20221028 Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie lg

Brussels minister Maron wil ook af van pesticides in privéruimten

© Belga
24/01/2023

Sinds 2019 worden in het Brussels gewest geen pesticiden meer gebruikt voor het onderhoud van de gewestelijke en gemeentelijke openbare ruimtes. Het gebruik ervan is ook verboden in de bufferzones rond waterlopen en wateroppervlakken. Minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) wil nu verdergaan en beheerders van privéruimtes aanmoedigen om hun praktijken te veranderen, om de gezondheid van de Brusselaars en het milieu te beschermen.

De Brusselse regering keurde afgelopen donderdag het Brussels Plan voor Pesticidenreductie 2023-2027 goed, zo kondigt Maron dinsdag aan.

Het plan heeft tot doel het gebruik van pesticiden op het gewestelijk grondgebied te verminderen "om onze gezondheid en die van ons milieu te beschermen". De verkoop van een product toestaan of verbieden valt onder de bevoegdheid van de federale regering.

"Het gebruik van pesticiden verminderen ten voordele van milieuvriendelijkere methodes is essentieel om de gezondheid van de Brusselaars te verbeteren, in het bijzonder van de meest kwetsbaren, zoals kinderen op sportterreinen of personen die in de buurt van besproeide percelen wonen. Sinds enkele jaren zet het Gewest zich in voor een ecologisch beheer van de openbare ruimtes. Met dit plan gaan we nog verder en willen we het gebruik van pesticiden ook op privéruimtes terugdringen", licht de Ecolo-minister toe.

Concreet gaat het Gewest, om de Brusselaars te helpen om niet-vervuilende alternatieven voor tuinieren te gebruiken, bewustmakingsacties ontwikkelen en de verschillende actoren uitrusten.

Particulieren begeleiden

Er komen pedagogische kits en opleidingen die een antwoord bieden op vragen als: Hoe anders tuinieren? Wat zijn de doeltreffende alternatieven? Welke planten kunt u het best gebruiken? Wat kunt u met uw pesticidenvoorraden doen?

Daarnaast zal Leefmilieu Brussel binnenkort adviezen en videotutorials online zetten voor professionals en particulieren. De Natuurfacilitator zal beheerders van privéruimtes (bijvoorbeeld beheerders van sportterreinen, mede-eigendommen, kantoorgebouwen ...) begeleiden bij hun inspanningen om hun buitenruimtes op ecologische wijze te ontwerpen en te onderhouden.

Om de verschillende door pesticiden veroorzaakte verontreinigingen in ons milieu gerichter te bestrijden, wordt ten slotte het systeem voor toezicht op de milieurisico's (water, lucht, bodem, landbouwproductie) versterkt. (BIN, POL, AHO, VEF, nl)

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni