| Het bedelverbod voor kinderen in Brussel-Stad is opnieuw van kracht.

In maart keurde de Brusselse gemeenteraad een reglement goed dat de aanwezigheid van kinderen bij het bedelen moet verbieden. Het reglement werd eerder opgeschort, maar is nu dus opnieuw van kracht. Er zouden tot op heden nog geen geldboetes zijn uitgeschreven.

In het reglement staan verschillende maatregelen die het fenomeen moeten tegengaan, waaronder ook geldboetes - die bijzonder veel kritiek hebben uitgelokt - en sensibilisering.

Sensibiliseren

Elke politieagent in de Stad Brussel is volgens het reglement verplicht om bedelaars die vergezeld worden door een minderjarige onder de zestien jaar, te wijzen op het verbod. Daarnaast moet de politie hen ook wijzen op de leerplicht die geldt voor kinderen van 5 tot 18 jaar.

Ouders krijgen daarnaast de mogelijkheid om kinderen tussen 3 en 18 jaar in te schrijven in het stedelijk onderwijs in Brussel. De volledige schoolkosten - inclusief middagmaaltijden voor kinderen in de lagere school - zullen door de stad betaald worden.

Als de politie ouders daarna opnieuw betrapt, is er sprake van recidive en kunnen zij een geldboete tot 350 euro krijgen.

Nog geen boetes uitgedeeld

Er zouden tot op heden nog geen geldboetes in deze context zijn uitgeschreven.

"Dit is vooral te danken aan het feit dat we geen kinderen meer zien bedelen in het centrum van de stad, het reglement werpt dus zijn vruchten af”, zegt Carole Poncin, woordvoerder van het kabinet van burgemeester Philippe Close (PS) aan Le Soir.

Voor critici bevestigt die uitspraak evenwel hun vrees dat bedelaars zich zullen verplaatsen om aan de boetes te ontsnappen. Als reactie daarop wil de stad nu andere Brusselse gemeenten aanmoedigen om haar voorbeeld te volgen, door uniforme regels op gewestelijk niveau in te voeren.

Veel kritiek

Of die gewestelijke regels er zullen komen, valt af te wachten. Want hoewel het reglement inzet op de integratie van kinderen in het schoolsysteem, zijn het vooral de boetes die veel kritiek losmaken.

Verschillende organisaties - waaronder de Liga voor Mensenrechten en Defence for Children International - gingen na de invoering van het reglement in beroep bij minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt (Défi).

De uitkomst van dit beroep was in eerste instantie gunstig: in mei werd de invoering van het reglement voorlopig opgeschort.

Volgens Clerfayt moest worden nagegaan of het reglement wel degelijk om een probleem van de openbare orde ging - een gemeentelijke aangelegenheid - en niet het onderwijs van kinderen moest waarborgen. Die verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de gemeenschappen.

Opnieuw in beroep

Op 28 juni kwam de Brusselse gemeenteraad met een uitvoerig, juridisch antwoord waarin stond dat het reglement inderdaad bedoeld is om "de algemene openbare orde te waarborgen, aangezien het de bedoeling is de veiligheid van kinderen te verzekeren".

Tegenstanders van het reglement gingen daar niet mee akkoord. Op 4 juli bezorgde Jaques Fierens, advocaat van de verenigingen die in beroep gingen tegen het reglement, opnieuw een verzoek aan minister Clerfayt. Dit keer om de betwiste verordening definitief in te trekken.

Automatisch van kracht

Iets meer dan een maand later kwam er antwoord van minister Clerfayt: de termijn (van een maand) voor de intrekking was verstreken, zonder dat hij intussen een formeel besluit had genomen. Daardoor is het reglement nu automatisch van kracht.

In die brief - die de franstalige krant Le Soir kon inkijken - stelt de minister dat de kritiek die hij aanvankelijk zelf op de tekst had, niet meer relevant is.

De advocaat van de tegenstanders stelt dat het gebrek aan juridische argumenten op een politiek akkoord achter de schermen wijst. Hij heeft intussen opnieuw beroep aangetekend bij de Raad Van State.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Brussel-Stad , Jongeren , Samenleving , armoede

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni