Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

| Alain Maron (Ecolo), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie.

Maron neemt nieuwe sociale maatregelen voor duurzame mobiliteit

© Belga
16/06/2023

De verhoging van de Brussel'Air-premie voor gezinnen met een laag inkomen, nieuwe vrijstellingen van de LEZ voor personen met een handicap en de lancering van een nieuw aanbod deelauto's voor specifieke doelgroepen. Met die drie sociale maatregelen wil de Brusselse regering de Brusselaars helpen andere verplaatsingsgewoonten aan te nemen, kondigt minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) vrijdag aan.

Het maximumbedrag van de Brussel'Air-premie wordt in 2024 opgetrokken van 900 naar 1.000 euro voor gezinnen met een laag inkomen. De Brussel'Air-premie kent een groeiend succes, vooral bij de meest kwetsbare gezinnen: in 2022 werden ruim 2.300 premies toegekend (drie keer meer dan in de voorgaande jaren), waarvan 60 procent aan gezinnen met een laag inkomen of gezinnen met een persoon met een handicap.

Voor de LEZ (lage-emissiezone) wordt een nieuwe vrijstelling ingevoerd voor personen met beperkte mobiliteit. Die geldt voortaan voor alle personen met een gehandicaptenparkeerkaart, en voor de specifiek aangepaste voertuigen voor personen met een handicap die toebehoren aan de ouders van minderjarige gehandicapten of aan personen die erkend zijn als mantelzorger (met sociale rechten), zelfs als ze niet op hetzelfde adres wonen.

Autodelen

De regering lanceert ook een projectoproep om autodelen voor specifieke doelgroepen te ontwikkelen. De regering trekt 400.000 euro uit voor de cofinanciering van proefprojecten om autodelen toegankelijker te maken voor onder meer eenoudergezinnen, personen met beperkte mobiliteit, gezinnen met een laag inkomen, senioren en nachtwerkers.

Minister Maron kondigt daarnaast aan dat de Brusselse regering beslist heeft om de opname van gemotoriseerde tweewielers in de LEZ uit te stellen van 2025 tot 2028 om de administraties voldoende tijd te geven om de eigenaars van die voertuigen te informeren en hen in staat te stellen van verplaatsingswijze of voertuig te veranderen. Aangezien die voertuigen niet aan een technische keuring zijn onderworpen, is het immers moeilijker om alle eigenaars goed te informeren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni