Winter in Brussel: verwarmingstoestellen in huizen en appartementen in werking

Brusselse regering keurt versterkt klimaatactieplan goed: 'Ambitie kan nog groter'

CD
© BRUZZ
01/06/2022

De Brusselse regering heeft vorige woensdag het voorontwerp van het nieuwe Lucht-, Klimaat- en Energieplan (LKEP) voor het Brussels Gewest aangenomen. In dat plan wordt de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen aangescherpt. Dat is een goede beslissing, vindt klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB). “Al kunnen we ons de vraag stellen of de ambities niet nog groter moeten zijn."

In het versterkte actieplan staat dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 47 procent moet dalen in vergelijking met 2005. Tot nu was dat nog 40 procent. Dat is al goed volgens Thiery, maar kan nog beter. "We zijn een van de rijkste gebieden ter wereld en we hebben bovendien een grote historische verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde. Onze ambitie moet dus bij de grootste wereldwijd zijn.”

In het plan staan enkele concrete maatregelen om de doelstelling te bereiken. Het Comité van Klimaatdeskundigen, een onafhankelijk orgaan, zal elk jaar evalueren hoe het gevoerde beleid aan de klimaatambities van het Gewest heeft bijgedragen.

"Wij hebben een duidelijke ambitie: zorg dragen voor Brussel en de Brusselaars en beter leven tegen 2030,” zegt Brussels minister van Leefmilieu en Klimaattransitie Alain Maron (Ecolo). “Wij willen Brussel bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het traject uitstippelen naar een groenere, aangenamere, gezondere en rechtvaardigere stad.”

Gebouwen renoveren

De gebouwensector staat centraal in de maatregelen, omdat die voor een groot deel verantwoordelijk is voor de broeikasuitstoot. Zo zullen woningen met EBP-certificaten F en G, de zogenaamde energiezeven, tegen 2033 verplicht gerenoveerd moeten worden. Om dat te ondersteunen, zal de regering onder andere een aantal premies voorzien, vooral voor mensen met de laagste inkomens. Met de premies wil de regering ervoor zorgen dat de energietransitie solidair verloopt.

Ook de transportsector is een grote vervuiler in Brussel. De regering wil daarom het Good Move-plan verderzetten, waarbij voertuigen met een verbrandingsmotor tegen 2035 niet meer binnen mogen. Ook daar zijn begeleidende maatregelen voorzien.

Win-winsituatie

Thiery benadrukt dat de maatregelen ook veel voordelen hebben voor Brussel. “Als we overschakelen op elektrische mobiliteit zal het bijvoorbeeld een pak stiller worden in onze stad. Bovendien zal het de luchtkwaliteit ten goede komen en is het dus positief voor de gezondheid. Meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer zal de leefbaarheid van de stad verhogen. En als we massaal de huizen isoleren en de daken vol zonnepanelen leggen, zal de energiefactuur dalen. Het is een win-winsituatie.”

Naast het verminderen van de CO2-uitstoot, bereidt het Gewest zich ook voor op de gevolgen van klimaatverandering. Zo zal er bijvoorbeeld gezorgd worden voor een betere doorlaatbaarheid van de bodem en meer groen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Milieu , klimaatplan , broeikasgassen , Alain Maron , Good Move-plan

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni