De luchtverkeerstoren van Skeyes, het vroegere Belgocontrol, en een vliegtuig van Brussels Airlines

| De luchtverkeerstoren van Skeyes, het vroegere Belgocontrol, en een vliegtuig van Brussels Airlines.

Gezondheidsschade voor omwonenden Brussels Airport geschat op 1 miljard euro

© Belga
03/04/2023

De vliegtuigen op Brussels Airport zorgen voor sterke hinder voor 220.000 omwonenden. Dat blijkt maandag uit een nieuwe studie van Bond Beter Leefmilieu (BBL). De kosten van de gezondheidsschade zouden jaarlijks oplopen tot meer dan 1 miljard euro.

Het studiebureau ENV-ISA berekende in opdracht van Bond Beter Leefmilieu hoeveel mensen gezondheidsschade oplopen door de vliegtuigen op Brussels Airport.

De studie toont aan dat jaarlijks 220.000 mensen heel sterk gehinderd worden door het lawaai, en dat de slaap van 109.000 omwonenden ernstig verstoord wordt. Ruim 50.000 mensen lopen een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van een te hoge bloeddruk en 2.000 mensen zelfs een sterk verhoogd risico op hartziekten.

Het studiebureau berekende dat de slaapverstoring, bloeddrukproblemen en hartziekten onze maatschappij op jaarbasis minstens 1 miljard euro kosten. Per nachtvlucht betekent dat gemiddeld 36.000 euro aan gezondheidsschade.

Onderschatting

Volgens BBL is dat nog een onderschatting, aangezien de kosten voor medicatie en hospitalisatie hierin niet zijn opgenomen. Bond Beter Leefmilieu roept Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op om in de nieuwe omgevingsvergunning een bindend pad richting een geluidsarme en CO2-neutrale uitbating op te nemen.

"De gezondheid en de levenskwaliteit van de omwonenden moet hierbij centraal staan", zegt de milieuorganisatie. "Brussels Airport Company beweert zwaar in te zetten op duurzaamheid en de leefbaarheid voor de omwonenden."

"In de praktijk investeren ze voornamelijk in zonnepaneelparken en het elektrificeren van het grondverkeer", zegt Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu. "Maar dat leidt helemaal niet tot minder vliegtuiglawaai. En van de gedifferentieerde opstijg- en landingsgelden die ze heffen - waarbij luide vliegtuigen meer moeten betalen - is de effectiviteit nog nooit aangetoond."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni