Minder fijn stof dankzij de LEZ

Brusselse regering keurt diesel- en benzineban goed

Steven Van Garsse
30/06/2022

De Brusselse regering heeft in de derde lezing de diesel- en benzineban goedgekeurd. Er komen extra flankerende maatregelen.

In 2030 rijden er geen dieselauto’s meer in Brussel. En in 2035 is het ook gedaan met benzine en CNG. Tegen dan moet het wagenpark elektrisch zijn. De Brusselse regering had dit eerder al aangekondigd. Vandaag keurde de regering hierover een LEZ-besluit in derde lezing goed.

De weg naar de diesel en benzineban is stapsgewijs, maar best ingrijpend. Vanaf 2025 is de Euro5-diesel niet meer welkom in de hoofdstad, en vanaf 2028 moeten bijvoorbeeld ook alle oude Euro3-benzinewagens eruit.

Hogere premies, meer dagpassen

Om die transitie mogelijk te maken zijn vandaag ook extra flankerende maatregelen genomen. Vooral bij regeringspartij PS leeft de vrees dat nogal wat Brusselaars of bedrijfjes in moeilijkheden zullen komen door de uitfasering van diesel en benzine. Gedacht wordt aan mensen met een beperkte mobiliteit of kleine ondernemingen.

Low Emission Mobility is een pakket aan maatregelen, goed voor 1 miljoen euro per jaar, dat gaat van sensibilisering, extra infrastructuur tot financiële steun.

Zo wordt de Brussel’Air-premie opgetrokken voor mensen met een laag inkomen. Er komt een extra overstapparking aan het UZ Brussel. En schoolbussen of voertuigen voor mensen met een handicap worden vrijgesteld van de LEZ-verplichting, zolang er geen alternatieven zijn.

De regering trekt ook het maximum aantal dagpassen op dat men per jaar kan aanvragen van 8 naar 24. Vorige week werd al beslist om de uitrol van de elektrische laadpalen te versnellen. Verder wijzen minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) op de grote budgetten die de regering uittrekt voor de versterking van het openbaar vervoer.

Luchtkwaliteit

Sinds de start van de Low Emission Zone in 2018 is de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide met zo’n tien procent gedaald. Tegelijk blijkt onder meer uit het Curieuzenair-onderzoek dat er nog heel wat wijken zijn in Brussel waar de luchtkwaliteit ondermaats is.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Milieu , LEZ , Low Emission Zone , Alain Maron , minister-president Rudi Vervoort , dieselban , benzineban , elektrische laadpalen , brussel'air

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni