40 sensoren meten elektromagnetische straling in Brussel

© PhotoNews

Vanaf 15 oktober zullen in het Brussels Gewest veertig sensoren worden geïnstalleerd om veranderingen in de blootstelling aan elektromagnetische straling in realtime te volgen. Het proefproject heeft als doel een model te ontwikkelen om de blootstelling aan de straling te voorspellen.

Het onderzoek wordt door het Brussels Gewest via Innoviris gefinancierd en wordt uitgevoerd door de Université libre de Bruxelles, de UCLouvain en Leefmilieu Brussel. "Dit is een experiment van ongekende precisie", klinkt het bij de initiatiefnemers.
De veertig sensoren worden verspreid over een gebied van 4,5 vierkante kilometer en zullen twaalf metingen per dag uitvoeren.

De partners van het project "STOEMP: Stochastic geometry modeling of public exposure to EMF" kunnen daardoor in realtime de blootstelling aan straling volgen die wordt uitgezonden door de mobiele telefoonnetwerken, de radio-omroepdiensten en de televisieantennes.

Uniek

Het vierjarig onderzoeksproject zal ook de impact van de uitrol van 5G in Brussel kunnen kwantificeren. Dankzij die gegevens zal het mogelijk zijn de evolutie van het elektrische veld te volgen en er zelfs op te anticiperen. Op lange termijn is het de bedoeling een wiskundig model te ontwikkelen waarmee de effecten van elke verandering in het netwerk kunnen worden voorspeld.

"Leefmilieu Brussel beschikt al over een van de meest efficiënte beheers- en controlesystemen ter wereld, gekoppeld aan een van de strengste normen", aldus Balise Godefroid van Leefmilieu Brussel. "Dit project heeft tot doel onze terreinkennis verder uit te bouwen."

Iedere burger die zich wil informeren over de reële veldsterktes in Brussel kan dat vanaf 15 oktober doen via het platform www.ObservatoireDesOndes.com.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?