Ontdek welke Brusselse kandidaten opkomen voor het Vlaams Parlement voor de gewestverkiezingen van 9 juni 2024.

Selecteer het gewenste kiescollege en kies een partij om de kandidatenlijst te bekijken. Bij kandidaten met een plus-tekentje naast hun naam kan je ook een korte bio over deze kandidaat lezen.


Selecteer een taalgroep

Selecteer een partij en bekijk alle politici van die partij.

  3.

  Open VLD

  +
  -
  • 1

   VAN HOEGAERDEN Chloë

   +
   -

   Chloë (30) studeerde geschiedenis en Europese beleidsvoering met internationale ervaring in steden als Bern, Wenen, New York en Amsterdam. In 2018 koos ze resoluut voor Brussel, waar ze haar diplomatieke ambities verruilde voor politieke betrokkenheid. De voormalige voorzitster van Jong Vld BXL legt zich toe op de thema’s onderwijs, kinderopvang en kinderarmoede.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Sumio Yoshimi (Open VLD) lg

   YOSHIMI Sumio

   +
   -

   De 62-jarige Sumio Yoshimi is huisarts in Koekelberg, en vader van 2 kinderen en 2 pluskinderen. Van in het begin van zijn medische carrière was hij betrokken bij de kringwerking van de huisartsen. Met een focus op gezondheidszorg, armoedebestrijding en werkloosheidsbestrijding wil Sumio zijn ervaring en kennis inzetten om bij te dragen aan Vlaanderen en Brussel.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Tatjana Eekman (Open VLD) lg

   EEKMAN Tatjana

   +
   -

   Tatjana Eekman is 40 jaar en moeder van 2 dochters. Ze werd geboren in Brussel-Stad en groeide als kind van een alleenstaande moeder op in Evere, Woluwe en Schaarbeek. Jarenlang was ze leidinggevende in verschillende Brusselse gemeenschapscentra. Vandaag verzorgt ze de communicatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Thomas Seifert (Open VLD) lg

   SEIFERT Thomas

   +
   -

   Deze 39-jarige Schaarbekenaar ontwikkelde door de jaren heen een passie voor onderwijskwesties en welzijn van kinderen. Hij richt zich dan ook op het bevorderen van kwaliteitsvol onderwijs en de versterking van steun aan pleeggezinnen.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Carolina Sanchez (Open VLD) lg

   SANCHEZ Carolina

   +
   -

   Carolina Sanchez is een 30-jarige meertalige Brusselse met een hart voor haar stad. Het ultradiverse, multiculturele en meertalige Brussel waarin ze opgroeide, ziet ze als een extensie van haar identiteit. Gedreven door een sterk rechtvaardigheidsgevoel gelooft ze in inclusief en meertalig onderwijs als sleutel tot gelijke kansen, in de strijd tegen kansarmoede.

  • 6
   Franc Bogovic (Open VLD) lg

   BOGOVIC Franc

   +
   -

   Franc is Brusselaar, 37 jaar vader van 2 kinderen. Hij is COO van een Brusselse investeringsmaatschappij, gelooft in de kracht van de Brusselaars en zet zich in voor een sterke economie en welvaart. Een kandidaat met een liberale visie, gericht op pragmatisme en oplossingsgerichtheid. Zijn thematiek: ondernemerschap en economie, met een reservethema rond onderwijs.

  Opvolgers

  • 1
   Verkiezingen 2024 Gunther Van Neste (Open VLD)

   VAN NESTE Gunther

   +
   -

   Gunther, 47 jaar, Brusselaar en voorzitter van gemeenschapscentrum Ten Weyngaert in Vorst. Met een achtergrond in gelijke kansen, integratie en samenleven, was hij meer dan 10 jaar directeur van het Huis van het Nederlands. Zijn thema's zijn 'kunnen zijn wie je bent' met de focus op gelijke kansen, en als tweede thema benadrukt hij het belang van het Nederlands en meertaligheid in werk.

  • 2

   BEN AÏSSA Indra

   +
   -

   Indra, 31 jaar, woont met haar man en pasgeboren zoontje in Sint-Agatha-Berchem. Ze is zelf meertalig en gelooft hard in de meertaligheid en de meertalige opvoeding die aanwezig is in Brussel. Haar zoontje is haar prioriteit, en daarmee ook de toekomst van alle kinderen in Brussel en in België.

  • 3

   DE CLERCK Jasmine

   +
   -

   De 46-jarige Jasmine woont sinds 2009 met haar partner en tienerdochter in Sint-Gillis. Ze start haar internationale carrière bij de dienst Investeren in Vlaanderen onder Dirk Van Mechelen en Patrick Dewael. Daarna duikt ze in het internationale bedrijfsleven. Ze is vandaag actief als coach en adviseur in leiderschap. Ze pleit voor administratieve vereenvoudiging en een duidelijke accountability.

  • 4

   CARLÉ Ilse

   +
   -

   Ilse werd geboren in 1972 en kwam 30 jaar geleden als student naar Brussel, waar ze bleef plakken na haar studies aan de VUB. Als voorzitter van de Willemsfondsafdeling Sint-Agatha-Berchem organiseert ze diverse activiteiten om mensen samen te brengen en de stad beter te leren kennen. Haar engagement richt zich op het stimuleren van werkzoekenden en betaalbaar wonen voor Brusselse huurders.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Laurent Van Der Elst (Open VLD) lg

   VAN DER ELST Laurent

   +
   -

   Laurent Van Der Elst (1975), is een tweetalige Brusselaar, en afdelingsvoorzitter en politieraadslid te Ukkel. Hij zet zich dagelijks in voor het Brussels Gewest als adviseur van Brussels minister Sven Gatz. Als vader van twee jongvolwassen dochters is hij heel gevoelig voor het welzijn en de ontplooiingskansen van jongeren. Daar wenst hij dan ook op in te zetten!

  • 6

   STEEGEN David

   +
   -

   David Steegen, 57 jaar, heeft Franstalig onderwijs genoten, maar is thuis opgevoed in het Nederlands en Italiaans. Meertaligheid heeft zijn pad geëffend in het superdiverse Brussel, waar hij zijn rijke loopbaan heeft opgebouwd. Zijn thema is gericht op sport in combinatie met onderwijs als de ideale voertuigen om jonge en minder jonge Brusselaars verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.

  8.

  PVDA

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 1 Milojkowic Anna

   MILOJKOWIC Anna

   +
   -

   Leeftijd: 28/10/1997

   Beroep: Student Politieke Wetenschappen aan de VUB en Taal- & Letterkunde aan de ULB, voorzitter van Comac VUB

   Ik ben een fervent Unionsupporter, maar ook klimaatactivist die regelmatig op straat komt voor een sociaalrechtvaardig klimaatbeleid: gratis en kwaliteitsvol openbaar vervoer is mijn prioriteit.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 2 Vermeersch Simon

   VERMEERSCH Simon

   +
   -

   Leeftijd: 26/02/1992

   Beroep: Sociaal werker met dak- en thuislozen.

   Ik ben al jaren sociaal werker in de Brusselse dak- en thuislozensector. Ik stel vast dat de extreme armoede alleen maar toeneemt terwijl we in een Gewest leven waar veel rijkdom wordt geproduceerd. Ik kies resoluut voor een partij die gaat voor herverdeling en een inclusieve samenleving.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 3 De Meur Morgane

   DE MEUR Morgane

   +
   -

   Leeftijd: 3/12/1989

   Beroep: Jonge mama, verpleegster die juriste werd, feministisch activiste.

   Ik zet me al jaren in voor het recht van vrouwen om over hun eigen lichaam te beschikken. Onrechtvaardigheid, de gevolgen van het gebrek aan investeringen in de gezondheidszorg en de Palestijnse zaak waren de redenen voor mijn engagement bij de PVDA.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement 4 Franssen Mario

   FRANSSEN Mario

   +
   -

   Leeftijd: 20/01/1972

   Beroep: Programmator ManiFiesta, Feest van de Solidariteit.

   Dagelijks kom ik in contact met cultuurwerkers, muzikanten, acteurs/trices, geluidstechniekers, videasten, curatoren ... Tijdens de corona-crisis stelden ze vast dat cultuur geen essentiële sector is voor het beleid. Cultuur staat onder druk, middelen worden niet geïndexeerd of schieten tekort. Geef cultuur de waardering die ze verdient.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement 5 Huygens Aurore

   HUYGENS Aurore

   +
   -

   Leeftijd: 07/01/1996

   Beroep: Tolk, loodgietster

   Voor waardig werk en meer respect voor de werkende mensen in ons land. Dat is voor mij een absolute prioriteit.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement_Lebbe_Damien_4_(c)_PVDA

   LEBBE Damien

   +
   -

   Leeftijd: 27/06/1995

   Beroep: Werknemer

   Onze ministers van klimaat kunnen moeilijk door één deur. Wij willen minder ministers en een sociaal klimaatbeleid dat de grote vervuilers durft aan te pakken in plaats van de lasten door te schuiven naar de mensen.

  Opvolgers

  • 1
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement Opvolger 1 Soete Wannes

   SOETE Wannes

   +
   -

   Leeftijd: 30/11/1997

   Beroep: Leerkracht wiskunde, voorzitter van de Pioniers.

   Met één voet in het klaslokaal als wiskundeleraar en met de andere als voorzitter van een jeugdbeweging. Mijn passie voor onderwijs en jeugdwerk vloeit voort uit mijn overtuiging in de kracht van gelijke kansen voor alle jongeren. Ik zet me in voor betaalbaar onderwijs actieve betrokkenheid van jongeren in maatschappelijke kwesties.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement Opvolger 2 Gaillard Audrie

   GAILLARD Audrie

   +
   -

   Leeftijd: 14/07/1994

   Beroep: Leerkracht wiskunde en biologie.

   Als leerkracht in Molenbeek kom ik veel in contact met armoede: leerlingen met CO vergiftiging of longontstekingen door slechte woonsituaties, kinderen die niet ontbijten, lege brooddozen. Mijn prioriteiten zijn dan ook betaalbare woningen, betere koopkracht en armoede wegwerken. In de PVDA zie ik een partij die daaraan wil werken.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement Opvolger 3 De Belder Yuri

   DE BELDER Yuri

   +
   -

   Leeftijd: 12/08/1989

   Beroep: Leerkracht geschiedenis

   De traditionele partijen beloven voor de verkiezingen heel wat en doen daarna vaak het tegenovergestelde. De PVDA is een partij met principes. We gooien ons programma, en onze beloften niet overboord na de verkiezingen. Die resolute stem is een meerwaarde in het politiek debat.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement Opvolger 4 Boutsen Alison

   BOUTSEN Alison

   +
   -

   Leeftijd: 04/03/1988

   Beroep: Socio-cultureel werk

   Ik ben geïnteresseerd in sociale cohesie op kleine schaal als basis van politiek werk. Hoe kunnen we in een wijk samen komen en bekijken waar we nood aan hebben en wat kunnen we samen als collectief organiseren en verbeteren.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement Opvolger 5 Ramboer Ruben

   RAMBOER Ruben

   +
   -

   Leeftijd: 03/12/1971

   Beroep: Hoofdredacteur van Lava Media.

   Als hoofdredacteur van Lava, een driemaandelijks tijdschrift van maatschappelijke kritiek, vind ik het belangrijk om mij te engageren voor een authentiek linkse partij die de sociale crisis wil aanpakken met investeringen in de publieke diensten zoals de Lijn en de zorgsector.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement Opvolger 6 Mombers Karina

   MOMBERS Karina

   +
   -

   Leeftijd: 02/06/1962

   Beroep: Bodemdeskundige

   Solidariteit vind ik heel belangrijk in de samenleving: verbinden in plaats van uitsluiten, zorgen in plaats van uitbuiten. De mensen en de natuur boven het profijt. Als we met deze principes aan politiek doen, dan is het “samenleven” eerlijk, inclusief en duurzaam.

  10.

  N-VA

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Karl Vanlouwe N-VA Vlaams Parlement Effectief 01

   VANLOUWE Karl

   +
   -

   Leeftijd: 53 jaar

   Beroep: Gemeenteraadslid Ganshoren, Senator en Vlaams Parlementslid uit Brussel

   Speerpunten: Als Brusselse Vlaming ben ik voornamelijk bezig met tweetaligheid, sterk onderwijs en aantrekkelijke culturele instellingen in de hoofdstad. Daarnaast zet ik me in voor efficiëntere structuren voor onze hoofdstad, voor meer veiligheid, leefbaarheid en netheid in het belang van alle Brusselaars.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Sigrid Moerman N-VA Vlaams Parlement Effectief 02

   MOERMAN Sigrid

   +
   -

   Leeftijd: 60 jaar

   Beroep: Komt uit het onderwijs.

   Speerpunten: Krachtig en betekenisvol onderwijs voor de jongere generaties door te investeren in leerkrachten en ondersteunen van directies. Dit is een investering in uw kind. Efficiënte dienstverlening die elkeen tegemoetkomt door de tweetaligheid ervan te garanderen. Dit is een noodzaak voor uw hulpverlening.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Pascal Landeloos N-VA Vlaams Parlement Effectief 03

   LANDELOOS Pascal

   +
   -

   Leeftijd: 63 jaar

   Beroep: gepensioneerd & zaakvoerder CommV DoIt4U (dienstverlening in IT-sector)

   Functie binnen de partij: Afdelingsvoorzitter en Penningmeester N-VA Koekelberg – Ganshoren – Sint-Agatha-Berchem

   Strijdpunten: Laat ons samen streven naar meer veiligheid voor Brussel in volle vorm.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Rachel Vander Mosen N-VA Vlaams Parlement Effectief 04

   VANDER MOSEN Rachel

   +
   -

   Leeftijd: 76 jaar

   Beroep: Gepensioneerd

   Strijdpunten: Als Brusselse Vlaming maak ik mij zorgen over het seniorenbeleid. Ik ijver voor een volwaardige Nederlandstalige zorgverlening.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Gil Van Roye N-VA Vlaams Parlement Effectief 05

   VAN ROYE Gil

   +
   -

   Leeftijd: 25 jaar

   Beroep: Syndicus en zaakvoerder

   Speerpunten: We streven naar respect en levenskwaliteit voor alle Brusselaars, vooral jongeren. Jeugdwerking en het leren van Nederlands zijn cruciaal. Onderwijs en heropleidingen bieden kansen, belonen werkende mensen en vormen de toekomst. Investeren in onderwijs en jeugd leidt tot een Brussel in vorm!

  • 6
   Verkiezingen 2024 Magda Debrouwer N-VA Vlaams Parlement Effectief 06

   DEBROUWER Magda

   +
   -

   Leeftijd: 70 jaar

   Beroep: Gepensioneerd, voormalig directie-assistente in een internationaal bedrijf

   Functie binnen de partij: Bestuurslid N-VA Brussel-stad, arrondissementeel penningmeester, lid nationaal partijbestuur en lid nationale partijraad.

   Speerpunten: De persoonsgebonden materies worden vanuit Vlaanderen georganiseerd en beslist. Nu al heb ik het voorrecht om binnen onze partij op de verschillende niveaus aanwezig te zijn. Ik wil graag de stem van de Brusselse Vlaming in Vlaanderen zijn.

  Opvolgers

  • 1
   Verkiezingen 2024 Simon De Decker N-VA Vlaams Parlement Opvolger 01

   DE DECKER Simon

   +
   -

   Leeftijd: 31 jaar

   Beroep: Politiek adviseur financiën, begroting en mobiliteit op de Brusselse N-VA-fractie

   Strijdpunten: Lagere belastingen en 1 Brussel in plaats van 19. Ik droom van een efficiënt en sterk hoofdstedelijk gewest waar de Vlaamse en Franse gemeenschap samenkomen en hun rol opnemen. Nu garandeert Vlaanderen kwaliteitsonderwijs in het Nederlands en het enige écht tweetalige ziekenhuis in onze hoofdstad. Wie droomt van een “verbrusseling” van zorg, onderwijs en cultuur, is (helaas) naïef.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Clara Bracke N-VA Vlaams Parlement Opvolger 02

   BRACKE Clara

   +
   -

   Leeftijd: 81 jaar

   Beroep: Gepensioneerd, voorheen boekhoudster.

   Functie binnen de partij: Ledenverantwoordelijke, Afdeling Koekelberg - Ganshoren - Sint-Agatha-Berchem

   Speerpunten: Afkomstig uit Oost-Vlaanderen, maar reeds in het Brussels Gewest vanaf 1962 en sinds een halve eeuw in Ganshoren. Ik heb dus ruim de tijd gehad om mij hier volledig thuis te voelen. Ik streef ernaar om de verschillende taalgemeenschappen zo harmonieus mogelijk te laten samenleven met begrip voor ieders eigenheid en respect voor het tweetalig Gewest.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Bram Feyaerts N-VA Vlaams Parlement Opvolger 03

   FEYAERTS Bram

   +
   -

   Leeftijd: 29 jaar

   Beroep: Werkt bij een gezondheidsorganisatie als fundraiser officer.

   Strijdpunten: In Brussel ijver ik voor een versterking van Nederlandstalige zorgverlening en het bevorderen van sport als middel voor zelfvertrouwen en gezondheid. Samen maken we van Brussel een levendige en gezonde stad.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Annemie Maes N-VA Vlaams Parlement Opvolger 04

   MAES Annemie

   +
   -

   Leeftijd: 66 jaar

   Beroep: Gepensioneerd

   Functie binnen de partij: Bestuurslid N-VA Anderlecht

   Strijdpunten: Voor mij is het belangrijk dat de Vlamingen in Brussel het respect krijgen dat ze verdienen en dat hun stem gehoord wordt, ook in het Vlaams Parlement.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Margareta Cresens N-VA Vlaams Parlement Opvolger 06

   CRESENS Margareta

   +
   -

   Leeftijd: 71 jaar

   Beroep: gepensioneerd

   Functie: Bestuurslid N-VA Molenbeek-Jette

   Speerpunten: Ik ga voor een Brussel met een efficiënt en transparant bestuur zoals in Vlaanderen.

  15.

  Groen

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 1 Nadia Naji

   NAJI Nadia

   +
   -

   02/02/1992

   Covoorzitster Groen

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Ik was een van de weinigen met een migratieachtergrond in de klas en betaalde mijn studies zelf. Ik strijd voor jouw rechten. Het recht op een leraar, een eerlijk loon, een betaalbare woning. Op jezelf kunnen zijn. Op eerlijk klimaatbeleid, betaalbare energie voor iedereen. Want de klimaatcrisis aanpakken, is ongelijkheid aanpakken.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 2 Bram Jaques

   JAQUES Bram

   +
   -

   16/06/1992

   Jurist

   Fractiesecretaris

   Strijdpunt: eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt

   In Brussel is veel mogelijk, zolang je wil strijden voor verandering. Ik wil de stem zijn van die verandering in het Vlaams Parlement. Voor eerlijk klimaatbeleid. Voor Vlaanderen dat samenwerkt met Brussel. Voor duurzaam cultuurbeleid, toegankelijke zorg en betere luchtkwaliteit. Voor een Brussel waar iedereen zich vrij voelt.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 3 Soetkin Hoessen

   HOESSEN Soetkin

   +
   -

   30/03/1985

   Parlementslid & senator

   Strijdpunt: goede betaalbare zorg voor iedereen

   Na 5 jaar bouwen aan een beter Brussel, wil ik de verandering voortzetten vanuit het Vlaams Parlement. Laten we strijden voor een warme, eerlijke samenleving waar niemand achterblijft. Ik zet me in voor versterking van geestelijke gezondheidszorg, betere ondersteuning van mensen met een handicap, inclusieve openbare ruimte en armoedebestrijding.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 4 Mohamad Taleb

   TALEB Mohamad

   +
   -

   09/02/1975

   Café-uitbater

   Gemeenteraadslid Stad Brussel

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Ik groeide op in Libanon, maar al 24 jaar lang leef ik als Vlaming en Brusselaar, als Belg, en geef ik alles voor onze maatschappij en planeet. Als zelfstandige besef ik dat in een duurzame samenleving kleine zelfstandigen, de uitbaters van cafés of kringloopwinkels, de kunstenaars en de muzikanten ook eerlijke kansen krijgen, niet alleen multinationals.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 5 Sebastian Vanderlinden

   VANDERLINDEN Sebastian

   +
   -

   22/02/1984

   Kabinetsmedewerker

   Bestuurslid Groen Vorst

   Strijdpunt: eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt

   Houden van België, Brussel en Vlaanderen is niet altijd even gemakkelijk, toch? Te veel mensen vallen uit de boot, en de overheid schiet vaak tekort. Laten we samen zorgen voor verandering: eerlijke kansen en een ambitieus klimaatbeleid. Dit vereist lef, daadkracht en samenwerking. Enkel met Groen brengen we deze verandering tot stand.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement 6 Nathalie De Swaef

   DE SWAEF Nathalie

   +
   -

   03/08/1969

   Schepen van mobiliteit, luchtkwaliteit en internationale solidariteit in Jette

   Strijdpunt: eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt

   Dertig jaar geleden koos ik voor Brussel uit liefde voor de stad. Als schepen in Jette bouw ik aan levenskwaliteit door in te zetten op onderwijs en verkeersveiligheid. Nu wil ik deze strijd voortzetten in het Vlaams Parlement. Steun je mijn strijd voor levenskwaliteit en eerlijke kansen?

  Opvolgers

  • 1
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 1 Mathias Gyselen

   GYSELEN Mathias

   +
   -

   02/06/1993

   Jurist migratierecht

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Ik strijd al jaren voor de rechten van vluchtelingen en migranten, zowel als advocaat en nu ook in de politiek. Laten we samen opkomen voor Brussel als een groen baken van hoop en voor mensenrechten. Laat je stem horen tegen haat en vóór een inclusieve samenleving. Enkel met Groen kiezen we voor een samenleving waarin élke mens telt.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 2 Tina Schuermans

   SCHUERMANS Tina

   +
   -

   17/09/1992

   Jeugdwerker

   Covoorzitter Jong Groen Brussel

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Wil jij ook een Brussel waar iedereen meetelt, met kwalitatief onderwijs, sport, cultuur, natuur en veilige en toegankelijke plekken in elke wijk voor jong en oud? Ik deel die dromen. Elke Brusselaar trots maken op de stad van ons allemaal, daarvoor zet ik me in.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 3 Christian Wijnants

   WIJNANTS Christian

   +
   -

   04/12/1949

   Gepensioneerd maatschappelijk werker

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Als maatschappelijk werker heb ik ongelijkheden kunnen waarnemen en bestrijden. Ik zie de kracht van diverse culturele netwerken die elkaar ondersteunen. Voor mij tonen deze ervaringen aan dat de strijd voor een gezonde planeet en rechtvaardigheid elkaar kunnen versterken. Laten we samen het ogenschijnlijk onmogelijke doen.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 4 Loes Salomez

   SALOMEZ Loes

   +
   -

   21/07/1992

   Beleidsmedewerkster

   Bestuurslid Ecolo-Groen Sint-Gillis

   Strijdpunt: eerlijke kansen voor iedereen

   Deel jij mijn zorgen over ongelijkheid, de toekomst, onze gezondheid en planeet? Laten we samen kiezen voor goede zorg, eerlijke kansen en een groen klimaatbeleid. Die verandering komt er enkel met een partij die samenwerkt, met durf en daadkracht. Enkel met Groen.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 5 Asher Serrana

   SERRANA Asher

   +
   -

   16/02/1995

   Administratief bediende

   Covoorzitter Jong Groen Brussel

   Strijdpunt: eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt

   Als migrant in de politiek wil ik vechten tegen de klimaatcrisis en voor rechtvaardigheid. Voor jouw toekomst en die van de komende generaties. Ik strijd voor veilige straten, goed openbaar vervoer, gezonde jobs en groene en goedkope energie van bij ons. Kies jij voor eerlijk klimaatbeleid? Kies dan voor Groen. Samen maken we het waar.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 6 Marie Bijnens

   BIJNENS Marie

   +
   -

   02/05/1982

   Schepen voor openbare werken, mobiliteit en Nederlandstalige aangelegenheden in Koekelberg

   Strijdpunt: Brussel blijven veranderen

   Laten we leerkrachten volledig ondersteunen voor een eerlijke start voor alle Brusselse kinderen. Scholen verdienen meer vrijheid om middelen in te zetten op maat van hun specifieke context. Ik wil meewerken aan hervormingen daarvoor. Steun je mij?

  16.

  CD&V

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 1 Bianca Debaets lg

   DEBAETS Bianca

   +
   -

   06/02/1973

   Brussels parlementslid – gemeenteraadslid Stad Brussel

   Brussel heeft ontzettend veel troeven, maar benut ze onvoldoende. Van Brussel weer een stadsgewest maken waar we fier kunnen op zijn, waar iedereen zich goed en veilig voelt, daar ga ik voor.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 2 Piet Vandermot lg

   VANDERMOT Piet

   +
   -

   17/08/1950

   Oud-algemeen directeur onderwijs & kinderopvang - leraar wiskunde

   Ik ben zeer bezorgd voor de weg van extremisme. Ik wil meewerken aan kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang in Brussel. Ik wil van de gemeenschapscentra weer meer plekken van ontmoeting maken.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 3 Zai Juma lg

   JUMA Zai

   +
   -

   18/10/1980

   Bibliotheekmedewerker

   Ik kies voor CD&V door de inhoud en de nadruk op waarden. Mijn gezinsleven en mijn politieke overtuigingen vormen samen de krachten achter het streven naar een betere en meer inclusieve samenleving. Betaalbaar wonen en veiligheid zijn belangrijke thema’s voor mij.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 4 Tristan Depré lg

   DEPRÉ Tristan

   +
   -

   03/04/1989

   Tolk

   Ik wil mij inzetten voor een beter Brussel, mét een Vlaamse insteek. We bouwen het aanbod van Nederlandstalige cultuur, onderwijs en welzijn verder uit voor alle Brusselaars.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 5 vlaams Gella de Backer lg

   DE BACKER Gella

   +
   -

   10/05/1995

   Hoofdverpleegkundige

   Ik wil de stem van mijn generatie en de zorg laten horen, door gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken en zorgprofessionals de middelen en waardering te geven die ze verdienen.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement 6 Georges De Smul lg

   DE SMUL Georges

   +
   -

   01/10/1946

   Zelfstandige

   Door mijn vrijwilligerswerk kom ik in contact met een zeer diverse groep inwoners van Brussel, ook mensen die het niet zo gemakkelijk hebben. Voor hen wil ik een rechtvaardige maatschappij. Meer respect voor de leerkrachten in Brussel alsook netheid, veiligheid, werkgelegenheid en verdraagzaamheid zijn mijn belangrijkste thema’s.

  Opvolgers

  • 1
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement opvolger 1 Kristine Bormans lg

   BORMANS Kristine

   +
   -

   27/09/1966

   Manager Aankoop en Logistieke Diensten

   Lid OCMW-raad Ganshoren

   Als OCMW-raadslid maak ik al bijna 11 jaar het verschil. Als kandidaat wil ik werken aan de toekomst voor onze kinderen en strijden voor een toegankelijke gezondheidszorg. Belangrijke thema’s voor mij zijn verder veiligheid, vuiligheid en betaalbaar wonen.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement opvolger2 Helmut de Vos lg

   DE VOS Helmut

   +
   -

   25/02/1978

   Jurist, federaal ambtenaar Volksgezondheid

   Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden in Sint-Pieters-Woluwe

   Als uittredend Vlaams schepen wil ik met mijn ervaring de partij volop steunen om een zetel te halen in het Vlaams Parlement, waar we blijven inzetten op onderwijs, cultuur en ons Brussel. Veiligheid, betaalbaar wonen en onderwijs zijn voor mij belangrijke thema’s.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement opvolger 3 Amélia Kalenga

   KALENGA Christiane

   +
   -

   13/05/1992

   Student in de sociale sector

   Ik streef naar een rechtvaardige samenleving. Mijn prioriteiten zijn huisvesting, gezondheid en veiligheid. Ik wil aan deze kwesties bijdragen door mijn politieke inzet.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement opvolger 4 Pascal Verheye lg

   VERHEYE Pascal

   +
   -

   28/03/1979

   Kabinetssecretaris van een minister

   Na 10 jaar politiek weiger ik om de populaire gedachte te aanvaarden dat zaken veranderen in Brussel een illusie is. Mobiliteit, netheid en de activering van werklozen zijn de kernthema's.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement opvolger 5 Sylvie Vandecruys lg

   VANDECRUYS Sylvie

   +
   -

   17/11/1972

   Horeca-uitbaatster

   Mijn missie is duidelijk: het bevorderen van sociaal engagement, lokale participatie en de steun aan sport- en culturele evenementen. Ik geloof in een Brussel op mensenmaat, met een bloeiende toekomst voor onze jeugd. Luisteren naar en ondersteunen van onze inwoners is waar het allemaal om draait.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement opvolger 6 Raf Beyns lg

   BEYNS Raf

   +
   -

   26/01/1947

   Gepensioneerd, was IT'er en adviseur werkmethode bij LCM

   Ik sta als allerlaatste op de lijst omdat ik achter de lijst sta, achter de kandidaten en achter het programma. De Vlamingen dreigen soms tweederangsburgers in Brussel te worden, dat wil ik tegengaan.

  17.

  Voor U

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024: Jan Wostyn, lijsttrekker Vlaams parlement (Voor U)

   WOSTYN Jan

   +
   -

   Leeftijd: 44 jaar.

   Beroep: zij-instromer leerkracht Engels secundair, privé-leerkracht Chinees

   Functie binnen de partij: lid stuurgroep van Voor U, co-voorzitter van het Vlaams-progressieve Vista

   Strijdpunten: De uitbreiding van de capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs en hogere verloning voor scholen met hoogste percentages anderstaligen, de uitbouw van de Nederlandstalige kinderopvang en respect voor de taalwetten

  • 4
   Verkiezingen 2024: Danielle Luypaert (Voor U), 4de plaats Vlaams parlement

   LUYPAERT Danielle

   +
   -

   19/09/1947

   Beroep: gepensioneerde leerkracht

   Strijdpunten:

   - Betaalbare verzekering voor de pensioenen

   - Betaalbare topuniversiteiten met kwalitatief hoogstaand onderwijs

   - Mensenrechten, meer vrijheid

  Opvolgers

  19.

  Team Fouad Ahidar

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement 1 M'Hamed Kasmi 2 lg

   KASMI M'Hamed

   +
   -

   M'Hamed Kasmi (23/04/1982) is leraar en technische opleider bij MIVB. Als lijsttrekker zet hij zich in voor onderwijs, verenigingen, koopkracht, veiligheid, de strijd tegen racisme, milieu en sociale rechtvaardigheid. Met 12 jaar ervaring als zelfstandige begrijpt hij dat administratie eenvoudiger moet. Hij pleit ook voor het toelaten van hoofddoeken op scholen om het lerarentekort aan te pakken.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement 3 Rafiek Madani lg

   MADANI Rafiek

   +
   -

   Geboren op 03/12/1976 in Gent, van Tunesische origine, woont sinds 2000 in Brussel.

   "Als financieel consultant sta ik op de derde plaats voor het Vlaams Parlement in Brussel. Ik wil me inzetten voor een samenwerkend Vlaanderen met Brussel, met focus op huisvesting, welzijn en gezin. Ik geloof sterk in de kracht en het potentieel van Brussel."

  • 4
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement 4 El Houaria El Madkouk lg

   EL MADKOUK El Houaria

   +
   -

   Geboren op 09/08/1964. Beroep: administratief medewerkster onthaal GC Nekkersdal, dringt aan op verbeteringen in Brussel. Ze pleit voor gratis vervoer zoals in Spanje en meer hulp voor Nederlandstalige kinderen. Haar inzet voor de gemeenschap is inspirerend.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement 5 Mohamed Bouharrou lg

   BOUHARROU Mohamed

   +
   -

   Geboren in Wilrijk (Antwerpen) op 12/07/1984 en woon sinds april 2011 in Brussel.

   "Ik werk als informaticus bij Infrabel sinds maart 2013. Ik wil de volgende 3 à 4 onderwerpen aanpakken: inburgering, werk, ondernemen en economie."

  Opvolgers

  31.

  Vooruit.brussels

  +
  -
  • 1
   Verkiezingen 2024 Vlaams Parlement BRU VLA EFF 01 Hannelore Goeman L

   GOEMAN Hannelore

   +
   -

   23/11/1984

   Vlaams Parlementslid en Fractieleider voor Vooruit in het Vlaams Parlement

   Sterk, betaalbaar onderwijs met een sterke leerkracht voor de klas en een gratis gezonde maaltijd op school. Voor een echte kans op een goede start in het leven voor élk kind. Elk kind verdient een eerlijke kans op een goed en gelukkig leven. Wie je ook bent, wat je ouders ook verdienen en of je nu goed bent met je hoofd of je handen: elk talent telt.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement BRU VLA EFF 02 Filip Rogiers L

   ROGIERS Filip

   +
   -

   27/04/1966

   Leerkracht in een Brusselse secundaire school

   Te veel sociale voorzieningen staan onder druk, te veel middenveldorganisaties zien hun werking beknot worden. Goed onderwijs, betaalbare zorg, voldoende groen en gezonde lucht: het mag geen gunst zijn voor enkelen, het moet een recht zijn voor allen.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement BRU VLA EFF 03 Safouane Akremi L

   AKREMI Safouane

   +
   -

   6/09/1994

   Gemeenteraadslid in Anderlecht en voorzitter van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, die bevoegd is voor sociale huisvesting

   Kansen voor alle jonge Brusselaars in het Nederlandstalig onderwijs. Naast leerkansen zijn ook woonkansen heel belangrijk. Iedereen een betaalbaar en kwaliteitsvol dak boven zijn hoofd.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement BRU_VLA_EFF_04 Anaïs Maes

   MAES Anaïs

   +
   -

   23/03/1984

   Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte, Nederlandstalig(e) Aangelegenheden en Onderwijs in Stad Brussel

   Brussel is de stad van mogelijkheden, maar daar moet iedereen van kunnen meegenieten. Door alle ketjes van bij de geboorte en doorheen hun schoolcarrière eerlijke kansen te geven door in te zetten op het allerbeste onderwijs. Een Brussel waarin we erin slagen om te zorgen voor iedereen, dat kansen creëert en waar jong en oud zichzelf kan zijn en zich kan ontplooien.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement BRU VLA EFF 05 Jalel Vangoethem L

   VANGOETHEM Jalel

   +
   -

   17/07/1996

   Muzikant en jongerenwerker in de socio-culturele sector en een kinderfanfare

   Een Brussel waar jong en oud zich kan vinden, een Brussel waar mensen uit de hele wereld over denken ‘amai die doen dat daar goed’, een Brussel waar nooit nog een jongere het gevoel heeft dat hij iets niet kan doen omdat zijn achternaam niet Belgisch genoeg klinkt, of omdat hij niet op zijn buurman of -vrouw lijkt.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement BRU VLA EFF 06 Damienne Anciaux 2

   ANCIAUX-TANT Damienne

   +
   -

   28/09/1969

   Leerkracht in het Brussels secundair onderwijs

   Het niveau van het Nederlands in onze scholen moet omhoog, want dat is de sleutel tot succes. Herwaardering van het praktijkgericht onderwijs want de Brusselse arbeidsmarkt schreeuwt om goed opgeleide vakmensen. Wie als leerkracht kiest voor Brussel moet beloond worden. Meer ondersteuning voor Brusselse leerkrachten door co-teachers in te zetten en een lerarenopleiding op maat van de grootstad.

  Opvolgers

  • 1
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement BRU_VLA_OPV 01 Zeynep Balci

   BALCI Zeynep

   +
   -

   31/03/1985

   Woordvoerder van Brussels minister-president Rudi Vervoort

   Sterk onderwijs als de sleutel om talenten te doen groeien. Een stem voor iedereen die zijn of haar stem niet kan laten horen. Een propere en veilige stad die voor iedereen toegankelijk is, moet een evidentie zijn, geen luxe.

  • 2
   Verkiezingen 2024 Vlaams parlement BRU VLA OPV 02 Hicham Vanborm L

   VANBORM Hicham

   +
   -

   10/06/1981

   Coördinator van een vzw in de zorgsector

   Een betaalbaar dak boven je hoofd, een leerkracht voor de klas, een plek in de crèche, je veilig en vrij in de stad kunnen verplaatsen, of straten zonder vuil. Brussel moet properder, aangenamer en gezonder. Iedereen moet mee en niet alleen the happy few.

  • 3
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU VLA OPV 03 Meriama Berrabhi L

   BERRABHI Meriama

   +
   -

   21/04/1981

   Kinderbegeleidster

   Een stad waar elk kind, ongeacht hun achtergrond, toegang heeft tot kwaliteitsvolle kinderopvang. Ik zie de toekomst van Brussel als een plek waar kinderen niet alleen hun eerste stapjes zetten, maar waar ze rustig kunnen opgroeien met alle kansen die ze verdienen. Een stad waar kinderbegeleiders de middelen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun waardevol werk te verrichten.

  • 4
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU VLA OPV 04 Willem Stevens L

   STEVENS Willem

   +
   -

   20/10/1970

   Schepen van Financiën, Stadsvernieuwing, Jeugd en Digitale Strategie in Sint-Gillis

   Een stad waar iedereen de kans heeft om zichzelf te zijn, om zich te ontwikkelen en om goed te leven. Met de focus op kinderen, jongeren en voor de wijken die meer aandacht verdienen. Betere woon- en levenskwaliteit voor alle bewoners en ruimte, kansen en vleugels zodat jongeren hun dromen kunnen realiseren.

  • 5
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU VLA OPV 05 Hilde Peeters L

   PEETERS Hilde

   +
   -

   4/07/1985

   Raadgever Kunsten op het kabinet van staatssecretaris en VGC-collegelid van Ans Persoons

   Drie thema’s liggen haar nauw aan het hart: kunsten, nightlife en kinderen. Een bruisende stad waar elke kunstenaar een betaalbaar atelier heeft en waar elke Brusselaar van een veilig en inclusief nachtleven kan genieten. Een kindvriendelijke stad waar elk ketje vlakbij huis kan spelen en sporten.

  • 6
   Verkiezingen 2024 Brussels parlement BRU VLA OPV 06 Jos Van Rillaer L

   VAN RILLAER Jos

   +
   -

   10/01/1950

   Gepensioneerd cultuurambtenaar

   Een stad waar het voor iedereen goed leven is. Waar er op een open, veilige en duurzame manier kansen worden gecreëerd voor creativiteit en solidariteit. Een Brussel waar het potentieel van elke inwoner gestimuleerd en ontwikkeld wordt, en waar we actief de ongelijkheid bestrijden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni