Actiecomités Brussels Airport eisen geluidsbeperkende maatregelen

© Brussels Airport

Het Burgerforum Luchthavenregio heeft tijdens een persontmoeting in Steenokkerzeel scherp uitgehaald naar het ontwerp-actieplan Omgevingslawaai van de Vlaamse overheid. Ze vragen extra maatregelen om de geluidshinder te beperken.

Het Burgerforum Luchthavenregio overkoepelt de actiecomités Sterrebeek2000, Decibel25 uit Kortenberg en ZoneS uit Steenokkerzeel.

"De voorgestelde acties in dit geluidsactieplan beperken zich tot studies, monitoring en sensibilisering maar bevatten geen enkele ambitie om bijkomende maatregelen op te leggen noch worden hiervoor budgetten voorzien," zegt woordvoerder Henk Cuypers van het Burgerforum.

"Vlaanderen zou binnen zijn eigen bevoegdheden acties kunnen ontwikkelen zoals de afbouw van nachtvluchten, invoering van eigen geluidsnormen en het opleggen van maatregelen zoals een proefdraailoods die het geluid aan de bron beperken, maar doet niets en verschuilt zich hierbij achter de vliegwet die op federaal niveau wordt voorbereid", aldus Cuypers.

Vuist maken

Volgens de actiegroepen moet de Vlaamse overheid haar huiswerk opnieuw maken. "Dit actieplan is die naam niet waardig. Het is puur formalistisch omdat men volgens een Europese richtlijn geluidsactieplannen moet opmaken."

"We hebben nood aan maatregelen die daadwerkelijk remediëren en de leefbaarheid van de luchthavenregio waarborgen. Vlaanderen moet durven een vuist maken", aldus Cuypers die er hierbij ook op wees dat de geplande uitbreiding van de luchthaven tegen 2040 niet meer opgenomen werd in het actieplan.

Vilvoorde

Net als deze comités en de gemeente Steenokkerzeel heeft ook het Burgerforum Vilvoorde een bezwaarschrift ingediend tegen het ontwerp. De groepering vraagt uitdrukkelijk dat de nachtvluchten tussen 23 uur en 6.30 uur gestopt worden en dat Brussels Airport niet verder uitbreidt.

"De verdere expansie van luchthavenactiviteiten dient verwezenlijkt te worden in een ruime Europese regionale context", aldus Maxime Stroobant van Burgerforum Vilvoorde. Ze vragen tevens een objectief onderzoek naar de feitelijke geluidshinder in de regio Vilvoorde.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Nieuws uit Brussel in je mailbox?