmarkt beter te reguleren.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 2 Vandenbempt Nele

   VANDENBEMPT Nele

   +
   -

   Leeftijd: 14/02/1974

   Beroep: Huisarts bij Geneeskunde voor het Volk.

   Om iedereen een gezond leven te geven, moet de sociale ongelijkheid aangepakt worden zoals slechte huisvesting, luchtvervuiling en ongezond werk. Samen met de patiënten strijd ik voor een gezonde maatschappij, voor een stad op 'mensenmaat'. In mijn vrije tijd ben ik Majorette die graag de Brusselse straten opvrolijkt.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 3 Lories Joost

   LORIES Joost

   +
   -

   Leeftijd: 10/05/1996

   Beroep: Parlementair medewerker PVDA in Brussels parlement.

   Om de stad echt autovrij te maken, moeten de alternatieven nog beter. Ik fiets veel, maar ik ben me er van bewust dat gratis openbaar vervoer de échte oplossing is voor de mobiliteit in Brussel. Dat zou voor mij een enorme stap vooruit zijn. In Luxemburg is het vervoer gratis, en dat is wat Brussel nodig heeft.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 4 El Jari Sarah

   EL JARI Sarah

   +
   -

   Leeftijd: 01/04/1992

   Beroep: Leerkracht 5de & 6de leerjaar.

   Als leerkracht in een school in een kansarme omgeving, wil ik zo veel mogelijk groeikansen voor alle kinderen. Ondanks de ongelijkheid ben ik hoopvol voor een toekomst waarin elk kind opgroeit tot de beste versie van zichzelf. Ik leer kinderen dat ze een stem hebben, en die klinkt luider als ze samen roepen (maar liefst niet in het klaslokaal).

  • 5
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement Sacha Moens (5)

   MOENS Sacha

   +
   -

   Leeftijd: 11/11/1997

   Beroep: Redactiesecretaris Lava tijdschrift.

   Na 5 jaar actief te zijn geweest in Comac (studentenbeweging PVDA) aan de ULB, heb ik besloten om me verder in te zetten voor PVDA. Vandaag ben ik verantwoordelijk voor de PVDA Elsene-Etterbeek. Sociale rechtvaardigheid, klimaat en antifascisme zijn thema's waar ik voluit voor kies.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 6 Degroote Liselotte

   DEGROOTE Liselotte

   +
   -

   Leeftijd: 03/04/1997

   Beroep: Podcastmaker bij PVDA.

   Als voorzitster van RedFox Brussel, jongerenbeweging PVDA, hoor ik elke dag verhalen van jongeren die gestraft worden op school omdat hun bus te laat kwam of te vol zat, of omdat ze een hoofddoek of een croptop willen dragen. Hoog tijd om de stem van jongeren in het parlement te laten klinken!

  • 7
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement Diakite Amara

   DIAKITÉ Amara

   +
   -

   Leeftijd: 27/12/1997

   Beroep: Logistiek medewerker

   Mijn keuze voor de PVDA is gebaseerd op meerdere factoren. PVDA is de partij die de Belgische werknemers verdedigt, de pensioenleeftijd wil verlagen, en 0% BTW op basisproducten wil, kortom de enige partij die luistert naar mensen en verandering kan brengen.

  • 8
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 8 Franssen Lieve

   FRANSSEN Lieve

   +
   -

   Leeftijd: 27/01/1949

   Beroep: Geëngageerde gepensioneerde, dirigente Brecht-Eislerkoor, Palestina-activiste.

   Ik ben bezorgd om de toenemende verrechtsing die het kunstenveld bedreigt. Ik ben actief in o.a. de Louis Paul Boonkring en Hart Boven Hard. De Palestijnse zaak gaat mij al lang ter harte. Samen met de PVDA wil ik een politiek van solidariteit en levenskwaliteit voor elke Brusselaar.

  • 9
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 9 Aïcha Adel

   KHELIFI Adel

   +
   -

   Leeftijd: 29/10/1996

   Beroep: Begeleid(st)er naschoolse opvang, theatermaakster.

   Met de PVDA wil ik de sociale ongelijkheid aanpakken bij de kern. Mijn werk zorgt voor een heldere blik op de sociale realiteit: investeer in onderwijs, omarm de Brusselse superdiversiteit in plaats van rechtse standpunten over te pakken. Ik wil consequent opkomen voor Palestina. Stop de bezetting.

  • 10
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 10 Vanobberghen Rita

   VANOBBERGHEN Rita

   +
   -

   Leeftijd: 12/04/1957

   Beroep: Huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en medewerker family planning.

   Als huisarts zie ik mensen die er alles aan doen om gezond te leven maar die slecht behuisd zijn, met gevaarlijke stoffen werken of op het einde van de maand geen onverwachte uitgaven meer kunnen doen. Dan sta ik met de handen in mijn haar. Gezondheid is méér dan naar de dokter kunnen gaan.

  • 11
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 11 Notebaert Erik

   NOTEBAERT Erik

   +
   -

   Leeftijd: 30/03/1952

   Beroep: Gepensioneerd ambtenaar, vrijwilliger bij PVDA, Oxfam en Muntpunt

   Op pensioen, tijd genoeg dus om mij actief in te zetten als vrijwilliger. Dagelijks zie ik armoede, mensen op de vlucht, anderen die buiten moeten slapen. Dit kan toch niet in één van de rijkste regio's van Europa. Betaalbare huur, eerlijke belastingen en gratis openbaar vervoer zijn mijn strijdpunten.

  • 12
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 12 Bauwens Luna

   BAUWENS Luna

   +
   -

   Leeftijd: 18/06/2001

   Beroep: Studente kinesitherapie, RedFox-animatrice

   Ik ben actief bij RedFox, de jongerenbeweging van PVDA. Samen gingen we naar (bijna alle) klimaatmarsen in Brussel, en hielpen we de vluchtelingen. En nu organiseren we elk jaar een actie tegen racisme in honderden Belgische scholen. Ik wil de stem, mening en belangen van de jongeren verdedigen in het Brussels parlement.

  • 13
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement Chris Horimbere (13)

   HORIMBERE Chris

   +
   -

   Leeftijd: 30/12/1988

   Beroep: Maatschappelijk werker en vakbondsman.

   Ik vind het erg om te zien dat veel politieke partijen mensen wil verdelen. Als PVDA zijn we een partij die solidair is en die solidariteit hebben we nodig voor Brussel.

  • 14
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 14 De Leener Marie

   DE LEENER Marie

   +
   -

   Leeftijd: 01/12/1981

   Beroep: Gezinsbegeleider, coach Verbindende Communicatie

   Ik ben kandidaat voor een inclusieve samenleving waarin elkeen meetelt. Ik zeg voluit nee tegen racisme en (politie)geweld en teken voor zorgzaamheid, vrede en verbondenheid. Voor een betaalbaar dak boven ieders hoofd, meer en gratis openbaar vervoer, kleinere klassen, groene parken en veilige straten.

  • 15
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 15 Sabbe Joeskine

   SABBE Joeskine

   +
   -

   Leeftijd: 22/08/1985

   Beroep: Technisch-administratief medewerker

   De Brusselse mix van nationaliteiten is voor mij altijd een rijkdom geweest. Ik ben mijn loopbaan gestart als schrijnwerker en daarnaast ben ik altijd geëngageerd geweest, zowel voor mens als voor planeet. Bij de PVDA heb ik mijn thuis gevonden: het vergt moed om op te komen voor de werkende mens, tegen de koude winstlogica.

  • 16
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 16 Depredomme Christel

   DEPREDOMME Christel

   +
   -

   Leeftijd: 11/09/1968

   Beroep: Huisarts bij Geneeskunde voor het Volk.

   Wij bieden al 30 jaar lang gratis consultaties aan en ijveren voor een rechtvaardige maatschappij. Sociale en economische factoren, zoals slechte huisvesting, zijn nog héél bepalend voor de gezondheid. Ik wil niet alleen gratis consultaties aanbieden, maar meewerken aan een ommekeer in de huidige onrechtvaardige en ziekmakende maatschappij.

  • 17
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 17 Kopriva Matteo

   KOPRIVA Matteo

   +
   -

   Leeftijd: 17/01/1997

   Beroep: Voorzitter PVDA Molenbeek, medewerker bij ManiFiesta, Feest van de Solidariteit

   Ik wil de exploderende woningprijzen in Brussel een halt toe roepen. Brussel moet een stad voor iedereen worden. Niet voor de grote betonbaronnen die enkel bling-blingprojecten nastreven. Werkende mensen worden uit de stad geduwd, terwijl zij Brussel net doen leven. Die tendens wil ik omdraaien!

  27.

  Volt Europa - NL

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Hans Van Gaever, 1ste plaats Brussels Parlement, Volt Europa

   VAN GAEVER Hans

   +
   -

   Leeftijd: 41 jaar

   Beroep: bank in het centrum van Brussel

   Functie binnen de partij: Lijsttrekker regionale verkiezingen

   Hans werkt voor een bank en heeft geschiedenis en daarna Milieumanagement gestudeerd. Het Europese aspect van Volt is voor Hans belangrijk: e-Governance in Estland, Housing First in Finland en de Portugese drugsaanpak zijn goede voorbeelden. Hans vindt de artificiële opsplitsing van Brussel als NL/FR-talige stad achterhaald. Ook qua ontharding en verkeersveiligheid moet er meer worden doorgeduwd.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Stefan De Keijser, 3de plaats Brussels Parlement Volt Europa

   DE KEIJSER Stefan

   +
   -

   Leeftijd: 62 jaar.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni